Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Sinteza heterocikličnih analogov amino kislin in peptidov

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.04.00  Naravoslovje  Kemija   

Koda Veda Področje
P003  Naravoslovno-matematične vede  Kemija 
P390  Naravoslovno-matematične vede  Organska kemija 
P395  Naravoslovno-matematične vede  Kemija organokovinskih spojin 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (14)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  23491  dr. David Bevk  Farmacija  Mladi raziskovalec  2004 - 2007 
2.  19281  dr. Zdenko Časar  Kemija  Raziskovalec  2004 
3.  22602  dr. Uroš Grošelj  Kemija  Raziskovalec  2004 - 2007 
4.  17140  Tončka Kozamernik-Hudeček    Tehnični sodelavec  2004 - 2007 
5.  20062  dr. Renata Osolnik  Kemija  Raziskovalec  2005 - 2007 
6.  26549  dr. Lidija Pezdirc  Kemija  Mladi raziskovalec  2006 - 2007 
7.  21341  dr. Samo Pirc  Kemija  Raziskovalec  2004 
8.  18316  dr. Lovro Selič  Kemija  Raziskovalec  2004 - 2007 
9.  00868  dr. Branko Stanovnik  Kemija  Vodja  2004 - 2007 
10.  08284  dr. Jurij Svete  Kemija  Raziskovalec  2004 - 2007 
11.  17142  Tatjana Toporiš Stipanovič    Tehnični sodelavec  2004 - 2007 
12.  25443  dr. Uroš Uršič  Kemija  Mladi raziskovalec  2005 - 2007 
13.  26548  dr. Jernej Wagger  Kemija  Mladi raziskovalec  2006 - 2007 
14.  15761  dr. Silvo Zupančič  Farmacija  Raziskovalec  2004 - 2007 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0103  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  Ljubljana  1626990  10 
Povzetek
Funkcionalizirane heterociklične spojine z amino kislinskim ali dipeptidnim strukturnim elementom predstavljajo pomembno skupino organskih spojin (peptidomimetiki) s potencialno biološko aktivnostjo. V okviru predlaganega raziskovalnega projekta bomo razvijali nove reagente in nove sintezne metode za pripravo novih heterocikličnih analogov amino kislin in peptidov ter sorodnih funkcionaliziranih heterocikličnih spojin. Temelje usmeritve projekta so: a) razvoj novih splošnih sinteznih metodologij in novih reagentov, ki omogočajo selektivno in raznovrstno sintezo peptidomimetikov (selectivity and diversity oriented synthesis) b) študija stereoselktivnosti pretvorb novih reagentov in razvoj novih stereoselektivnih sinteznih metodoligij c) aplikacijia novih reagentov in sinteznih metodologij v paralelni in kombinatorni sintezi. V okviru navedene temeljne usmeritve projekta bodo naše raziskave temeljile na: a) uporabi novih kiralnih enaminonov v sintezi optično aktivnih heteroarilalaninov in sorodnih spojin, sintezi heterocikličnih sistemov z vgrajenim amino kislinskim strukturnim elementom in sintezi analogov naravnih produktov b) študiji reakcij enaminonov z organokovinskimi spojinami in aplikaciji izsledkov na sintezo dehidroalaninov, analogov aplisinopsinov in sorodnih spojin c) študiji regio- in stereoselektivnih 1,3-dipolarnih cikloadicij 3-pirazolidinon-1-azometinov, ki vodijo do nastanka 2-amino-1-oksopirazolo(1,2-a)pirazol-7-karboksilatov z dipeptidnim strukturnim elementom d) aplikacija novih sinteznih metod in novih reagentov na sintezo funkcionaliziranih heterociklov na trdnem nosilcu (solid-phase synthesis). Reference: (1) Ilustrativni pregledni članek: S. Hanessian, G. McNaughton-Smith, H.-G. Lombart, W. D. Lubell, Tetrahedron, 53, 12789 (1997). (2) Nedavni pregledni članki z našim predhodnim delom na tem področju: a) B. Stanovnik, J. Svete, Synlett, 1077 (2000); b) B. Stanovnik, J. Svete, Targets in Heterocyclic Systems, 4, 105 (2000); c) J. Svete, J. Heterocyclic Chem., 39, 437 (2002); d) B. Stanovnik, J. Svete, Chem. Rev., sprejeto v tisk. (3) S. Pirc, D. Bevk, S. Golič Grdadolnik, J. Svete, ARKIVOC, xiv, 37 (2003).
Zgodovina ogledov
Priljubljeno