Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Razvoj postopka za stabilizacijo, mineralizacijo in higienizacijo blata iz malih bioloških čistilnih naprav

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.02.00  Tehnika  Kemijsko inženirstvo   

Koda Veda Področje
T350  Tehnološke vede  Kemijska tehnologija in inženirstvo 
Ključne besede
Aerobna stabilizacija blata, avtotermalna aerobna stabilizacija blata, anaerobna stabilizacija blata, nitrifikacija, denitrifikacija, higienizacija blata, mineralizacija blata
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (6)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  12021  dr. Magda Cotman  Kemija  Raziskovalec  2004 - 2007  370 
2.  17262  Jelka Grdadolnik    Tehnični sodelavec  2004 - 2007  41 
3.  17264  Matjaž Omerzel    Tehnični sodelavec  2004 - 2007  50 
4.  06111  dr. Milenko Roš  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2004 - 2007  792 
5.  08248  dr. Janez Vrtovšek  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2004 - 2007  254 
6.  21240  dr. Gregor Zupančič  Energetika  Vodja  2004 - 2007  165 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0104  Kemijski inštitut  Ljubljana  5051592000  20.840 
Povzetek
Pri postopku biološkega čiščenja odpadnih voda nastane odvečno blato. Nadaljnja obdelava tega odvečnega blata je nujno potrebna zaradi številnih vplivov, ki jih ima neobdelano blato na okolje. Najpomebnejša vpliva sta možnost širjenja patogenih organizmov in s tem nalezljivih bolezni in neprijetne vonjave zaradi mikrobiološke aktivnost nestabilnega blata. Problematična je tudi količina blata, ki lahko znaša tudi do 1 kubični meter letno na populacijski ekvivalent (PE) oz. 40 kg suhe snovi letno na PE. S postopkom stabilizacije, mineralizacije in higienizacije je tako potrebno poskrbeti za zadovoljivo stopnjo obdelave: uničenje večine patogenih organizmov, popolna stabilizacija brez dodajanja kemičnih sredstev in zmanjšanje količine blata. V Sloveniji se bo v prihodnjih letih zgradilo veliko malih čistilnih naprav, zaradi razdrobljenosti naselij bodo pa le-te obdelovale celo 60% celotne komunalne odpadne vode proizvedene v Sloveniji. Obdelava blata iz malih čistilnih naprav je po klasičnih dosedanjih metodah nezadovoljiva ali pa energijsko in ekonomsko zelo potratna. Na Kemijskem inštitutu bomo zato razvili proces, ki bo uporabil vse najsodobnejše pristope in dosežke raziskav. Razviti proces bo povsem zadovoljil kriterije higienizacije, stabilizacije in mineralizacije blata. Predvsem bo pa ekonomsko sprejemljiv za male čistilne naprave. Proces bo predvidoma sestavljen iz več faz in medsebojno povezanih stopenj. Prva stopnja je avtotermalna higienizacijska stopnja, druga stopnja je aerobna mineralizacijska stopnja, nato pa še sekvenčno sledita nitrifikacijsko-denitrifikacijski stopnji, ki sta sestavljeni iz anaerobno aerobno anoksičnih podstopenj. Celoten proces bo voden kot šaržni proces, z prezračevanjem z zrakom in čistim kisikom. Proces bo zaradi upoštevanja bioloških termičnih reakcij v blatu v vsaki fazi voden optimalno in s tem bo dosegel maksimalni učinek. Z energijskega stališča bo proces pravtako ekonomičen, ker se toplota potrebna pri procesu generira v samem blatu in tako odpadejo visoki stroški ogrevanja reaktorjev. Pravtako bodo investicijski stroški nižji, ker šaržna tehnologija zahteva manj reaktorjev in prostora.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno