Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Vključevanje informacijske tehnologije v modele poučevanja in učenja

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.01.00  Družboslovje  Vzgoja in izobraževanje   

Koda Veda Področje
S271  Družboslovje  Specialna didaktika 
P160  Naravoslovno-matematične vede  Statistika, operacijsko raziskovanje, programiranje, aktuarska matematika 
Ključne besede
informacijska tehnologija, otrokova informacijska zmožnost, otrokova informacijska pismenost, intermedijski učbeniški model, medpredmetne povezave: slovenščina, matematika, glasba
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (19)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  24996  dr. Barbara Baloh  Jezikoslovje  Raziskovalec  2005 - 2007  256 
2.  20744  dr. Bogdana Borota  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2004 - 2007  339 
3.  04967  dr. Andrej Brodnik  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2004 - 2007  446 
4.  11606  dr. Majda Cencič  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2004 - 2007  480 
5.  12549  dr. Mara Cotič  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2004 - 2007  1.266 
6.  24999  dr. Boštjan Frelih  Matematika  Raziskovalec  2005 - 2007  14 
7.  20326  dr. Andreja Istenič  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2005 - 2007  322 
8.  20243  dr. Branko Kavšek  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2005 - 2007  133 
9.  24897  dr. Matjaž Kljun  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2005 - 2007  166 
10.  25001  Gorazd Lah  Matematika  Raziskovalec  2005 - 2007 
11.  02887  dr. Dragan Marušič  Matematika  Vodja  2004 - 2007  597 
12.  12553  dr. Vida Medved Udovič  Literarne vede  Raziskovalec  2004 - 2007  1.023 
13.  12665  dr. Irena Nančovska Šerbec  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2004 - 2007  237 
14.  05808  dr. Jože Rugelj  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2004 - 2007  478 
15.  12453  dr. Igor Saksida  Literarne vede  Raziskovalec  2004 - 2007  1.640 
16.  10123  dr. Iztok Savnik  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2005 - 2007  106 
17.  22644  Janez Šinkovec  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2004 - 2005 
18.  23555  dr. Jernej Vičič  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2005 - 2007  183 
19.  24485  Aleš Videnšek  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2004 - 2007 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0588  Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Ljubljana  1627082  30.308 
2.  1988  Univerza na Primorskem Universita del Litorale  Koper  1810014 
3.  2158  Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta  Koper  1810014003  14.860 
Povzetek
Šola se v prihodnosti ne bo mogla izogniti informacijskim tehnologijam. Neobhodno bo morala vključiti v učne vsebine informacijsko tehnologijo kot pomemben del učnega procesa za vse njegove udeležence. Izhodišče raziskave se naslanja na ugotovitve primanjkljajev uporabe sodobne informacijske tehnologije v osnovni šoli na vseh predmetnih področjih in v vseh fazah učnega procesa. Predšolsko in šolsko obdobje je čas intenzivnega primarnega oblikovanja in razumevanja pojmovnih struktur različnih spoznavnih področij. Dokazano je, da je kvaliteta oblikovanega pojma odvisna od uporabe raznovrstnih percepcijskih sistemov. Informacijska tehnologija omogoča otroku primeren način integracije sistemov. Hkrati ponuja možnosti intenzivnejše subjektivne dojemljivosti (diferenciacije in individualizacije pouka) za prikazane vsebine, prilagojene individualnim otrokovim sposobnostim glede hitrosti in kvalitete dojemanja vsebin. Glede na zahteve šolskega kurikuluma po personalni in snovni integraciji želimo vpeljati in nato preveriti uporabo informacijske tehnologije v vzgojnoizobraževalnem procesu na področju jezika, matematike in glasbe. Vsako od navedenih področij ima specifično formiranje pojmovnih struktur, ki so osnova uporabe in razumevanja besednega, matematičnega in glasbenega jezika, tako razvija otrokove spoznavne zmožnosti. Rezultati raziskave bodo osvetlili problematiko širše pojmovane pismenosti v osnovni šoli, ki med drugim vključuje tudi funkcionalno rabo sodobne informacijske tehnologije. Eden izmed ciljev raziskave je izdelava intermedijsko zasnovanega (razvejanega) učbeniškega kompleta: izdelava interaktivnih gradiv na spletu kot nadgradnja oziroma podpora novonastalim učbeniškim kompletom na področju slovenskega jezika, gasbe in matematike. Na ta način bodo intermedijsko podprti učbeniški kompleti dejavno razvijali otrokovo informacijsko zmožnost in pismenost. Rezultati raziskave bodo uporabni za evalvacijo kurikularne prenove na navedenih predmetnih področjih, v šolski poučevalni praksi in za založnike učbenikov, podprtih s sodobno informacijsko tehnologijo. Projekt želi prispevati k izgradnji učinkovitejšega in sodobnejšega modela poučevanja in učenja ter omogočiti dinamičen pretok znanja na interaktiven način. Uporabnost projekta bo razvidna glede na dosežke, ki jih bo moč uporabiti za načrtovanje sodobnejših interaktivnih didaktičnih gradiv na področju jezika, matematike in glasbe v osnovni šoli.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno