Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Oblikovanje optimalne monetarne politike v procesu nominalne in realne konvergence tranzicijskih držav

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   

Koda Veda Področje
S180  Družboslovje  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 
Ključne besede
Stabilnost monetarne politike, pričakovanja, teorija kaosa, Balassa-Samuelsonov učinek, učinek prehajanja depreciacije nominalnega deviznega tečaja v inflacijo, realni devizni tečaji, ERM2
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (7)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  16312  dr. Igor Bernik  Upravne in organizacijske vede  Vodja  2006 - 2007  657 
2.  12226  dr. Alja Brglez  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2006 - 2007  102 
3.  27774  Mitja Čepič Vogrinčič  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2006 - 2007  70 
4.  26390  Tomaž Dintinjana  Politične vede  Raziskovalec  2005 
5.  14558  dr. Mićo Mrkaić  Ekonomija  Raziskovalec  2004 - 2005  150 
6.  24556  dr. Rado Pezdir  Ekonomija  Raziskovalec  2004 - 2007  141 
7.  24555  dr. Barbara Vogrinec Švigelj  Filozofija  Raziskovalec  2005  81 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0586  Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede  Kranj  5089638018  10.521 
2.  1636  ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana  Ljubljana  1196901  153 
Povzetek
Raziskovalni projekt bo preučeval oblikovanje optimalne monetrane politike v tranzicijskih državah upoštevajoč nekatere strukturne značilnosti tranzicijskih gospodarstev (Samuelson -Balassa učinek in prehajanje depreciacije nominalnega deviznega tečaja na inflacijo) in njihov vpliv na oblikovanje pričakovanj v nemenjalnem in menjalnem sektorju gospodarstva. Oblikovanje pričakovanj o cenah bomo opredelili analogno, kot sta npr. DeGrauwe Dewachter opredelila oblikovanje pričakovanj o deviznih tečajih - preko oblikovanja pričakovanj fundamentalistov in čartistov. Dinamika takšnih pričakovanj bo predvidoma pokazala naravo oblikovanja pričakovanj v tranzicijskih gospodarstvih, oziroma omogočila preverbo, ali lahko v devizni tečaj vstopajoča pričakovanja navkljub fiksnosti povzročijo kaotično gibanje. Potrditev takšnega pristopa bo predvidoma našla teoretični okvir prav znotraj omenjenih procesov Balassa-Samuelsonovega učinka in prehajanja nominalne depreciacije v inflacijo. Čartisti, ki praviloma sklepajo za nazaj (pregledajo zgodovinski informacijski zapis in na njegovi podlagi sklepajo o prihodnosti) bodo opredeljevali glavni del podjetnikov v nemenjalnem sektorju - predvsem zaradi tendence, da izenačujejo plače z menjalnim sektorjem (medtem ko drugi povečuje plače predvsem na račun povečane produktivnosti, jih prvi povečuje zaradi procesa izenačevanja plač v narodnem gospodarstvu) in to glede na pretekle izkušnje z rastjo plač v menjalnem sektorju ter glede na dejstvo, da ponotranjajo zgodovinski proces depreciacije nominalnega deviznega tečaja. Obe izkušnji se bosta glede na svoj nabor zgodovinskih informacij prenašali na prihodnost. Po drugi strani bi opredelitev podjetnikov v menjalnem sektorju zaradi delovanja zakona ene cene povzročila, da podjetniki v tem sektorju oblikujejo pričakovanja o bodočih cenah na podlagi pričakovanih bodočih stabilnostih. Pri tem se bo stopnja porazdelitve uteži med oblikovanjem pričakovanj nagibala v odvisnosti od sposobnosti države, da čim bolj enolično določa proces oblikovanja pričakovanj (oziroma vzpostavi jasne cilje). Stabilnost monetarne politike (in njeno sposobnost nižanja stopnje inflacije, ki temelji na zgoraj omenjenih dveh pojavih) bomo preverili prav na vstopu špekulativne dinamike oblikovanja cen v obeh sektorjih. Pri tem bo veljala predpostavka omejenega nihanja deviznega tečaja znotraj pravil ERM2 oziroma tik pred vstopom vanj. V obeh razmerah (z in brez ciljanja) bomo razvili trajektorije (optimalno pot) cen v menjalnem in nemenjalnem sektorju ter nominalnega in realnega deviznega tečaja ob pogojih fiksacije domače valute (oziroma vstopa ERM2, ki določa makroekonomske robne pogoje razvoja analiziranih trajektorij). Inflacijsko ciljanje bo pri tem določalo predhodno odločitev usmerjanja pričakovanj podjetnikov, medtem ko bi odsotnost ciljanja implicirala odsotnost usmerjanja pričakovanj. Opravili bomo tudi korekcijo za primer delnih informacij, asimetričnih informacij in sinhronizacije opazovalca (podjetnika) z virom informacij (nosilci ekonomske politike), kar bo pomenilo način učenja in ponotranjanja pričakovanj. Matematiča simulacija modela zaključuje raziskavo.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno