Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Vpliv prava Evropske unije na slovenski davčno-pravni sistem

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.05.00  Družboslovje  Pravo   

Koda Veda Področje
S110  Družboslovje  Pravo 
S140  Družboslovje  Državno pravo 
S141  Družboslovje  Finančno pravo 
S155  Družboslovje  Evropsko pravo 
Ključne besede
pravo, davčno pravo, finančno pravo, pravo Evropske unije
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (9)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  07786  dr. Božo Grafenauer  Pravo  Raziskovalec  2004 - 2007  363 
2.  00580  dr. Šime Ivanjko  Pravo  Raziskovalec  2004 - 2007  1.765 
3.  14452  dr. Rajko Knez  Pravo  Raziskovalec  2004 - 2007  944 
4.  15693  dr. Aleš Kobal  Pravo  Raziskovalec  2004 - 2007  270 
5.  23387  dr. Boris Kostanjevec  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2006 - 2007  183 
6.  03222  dr. Franc Pernek  Pravo  Raziskovalec  2004 - 2007  725 
7.  19070  mag. Uroš Rožič  Pravo  Raziskovalec  2004  58 
8.  19470  dr. Bojan Škof  Pravo  Vodja  2004 - 2007  544 
9.  14566  dr. Bojan Tičar  Pravo  Raziskovalec  2004 - 2005  307 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0592  Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta  Maribor  5089638015  11.404 
Povzetek
Nacionalno davčno pravo kot posebna pravna disciplina je fenomen, ki je večplastno zanimiv. Na makro nivoju je zainteresirana država za čim večjo davčno donosnost davčnih oblik (ob upoštevanju načel davčne nevtralnosti in sorazmerne pravičnosti), na mikro nivoju poskušajo davčni zavezanci racionalizirati tovrstne odhodke. Vsi interesi pa so ujeti v pravne norme, ki so vsebinsko posledica fiskalno-političnih odločitev in ki bolj ali manj sistematično ali kaotično sestavljajo davčni sistem. Ker nacionalni in evropski davčno-pravni sistem na davčnem področju odražata predvsem fiskalno (ekonomsko) vsebino, se morata sproti in včasih tudi ad hoc prilagajati tem procesom. Tako nomotehnično nastaja kopica novih nominalnih parametrov, kot so različne davčne izjeme, stopnje in razredi, ki v svoji (velikokrat prikriti) cedularnosti odražajo politične interese kratkoročne fiskalne trgovine med političnimi strankami nacionalno in interesi EU supranacionalno. Ciljnost temeljnega raziskovalnega projekta je zato v analitičnem iskanju in izpostavljanju tistih elementov, ki vplivajo na vzpostavljanje pravno doslednega in ekonomsko stabilnega, učinkovitega ter transparentnega davčnega okolja. Predmet projekta je davčno pravo kot posebna pravna disciplina v času aktivne vključitve Republike Slovenije v EU. Metodologija raziskovalnega dela bo temeljila na kombinaciji deskriptivne, strukturne in primerjalnopravne analize primarne ter sekundarne zakonodaje EU, kakor tudi sistemske analize po SNA (System of National Accounts) klacifikaciji. Pri posameznih vmesnih poročilih bodo podani vmesni sklepi, na koncu pa de lege ferenda sinteza znanstvenih razultatov z ugotovitvijo novih znanstvenih spoznanj. Sklepni del bo osredotočen na slovensko ureditev predmeta raziskovanja v kritični povezavi z raziskovalnimi rezultati predhodnih analiz. Hipoteze projekta bodo utemeljene v vmesnih poročilih in na koncu projekta v sintetičnih rezultatih. Preverjanje vmesnih in končnih poročil bo izvedeno s kombinacijo deduktivnih in induktivnih metod. Raziskovalni rezultati projekta bodo zajeti v odgovorih na naslednja vprašanja: - Kateri konstitutivni pravnega sistema vplivajo na oblikovanje harmoniziranega nacionalnega davčnega sistema - Katere so pravno-ekonomske implikacije obdavčevanja subjektov v Republiki Sloveniji tudi z vidika pravne ureditve Evropske unije - Kako povečati konsistentnost formalnih in materialnih davčnih norm, ki sestavljajo hamonizirani davčni sistem - Kakšna je neposredna in posredna uporaba evropske primarne in sekundarne zakonodaje v nacionalnem davčnem sistemu - Kako se bo sproti spremljala primerljivost slovenskega davčnega sistema s sistemi drugih držav članic Evropske unije - Katera sodobna znanstvena spoznanja davčnega prava kot posebne pravne discipline lahko slovenska država kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno uporabi pri reformi in izgradnji novega davčnega sistema v sklopu Evropske unije Projekt bo potekal tri leta s pričetkom 1.2.2004. Diseminacija raziskovalnih rezultatov bo opravljena z organizacijo znanstvenih sestankov ob vmesnih poročilih in z znanstveno konferenco ob zaključku projekta. Raziskovalna skupina predvideva znanstvene rezultate posredovati tudi v obliki znanstvene monografije.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno