Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Etnološke analize reprezentacij identitet in dediščine

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.04.00  Humanistika  Etnologija   

Koda Veda Področje
S220  Družboslovje  Kulturna antropologija, etnologija 
Ključne besede
reprezentacija identitet, zgodovinska konstrukcija identitet, nacionalizacija kulture; medkulturne primerjave, neevropske kulture, stereotipi in predsodki, kulturna kognicija, kulturna heterogenizacija; moč, politična antropologija, globalni procesi; muzeologija in konservatorstvo, socialni spomin; etnološka dokumentacija, terensko delo, disciplinarna zgodovina; Slovenci, Tuaregi, indigenizacija, rasa; Šri Lanka; antropologija prostora, ločnica, ekologija; religija, verske prakse, budizem; osnovnošolski učbeniki, ideološki aparati, simbolni aparat, analiza diskurza; glasba, manjšine; bibliografija; dediščina, slovenski etnični prostor, evropske integracije, regionalizacija; menedžment
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (26)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  26523  dr. Alenka Bartulović  Etnologija  Mladi raziskovalec  2006 - 2007  266 
2.  06437  dr. Janez Bogataj  Etnologija  Raziskovalec  2004 - 2007  1.283 
3.  12228  dr. Borut Brumen  Etnologija  Raziskovalec  2004 - 2005  194 
4.  20322  dr. Boža Grafenauer  Etnologija  Mladi raziskovalec  2004 - 2007  328 
5.  20325  dr. Mateja Habinc  Etnologija  Mladi raziskovalec  2004 - 2005  510 
6.  09065  dr. Vito Hazler  Etnologija  Raziskovalec  2004 - 2007  885 
7.  25576  dr. Katja Hrobat Virloget  Etnologija  Mladi raziskovalec  2006 - 2007  476 
8.  06666  dr. Jože Hudales  Antropologija  Raziskovalec  2004 - 2007  383 
9.  11549  Mihaela Hudelja  Etnologija  Raziskovalec  2004 - 2006  87 
10.  08426  dr. Božidar Jezernik  Etnologija  Raziskovalec  2004 - 2007  1.258 
11.  24431  Katarina Juvančič  Antropologija  Mladi raziskovalec  2004 - 2007  173 
12.  20327  dr. Boštjan Kravanja  Antropologija  Raziskovalec  2004 - 2007  226 
13.  21389  dr. Lea Kužnik  Antropologija  Mladi raziskovalec  2004 - 2006  269 
14.  23440  Maja Lamberger Khatib  Etnologija  Mladi raziskovalec  2004 - 2007  81 
15.  21505  dr. Uršula Lipovec Čebron  Etnologija  Raziskovalec  2004 - 2006  455 
16.  14359  dr. Mirjam Mencej  Etnologija  Raziskovalec  2004 - 2007  570 
17.  28531  dr. Andreja Mesarič  Antropologija  Mladi raziskovalec  2007  19 
18.  14294  dr. Rajko Muršič  Antropologija  Raziskovalec  2004 - 2007  1.861 
19.  19622  dr. Svanibor Pettan  Muzikologija  Vodja  2004 - 2007  790 
20.  27631  dr. Dan Podjed  Etnologija  Raziskovalec  2006 - 2007  626 
21.  21461  dr. Špela Pogorelec  Etnologija  Mladi raziskovalec  2004 - 2005  25 
22.  22414  dr. Jaka Repič  Antropologija  Mladi raziskovalec  2004 - 2005  361 
23.  21097  dr. Peter Simonič  Antropologija  Raziskovalec  2004 - 2007  383 
24.  02266  dr. Zmago Šmitek  Etnologija  Raziskovalec  2004 - 2007  478 
25.  25583  dr. Nataša Visočnik Gerželj  Antropologija  Mladi raziskovalec  2006 - 2007  172 
26.  21833  Damjana Žbontar  Etnologija  Raziskovalec  2004 - 2005  28 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  97.082 
Povzetek
Predloženi projekt se kot eden temeljnih projektov etnološke vede na Slovenskem navezuje na dosedanje etnološke raziskave različnih kultur in njihovega medsebojnega prežemanja. Njegova novost bo uporaba svežih in aktualnih metodoloških ter teoretskih pristopov k obravnavanju dogajanj v sodobnem svetu, kot so analize transnacionalnosti, kognicije, mediacije, teorije konflikta, dekonstrukcija, ironija, intersubjektivnost in intertekstualnost itd. Identitete in dediščine ni mogoče obravnavati brez kritične analize njihovih reprezentacij. Izhodiščno vprašanje projekta je, kako najrazličnejši diskurzi opisujejo in soustvarjajo to, kar sicer razumemo pod pojmoma identiteta in dediščina. Projekt bo na novo ovrednotil pojmovanje identitet in dediščine skozi kritično analizo posamičnih vzorčnih primerov doma in po svetu. Identitete razumemo kot konstruirane, izpogajane, začasne "mreže pomenov", ki nastajajo na mejah med posameznimi skupinami. Identitete niso nekaj primordialno danega, temveč so zgodovinski konstrukti in iluzije, ki jih prepoznavamo v ideološko zaznamovanih praksah. Zato analiziramo tako njihovo opredmetenje kot specifične načine govora o njih. V tovrstni dvojni analizi vidimo priložnost za inovativne preboje v našem raziskovalnem delu. Reprezentacije se na eni strani navezujejo na funkcije jezika, na drugi strani pa na politične pomene ali druge pomene, ki povezujejo prakse in norme reprezentiranja posameznih družbenih skupin. V tem zadnjem smislu se lahko reprezentacije kažejo v povezavi s procesi stereotipiziranja in jih lahko razumemo kot "prezentacije" ali konstrukcije identitet. Tovrstne "napačne reprezentacije" so lahko tesno povezane z vprašanji ideologije in moči ali pa z različnimi oblikami diskurza, ki so vključene povsod tam, kjer se ustvarjajo tovrstne konstruirane podobe. V okviru teh pogojev in predispozicij se nahajajo tudi konstrukcije konceptov, ki se navezujejo na naš drugi raziskovalni predmet: dediščino. Presoja o tem, kaj je dediščina, je prepuščena strokovnjakom, katerih vloga ni zanemarljiva. Dediščina je vsakokratni konstrukt neke dobe, je rezultat (vladajočega, javnomnenjskega) diskurza. Dediščino in individualni agens je potrebno kritično pretresti skozi sodobni znanstveni instrumentarij ("kritična etnografija", interpretativna paradigma, "nacionalizacija kulture"). V različnih segmentih predloženega projekta bomo kritično prevrednotili in reinterpretirali tudi samo etnološko raziskovalno delo, opise našega raziskovalnega dela, njegovo dokumentacijo in javno rabo.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno