Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Besedoslovne spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.05.01  Humanistika  Jezikoslovje  Raziskovanje posameznih jezikov 

Koda Veda Področje
H004  Humanistične vede  Filologija 
H350  Humanistične vede  Jezikoslovje 
H352  Humanistične vede  Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa 
H353  Humanistične vede  Leksikologija 
H355  Humanistične vede  Zgodovina jezika 
H401  Humanistične vede  Nauk o narečjih 
Ključne besede
besedoslovje, zvrstnost jezika, narečna členjenost, zgodovina jezika, slovaropisje, jezik v stiku, stilistika, sociolingvistika, slovenski knjižni jezik, vzhodnoslovenski jezik, angleščina, nemščina, madžarščina
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (8)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  21813  dr. Elizabeta Bernjak  Jezikoslovje  Raziskovalec  2004 - 2007  349 
2.  12070  dr. Jožica Čeh Steger  Humanistika  Raziskovalec  2004 - 2007  463 
3.  11543  dr. Marko Jesenšek  Jezikoslovje  Vodja projekta  2004 - 2007  839 
4.  11919  dr. Vida Jesenšek  Jezikoslovje  Raziskovalec  2004 - 2007  474 
5.  12507  dr. Mihaela Koletnik  Jezikoslovje  Raziskovalec  2004 - 2007  525 
6.  00299  dr. Irena Stramljič Breznik  Humanistika  Raziskovalec  2004 - 2007  617 
7.  06027  dr. Nada Šabec  Humanistika  Raziskovalec  2004 - 2007  576 
8.  04822  dr. Terezija Zorko  Jezikoslovje  Raziskovalec  2004 - 2007  665 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0589  Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta  Maribor  5089638013  12.905 
Povzetek
Projekt je diahrono-sinhrono in protistavno usmerjen v besedoslovna vprašanja slovenskega knjižnega jezika in narečij v vseh jezikovnih zvrsteh. Gre za raziskavo novega slovenskega besedja, za različne stopnje in oblike prilagajanja prevzetih besed iz angleščine, nemščine in madžarščine in tistih vzorcev, ki na podlagi tujejezičnih vplivov lahko postanejo nov sprejemljiv tvorbeni vzorec za slovenski knjižni jezik in narečja. Raziskava upošteva slovensko besedoslovno tradicijo, zgodovino jezika od 16. stoletja naprej ter načrtno in usmerjeno dialektološko raziskovanje, ki prinaša nove poglede na delovanje jezika in prepletenost njegovih prvin, daje pa tudi zanesljivejše smernice za oblikovanje področnih terminologij. Projekt prinaša nova spoznanja v zakonitostih in ohranjanju besedne tradicije v poimenovanju predmetnosti z različnih področij v okviru zvrstnosti jezika in je usmerjen v sestavo slikovno-besednih slovarjev in opisov predmetnosti. Preučuje vzhodnoslovensko jezikovno različico slovenskega jezika v odnosu do slovenskega knjižnega jezika, analizira besedila prekmurskih in vzhodnoštajerskih avtorjev ter zbira in organizira gradivo za posamezne narečne, zgodovinske slovarje in besednodružinski slovar sinhronega besedja, ki ga projekt raziskuje. Slogovno je projekt usmerjen v jezikovno raziskavo polifonije slovenskih umetnostnih besedil, saj so z vidika medbesedilnosti vez med različnimi literarnimi in jezikovnimi kodi. Posebno zanimiva se kaže vloga narečnega jezika in stilistike v odnosu do knjižnega jezika. Vpliv tujih jezikov na slovenščino raziskuje protistavno na besedoslovni ravni v pisnih besedilih in govorni podobi, funkcijskozvrstno predvsem v jeziku medijev, socialnozvrstno pa v slengu.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno