Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Spremljanje sprememb biomehanskih karakteristik skeletnih mišic v zgodnjem otroštvu in obdobju adolescence

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.10.00  Družboslovje  Šport   

Koda Veda Področje
S273  Družboslovje  Telesna kultura, motorično učenje, šport 
Ključne besede
motorični razvoj, regulacija gibanja, kontraktilne lastnosti skeletnih mišic, diferenciacija, zgodnje otroštvo, adolescenca
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  23528  dr. Bogdan Ambrožič  Nevrobiologija  Raziskovalec  2005  207 
2.  14962  dr. Helena Burger  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2005 - 2007  858 
3.  18705  dr. Edvin Dervišević  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2005 - 2007  420 
4.  24046  Srdjan Djordjević  Biotehnologija  Raziskovalec  2004 - 2007  89 
5.  18897  mag. Klemen Grabljevec  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2005 - 2007  345 
6.  20333  mag. Katarina Kerševan  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2004 - 2005  36 
7.  10648  mag. Matevž Kržan  Nevrobiologija  Raziskovalec  2005 - 2007  96 
8.  09180  dr. David Neubauer  Onkologija  Raziskovalec  2005 - 2007  734 
9.  11612  dr. Rado Pišot  Šport  Vodja  2004 - 2007  994 
10.  19533  dr. Jurij Planinšec  Šport  Raziskovalec  2004 - 2007  443 
11.  23527  Boris Poberaj  Nevrobiologija  Raziskovalec  2005 - 2007  63 
12.  21102  dr. Boštjan Šimunič  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2004 - 2007  575 
13.  22108  dr. Jernej Završnik  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2004 - 2007  411 
14.  23480  dr. Joca Zurc  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2004 - 2007  763 
15.  22109  Igor Žerjal  Šport  Raziskovalec  2004  34 
Organizacije (5)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0309  Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča  Ljubljana  5053919000  5.680 
2.  0312  Univerzitetni klinični center Ljubljana  Ljubljana  5057272000  75.513 
3.  0355  Ortopedska bolnišnica Valdoltra  Ankaran  5053765  2.298 
4.  0587  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport  Ljubljana  1627040  18.752 
5.  1510  Znanstveno-raziskovalno središče Koper  Koper  7187416000  13.688 
Povzetek
Dinamika sprememb, do katerih prihaja znotraj biomehanskih karakteristik skeletnih mišic skozi razvojna obdobja od zgodnjega otroštva pa do adolescence, je z vidika marsikaterega odprtega vprašanja kineziološke znanosti izredno zanimivo raziskovalno področje. Integrativnost (celostnost) otrokovega razvoja je v zgodnjem otroštvu pogosto razlog specifične obravnave otroka z vsemi posebnostmi in izjemnostmi, ki ga v marsičem razlikujejo od odraslega. Številna vprašanja vezana na procese postopne diferenciacije posameznih podsistemov psihosomatskega statusa dobijo v različnih razvojnih obdobjih različne odgovore. Dodatno vprašanje, ki se nam pogosto odpira pa je vezano na raven in mesto diferenciacije (zaznava, poti regulacije, obdelava, efektor) in na njeno vlogo v procesu motoričnega obnašanja (učenja, učinkovitosti). Na osnovi spremljanja sprememb do katerih prihaja v otrokovi muskulaturi skozi določena razvojna obdobja ter nekaterih drugih spremljajočih parametrov bomo skušali odgovoriti na zastavljena vprašanja. Meritev odziva skeletnih mišic je široko področje, za katerega se v svetu zanimajo tako zdravniki v diagnostiki (Buchthal et al., 1974, Dubowitz et al., 1987), rehabilitaciji (Milner-Brown et al., 1988, Scott et al., 1986, Zupan, 1992), pri operativnih posegih, športni zdravniki, kot znanstveniki (Hudlicka et al., 1984, Salmons et al., 1969), ki jih zanima fiziologija in delovanje mišic. Večina uporabljanih merilnih metod temelji na merjenju fizikalnih veličin, ki so povezane s silo mišice. Takšna metoda je merjenje navora v sklepu, ki ga merjena mišica premika. Slabost tovrstnih metod je, da sklepe premika mnogo mišic, zato ne moremo ločiti odziva ene same mišice. Bolj natančne so invazivne metode merjenja, ki pa vsaj delno poškodujejo tkivo. Merilna metoda tenziomiografija (TMG), ki jo uporablja raziskovalna skupina, je neinvazivna merilna metoda, ki temelji na merjenju radialnega premika trebuha mišice. Metoda je že preizkušena tudi na vzorcu otrok in se je kot taka izkazala za zelo uporabno in primerno. Naše dosedanje študije so pokazale, da obstaja povezava med obliko odziva mišice, merjenega z merilnikom premikov, in hitrostjo krčenja skeletnih mišic. V predhodni raziskavi na vzorcu mlajših otrok (od 8 do 10 let) smo ugotovili številne zanimivosti na polju biomehanskih karakteristik skeletnih mišic in njihovega vpliva v otrokovem gibalnem razvoju in obnašanju. Ker pa najburnejše dogajanje šele nastopi, smo se v nadaljevanju odločili analizirati odzive proučevanih mišic še pri osnovnošolcih, v starosti od 12 do 15 let, ter dobljene podatke primerjati in interpretirati, upoštevajoč predhodne ugotovitve. Rezultate študije bomo analizirali, primerjali z obstoječimi rezultati ter na osnovi znanih dejstev in razpoložljive referenčne literature skušali poiskati želene odgovore. Pri analizi bomo upoštevali tudi številne druge podatke, ki jih bomo zbrali na osnovi anketnega vprašalnika in nekaterih dodatnih meritev.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno