Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Raziskave nosilcev ljudsko-kulturnih pojavov

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.04.00  Humanistika  Etnologija   

Koda Veda Področje
H400  Humanistične vede  Narodopisje 
H100  Humanistične vede  Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika 
Ključne besede
nosilci - informatorji, baze podatkov, folklora, zvočni arhiv, etnomuzikologija, folkloristika, arhiviranje, etnologija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (9)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  08191  dr. Marjetka Golež Kaučič  Etnologija  Vodja  2005 - 2008  501 
2.  04019  dr. Marija Klobčar  Etnologija  Raziskovalec  2005 - 2008  427 
3.  26012  dr. Mojca Kovačič  Etnologija  Mladi raziskovalec  2005 - 2008  304 
4.  14493  dr. Drago Kunej  Etnologija  Raziskovalec  2005 - 2008  393 
5.  22274  dr. Rebeka Kunej  Etnologija  Raziskovalec  2005 - 2008  211 
6.  25649  dr. Marjeta Pisk  Etnologija  Mladi raziskovalec  2005 - 2008  162 
7.  27582  Anja Serec Hodžar    Tehnični sodelavec  2005 - 2008  72 
8.  19466  dr. Urša Šivic  Etnologija  Raziskovalec  2005 - 2008  413 
9.  04042  dr. Marko Terseglav  Etnologija  Raziskovalec  2005 - 2008  471 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  63.104 
Povzetek
Osnovno izhodišče projekta je spoznanje, da so poleg raziskav ljudske duhovne in spontane kulture, izjemnega pomena tudi raziskave nosilcev te kulture (ustvarjalci, poustvarjalci, poslušalci, gledalci), zato je za folkloristiko že dolgo važno vprašanje medsebojnega razmerja posameznika in družbenih skupin ter celotne etnije. Težišče projekta bo v osvetlitvi vloge nosilca-informatorja v posameznih kulturnih okoljih, preučitev njegovega socialnega statusa, specifičnega ustvarjalnega in pustvarjalnega nazorja oziroma njegovega estetskega obzorja, na kakšen način izbira folklorne prvine in kako jih vključuje v svoje družbeno in kulturno okolje. Za samo izvedbo raziskave bo vzpostavljen celovit informacijski sistem informatorjev-nosilcev, ki bo omogočil znanstvenikom dostop do pomembnih informacij o nosilcih. Ta sistem bo del t. i. digitalnega arhiva GNI, ki bo s sodobno metapodatkovno zasnovo temeljil na ustaljenih folklorističnih opisih gradiva in bo povezal lokalne metapodatkovne sheme na polja referenčnega modela CIDOC CRM. Projekt bo temeljil na že pridobljenem in arhiviranem gradivu, kot so ustno izročilo znanstvenikov in raziskovalcev, rokopisne zbirke (iz arhiva GNI), terenski zapisniki, beležke (iz arhiva GNI), zvočni posnetki (iz arhiva GNI), vizualni materiali (fotografije, super 8 in video iz arhiva GNI) in ostale publikacije. Na podlagi tega gradiva in osnovnih znanstvenih izhodišč bo sledil naslednjim ciljem: A: nadgradnja in optimizacija dela informacijskega sistema Digitalnega arhiva GNI, namenjenega informatorjem; aplikacija mednarodno sprejetega referenčnega modela in ISO standarda CIDOC CRM na podatkovni model informacijskega sistema Digitalnega arhiva GNI in uporaba ostalih standardov za prenos informacij, integracija v nacionalne in mednarodne mreže digitalnih zbirk in arhivov ostalih znanstvenoraziskovalnih inštitucij na podlagi CIDOC CRM, ter s tem možnost interdisciplinarnih študij kulturne dediščine in izmenjava informacij. B. raziskati vlogo in pomen ustvarjalcev in poustvarjalcev v določeni skupnosti ali skupini ali na določenem ozemlju, preučevanja in analize o tem, kako je od vrednotenja nosilcev samih in drugih odvisno njihovo ustvarjanje, prilagajanje, sprejemanje in obnašanje; ugotoviti, kako je družbeni status posameznika (premoženjski, poklicni) vplival na ustvarjanje in percepcijo pesemskega izročila, kako ga je spodbujal ali zaviral; v kolikšni meri vpliva na spreminjanje dejavnosti ljudske glasbe (repertoar, udeležba po spolu, estetski vidik, zasedbe ...) posameznik in ta kot del skupnosti. Projekt bo spremljal in analiziral kontinuiteto in transformacijo tradicije v različnih družbenih kontekstih (v posameznih obredih in šegah), kjer je imel nosilec še posebno pomembno vlogo pri prenosu folklornih pojavov v kolektivno tradicijsko prakso. Raziskave bodo sledile posebnim metodološkim prijemom (intervju, observacija, genetično-strukturalna, historično-sociološka in komparativna metoda) ter s posebnim načinom računalniške obdelave gradiva, kot so specifikacija podatkovnega modela o informatorjih, optimizacija uporabe informacijskega sistema z izgradnjo tezavra in uporabo geslovnikov ter slovarjev za informatorje; aplikacija referenčnega modela CIDOC CRM. Podrobne etnomuzikološke, tekstološke, etnološke in etnokoreološke analize na terenu pridobljenega gradiva različnih nosilcev ljudske duhovne kulture, njegova sistemizacija in digitalizacija v temeljni strukturi informacijskega sistema, bodo omogočile pridobiti nove podobe nosilcev ljudske kulture in razkrile njihovo mnogo bolj pomembno vlogo, kot so jim jo pripisovali preteklih folklorističnih in etnoloških raziskavah.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno