Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Biodiverziteta Posočja in naravovarstvene aplikacije za območja Natura 2000

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.03.00  Naravoslovje  Biologija   

Koda Veda Področje
B270  Biomedicinske vede  Rastlinska ekologija 
B290  Biomedicinske vede  Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kmotaksonomija, fiziologija brezžilnih rastlin 
B320  Biomedicinske vede  Sistematična zoologija, sistematika, zoogeografija 
Ključne besede
Atlas flore, vegetacijska karta, paleovegetacija, favna, biodiverziteta, ekosistemi Posočje, zahodna Slovenija, območja Natura 2000
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (21)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  16314  dr. Valerija Babij  Biologija  Raziskovalec  2005 - 2008  202 
2.  08088  dr. Metka Culiberg  Biologija  Raziskovalec  2005 - 2008  230 
3.  10194  dr. Andraž Čarni  Biologija  Raziskovalec  2005 - 2007  568 
4.  15157  dr. Tatjana Čelik  Biologija  Raziskovalec  2005 - 2008  243 
5.  17093  mag. Boško Čušin  Biologija  Raziskovalec  2005 - 2008  98 
6.  08376  dr. Igor Dakskobler  Biologija  Vodja  2005 - 2008  703 
7.  17553  Olga Dežman-Jokić    Tehnični sodelavec  2005 - 2007 
8.  00993  dr. Božidar Drovenik  Biologija  Raziskovalec  2005 - 2008  163 
9.  16071  Marjan Jarnjak  Geografija  Tehnični sodelavec  2005 - 2006  54 
10.  17554  Olga Kardoš    Tehnični sodelavec  2005 - 2008 
11.  16206  dr. Petra Košir  Biologija  Raziskovalec  2005 - 2007  131 
12.  19326  dr. Matjaž Kuntner  Biologija  Raziskovalec  2005 - 2008  500 
13.  20842  dr. Aleksander Marinšek  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2005 - 2007  389 
14.  19180  mag. Aljoša Pirnat  Biologija  Raziskovalec  2005 - 2007  74 
15.  07069  mag. Andrej Seliškar  Biologija  Raziskovalec  2005 - 2008  413 
16.  08511  dr. Rajko Slapnik  Biologija  Raziskovalec  2005 - 2008  336 
17.  17094  dr. Urban Šilc  Biologija  Raziskovalec  2005 - 2008  426 
18.  18810  Barbara Šuštar    Tehnični sodelavec  2005 - 2007 
19.  08056  dr. Branko Vreš  Biologija  Raziskovalec  2005 - 2008  400 
20.  21452  dr. Igor Zelnik  Biologija  Raziskovalec  2005 - 2007  232 
21.  02634  Vinko Žagar  Biologija  Tehnični sodelavec  2005 - 2007  84 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  63.210 
Povzetek
Posočje ima zaradi prehodnega fitogeografskega položaja na južnem robu Alp, vpliva submediteranskega podnebja, pisane geološke zgradbe in razčlenjenega površja zelo bogato floro, favno in vegetacijo. Raziskovalci se tukajšnjemu rastlinstvu posvečajo že več stoletij in zbrano je že veliko podatkov, ki pa doslej še niso bili sistematično zbrani in urejeni v podatkovnih bazah. Precej tovrstnih podatkov smo pridobili pri naših načrtnih raziskavah v zadnjih letih, odkar v Tolminu deluje Regijska raziskovalna enota Biološkega inštituta ZRC SAZU (od leta 1996). Rezultate kartiranja flore (praprotnic in semenk) po srednjeevropski metodi v okoli 55 kvadrantih Posočja bomo strnili v Atlasu flore, ki bo opremljen z ustreznim uvodom in komentarjem. Rezultate dosedanjih raziskav vegetacije bomo povzeli v kartah rastlinskih združb (merilo 1: 25.000), ki jih bomo prav tako opremili z ustreznim tolmačem. Atlas flore s komentarjem in vegetacijske karte s tolmačem bodo pomembni pripomočki za varstvo narave in gospodarjenje s prostorom v Posočju. Uporabljali jih bodo lahko biologi, agronomi, gozdarji, krajinski arhitekti idr. ter bodo podlaga za varstvo redkih in ogroženih vrst ter njihovih habitatov. V izbranih območjih Natura 2000 Posočja bomo predstavili cone posebne biotske vrednosti glede na število ogroženih rastlinskih in živalskih (Mollusca, Araneae, Coleoptera, Lepidoptera) vrst in rastlinskih združb, podali naravovarstvene smernice in varstvene ukrepe za obravnavane vrste/združbe/cone (s poudarkom na vrstah s Priloge II Direktive o habitatih) ter predvideli metode in časovni okvir monitoringa obravnavanih vrst. Na Biološkem inštitutu ZRC SAZU smo razvili podatkovno bazo in aplikacijo FloVegSi 2.0, s pomočjo katere bomo dosedanje vedenje in novo zbrane podatke o flori, favni in vegetaciji Posočja sistematično uredili ter prikazali v ustreznih sintetskih publikacijah.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno