Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Razvoj celičnih biosenzorskih sistemov za določevanje učinkov ionizirajočega sevanja in kemičnih karcinogenov

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.04.00  Medicina  Onkologija   

Koda Veda Področje
B200  Biomedicinske vede  Citologija, onkologija, kancerologija 
Ključne besede
biosenzorski sistemi, transformirane celične linije, kemični karcinogeni, ionizirajoče sevanje, p21, p53
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (6)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  15973  dr. Božidar Casar  Fizika  Raziskovalec  2009  125 
2.  14575  dr. Maja Čemažar  Onkologija  Raziskovalec  2007 - 2009  1.397 
3.  15974  mag. Vlado Robar  Onkologija  Raziskovalec  2009  14 
4.  08750  dr. Zvonimir Rudolf  Onkologija  Raziskovalec  2007 - 2008  257 
5.  08800  dr. Gregor Serša  Onkologija  Vodja  2007 - 2009  1.490 
6.  28295  dr. Valerija Žager Marciuš  Medicina  Raziskovalec  2007 - 2009  137 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0302  ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA  Ljubljana  5055733000  15.160 
Povzetek
Primarna preventiva je za javno zdravje zagotovo med najpomembnejšimi pristopi za nadzorovanje raka saj bi lahko s spreminjanjem življenskih navad in zmanjšani izpostavitvi karcinogenih dejavnikov v delovnih in bivalnih okoljih lahko preprečili 30% vseh rakov. Za ugotavljanje izpostavitvi karcinogenim dejavnikom je razvitih že veliko sistemov, v zadnjem času pa se razvijajo biološki sistemi z ugotavljanjem genetskih sprememb v celicah, tako na nivoju direktnega delovanja na DNK molekulo (genotoksičnih dejavnikov), kot tudi posredno preko epigenetskih sprememb (negenotoksičnih dejavnikov), ki se pojavljajo v okolju. Namen projekta je razviti celični biosenzorski sistem za detekcijo genotoksičnih in negenotoksičnih dejavnikov. Razvijali bomo nove biosenzorje, na celičnih linijah kožnih fibroblastov, jetrnih, črevesnih in endotelnih celicah. Uporabljali bomo promotorje, ki se aktivirajo kadar so celice izpostavljene karcinogenim dejavnikom, kot so promotorji za gene Egr1, p53 in p21. Kot reporterski (detekcijski) sistem bomo uporabili dva reporterska gena, gen za luciferazo in gen za zeleno fluorescirajoči protein. Stabilno transfecirane celične linije (celični biosenzorski sistem) bomo testirali in validirali z izpostavitvijo ionizirajočem sevanju in karcinogenim dejavnikom z znanimi mehanizmi delovanja. Cilj projekta je pripraviti celično banko transformiranih celičnih linij za zaznavo karcinogenih dejavnikov. Naš modelni sistem bo uporaben za določanje začetnih sprememb (poškodb) v celicah, ki lahko vodijo do zakasnjene aktivnosti oziroma pojava bolezni in bo kot tak omogočil pravočasno ukrepanje za zaščito ljudi. Poleg tega ti testi predstavljajo razvoj in uporabo alternativnih metod, ki nadomeščajo druge relativno drage in dolgotrajne in vitro teste, ter uporabo živali v genotoksikoloških študijah.
Pomen za razvoj znanosti
Namen projekta je s prepoznavanjem molekularnih sprememb v celicah pod vplivom karcinogenih dejavnikov napovedovati biološke spremembe, ki niso direktno smrtne za celice, ampak lahko vodijo do nastanka mutacij in s tem v dolgodobne učinke. Znano je namreč, da lahko človek zboli šele vrsto let po izpostavitvi določenim dejavnikom, ki povzročajo spremembe v celicah. Cilj projekta je pripraviti celično linijo za zaznavo karcinogenih dejavnikov. Naš modelni sistem bo uporaben za določanje začetnih sprememb (poškodb) v celicah, ki lahko vodijo do zakasnjene aktivnosti oz. pojava bolezni in bo kot tak omogočil pravočasno ukrepanje za zaščito ljudi. Na osnovi znanja o molekularnih mehanizmih in možnih posledicah, ki lahko sledijo, bomo lahko napovedali dolgodobne biološke učinke ter predlagali priporočila za zaščito ljudi pred škodljivimi dolgodobnimi vplivi karcinogenih dejavnikov. Poleg tega naše raziskave predstavljajo razvoj in uporabo alternativnih metod, ki nadomeščanjo uporabo živali v genotoksikoloških študijah.
Pomen za razvoj Slovenije
V okviru projekta smo uspešno pripravili celične linije, ki delujejo kot učinkoviti biosenzorji. Taki biosenzorji imajo lahko široko aplikativno vrednost. Uporabili bi jih lahko za biološki monitoring v potencialno ogroženih okoljih, kjer pričakujemo povečane količine karcinogenih dejavnikov, ali pa ionizirajočega sevanja. Sistemi bi bili lahko uporabni tudi pri ugotavljanju poklicne izpostavitve različnih karcinogenim dejavnikom. Izdelek je v fazi prijave paptenta – oddali smo ga v Sloveniji in v kratkem ga bomo tudi v EU. Končni cilj projekta –celični biosenzorski sistem predstavlja tudi tržno zanimiv izdelek, saj bi lahko nadomestil mnogo dolgotrajajočih in dragih testov v farmacevtski industriji pri testiranju toksičnosti učinkovin, pri terenskih raziskavah o vplivu onesnaženosti okolja na zdravje človeka, ter tudi na delovnih mestih pri delavcih, ki delajo z ionizirajočim sevanjem.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno