Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Model ključnih dejavnikov uspeha za razvoj elektronskih upravnih storitev

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.04.00  Družboslovje  Upravne in organizacijske vede   

Koda Veda Področje
S170  Družboslovje  Politične in upravne vede 
Ključne besede
e-uprava, e-storitve, primerjalno testiranje, informacijska družba, javna uprava
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (7)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  24047  Domen Cukjati  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Mladi raziskovalec  2007  26 
2.  20936  dr. Mitja Dečman  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2008  318 
3.  28239  dr. Tina Jukić  Upravne in organizacijske vede  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  159 
4.  19102  mag. Mateja Kunstelj  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2007 - 2008  114 
5.  19593  mag. Anamarija Leben  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2007 - 2008  107 
6.  16302  dr. Ljupčo Todorovski  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2007  443 
7.  02262  dr. Mirko Vintar  Računalništvo in informatika  Vodja  2007 - 2008  419 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0590  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo  Ljubljana  1627163  8.788 
Povzetek
V Sloveniji se letno vloži v razvoj e-uprave in razvoj e-poslovanja več milijard tolarjev. Gre za enega od strateških vladnih ciljev, letos je bila sprejeta Strategija e-uprave 2006-2010. Kljub temu, da se nabor e-storitev razmeroma naglo povečuje in da je Slovenija v tem pogledu po meritvah v EU razmeroma dobro uvrščena, pa vrsta pokazateljev kaže, da dejanski rezultati nikakor ne opravičujejo vloženih sredstev. Denimo, po treh letih odkar imamo na voljo elektronsko napoved dohodnine (e-dohodnina) je še vedno uporabilo to storitev le cca 4% davčnih zavezancev. Opažamo vedno večji razkorak med ponudbo in dejansko uporabo e-storitev v upravi kar pomeni, da je z razvojem e-uprave v Sloveniji nekaj zelo narobe. Do sedaj ponujene e-rešitve ne prinašajo vidnejših konkretnih učinkov glede učinkovitosti javnega sektorja. Z e-upravo v občinah smo še povsem na začetku, prav tako z e-demokracijo in e-participacijo, kot dvema zelo pomembnima področjema razvoja sodobne demokratične države. V okviru predlagane raziskave se bomo osredotočili predvsem na analizo in opredelitev ključnih dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost in učinke e-storitev. Razvili bomo konceptualni model za razvoj e-uprave po konceptu 'vse na enem mestu' 'one stop government' ter načelu ponudbe storitev po načelu 'življenjskih situacij' 'life events'. Na tej osnovi bo razvit formalni kvantitativni model, za ocenjevanje učinkov bodisi že obstoječih e-storitev bodisi tistih , ki jih šele načrtujemo. Model bomo preizkusili na izbranem vzorcu že razvitih oziroma potencialnih e-storitev. Služil naj bi vsem, ki odločajo o e-upravi v Sloveniji in so vključeni v njen razvoj.
Pomen za razvoj znanosti
Razvili smo organizacijski model za podporo implementaciji e-uprave, zasnovane okrog življenjskih situacij uporabnikov. Evalvacijski del tega modela je namenjen oceni trenutnega in ciljnega stanja e-uprave, zasnovane po konceptu 'vse na enem mestu' ter oceni pripravljenosti oz. zrelosti uprave. Projektna skupina je razvila tudi ustrezne metodologije in orodja za omenjene meritve. Meritve se nanašajo na (1) spletni portal, v katerega nameravamo implementirati življenjske situacije in (2) posamezne življenjske situacije, ki jih nameravamo implementirati. V nadaljevanju smo razvili referenčni poslovni model za implementacijo e-uprave po načelu 'vse na enem mestu' in ga v sodelovanju s tujimi partnerji prilagodili za 4 izbrane države. Poslovni model sestoji iz različnih akterjev in razmerij med njimi (npr. ponudniki storitev, uporabniki storitev – občani, podjetja, nevladne organizacije), poglavitnih tokov informacij, dokumentov in finančnih resursov, poglavitnih komunikacijskih kanalov ter različnih poti/načinov ustvarjanja vrednosti. Procesni model, razvit v okviru raziskovalnega projekta, pa sestoji iz seznama korakov oz. aktivnosti, ki jih je treba izvesti v procesu razvoja in implementacije e-uprave zasnovane po načelu 'vse na enem mestu'. Ti koraki zajemajo vzpostavitev projekta, modeliranje obstoječih procesnih modelov življenjskih situacij, njihovo prenovo, razvoj, implementacijo in evalvacijo. Razvili smo tudi večparametrski model, ki omogoča določanje prioritet pri nadaljnjem razvoju e-uprave. Od obstoječih, ki smo jih analizirali, je boljši predvsem v tem, da upošteva število uporabnikov klasične storitve in delež uporabnikov interneta znotraj le-teh. Prednost našega modela, ki izvira iz programa DEXi, v katerem je zasnovan, je tudi, da omogoča vrednotenje in primerjanje večjega števila alternativ (v našem primeru e-storitev).
Pomen za razvoj Slovenije
Organizacijski model za podporo implementaciji e-uprave, zasnovane okrog življenjskih situacij uporabnikov, omogoča načrtovanje uporabnikom bolj prijazne storitve. Nadalje predlagani večparametrski model za podporo ocenjevanju učinkov storitev e-uprave omogoča bolj ciljno usmerjen razvoj e-uprave (tudi) v slovenskem okolju. Z njegovo uporabo in ob upoštevanju njegovih rezultatov se bodo razvijale storitve, ki imajo večjo dodano vrednost kot nekatere, implementirane do sedaj.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno