Loading...
Projekti / Programi vir: ARRS

Informacijski sistem za arheološko dediščino Slovenije

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.02.00  Humanistika  Arheologija   

Koda Veda Področje
H340  Humanistične vede  Arheologija 
Ključne besede
arheološka dediščina, informacijski sistemi, interaktivne karte, GIS orodja
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (5)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  05834  dr. Janez Dular  Arheologija  Vodja projekta/programa  2007 - 2009  213 
2.  15298  dr. Zvezdana Modrijan  Arheologija  Raziskovalec  2007 - 2009  77 
3.  25040  Peter Pehani    Tehnični sodelavec  2007 - 2009  96 
4.  09461  dr. Andrej Pleterski  Arheologija  Raziskovalec  2007 - 2009  595 
5.  06917  dr. Snežana Tecco Hvala  Arheologija  Raziskovalec  2007 - 2009  94 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana   5105498000  58.504 
Povzetek
Projekt je razvojno naravnan v posodabljanje informacijske infrastrukture na področju slovenske arheologije. Vzpostavitev informacijskega sistema za arheološko dediščino na internetu bo prispevala k večji preglednosti nad stanjem raziskav, k učinkovitejši izmenjavi podatkov in informacij med znanstveno-raziskovalnimi, izobraževalnimi, spomeniško varstvenimi in muzejskimi institucijami na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Pričakujemo tudi pozitiven vpliv na standardiziranje podatkov, na strategijo upravljanja in vrednotenja ter promocije arheološke dediščine.
Pomen za razvoj znanosti
Projekt je razvojno zasnovan, uvaja nove informacijske pristope v slovensko arheologijo in nova znanja s področja uporabe internetnih GIS orodij. Usmerjen je v standardizacijo in izboljšavo kvalitete podatkov. Naravnan je v izgradnjo učinkovitejše podpore, v racionalizacijo zbiranja ter izmenjave podatkov za temeljne raziskave in vrednotenje arheološke dediščine. Z georeferenciranjem arheoloških lokacij in integracijo s prostorsko orientiranimi bazami ter kartografskimi podlagami omogoča vzpostavitev interaktivne arheološke karte, ki je lahko med drugim dobra osnova za študij poselitvene arheologije in kulturne krajine, ki je danes med bolj prodornimi smermi v arheologiji.
Pomen za razvoj Slovenije
Sistem je namenjen širokemu krogu uporabnikov na področju izobraževanja, spomeniškovarstvene dejavnosti, v znanosti in raziskovanju, promocije kulturne dediščine na lokalni, regionalni, nacionalni in tudi mednarodni ravni. Ima lahko pozitiven vpliv na strategijo varovanja in vrednotenja arheološke dediščine pri pripravi prostorskih planov v smislu preventive, na preglednost nad dosedanjimi raziskavami in posegi, na splošne izboljšave kulturnega managementa.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno