Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Razvoj kromatografskih metod za določanje mikronutrientov in nekaterih drugih organskih spojin z biološko aktivnostjo

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.04.05  Naravoslovje  Kemija  Analizna kemija 

Koda Veda Področje
P300  Naravoslovno-matematične vede  Analitična kemija 
Ključne besede
hrana, prehranska dopolnila, rastlinski materiali, mikronutrienti, polifenoli, karotenoidi, triterpenoidi, fitosteroli, vitamini, rastlinski encimi, kromatografija, masna spektrometrija, tankoplastna kromatografija, tekočinska kromatografija visoke ločljivosti, plinska kromatografija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (11)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  29488  dr. Alen Albreht  Kemija  Mladi raziskovalec  2008 - 2009  128 
2.  12667  dr. Miloš Barut  Kemija  Raziskovalec  2007 - 2009  206 
3.  24077  dr. Peter Brne  Materiali  Raziskovalec  2007 - 2009  28 
4.  27847  dr. Boštjan Gabor  Kemija  Raziskovalec  2007 - 2009  27 
5.  28562  dr. Vesna Glavnik  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2007 - 2009  174 
6.  26511  dr. Mitja Martelanc  Kemija  Mladi raziskovalec  2007 - 2009  73 
7.  01095  dr. Mirko Prošek  Kemija  Raziskovalec  2007 - 2009  406 
8.  15461  dr. Breda Simonovska  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2007 - 2009  247 
9.  00779  dr. Aleš Štrancar  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2007 - 2009  499 
10.  27846  dr. Lidija Urbas  Farmacija  Raziskovalec  2007 - 2009  49 
11.  11395  dr. Irena Vovk  Kemija  Vodja  2007 - 2009  564 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0104  Kemijski inštitut  Ljubljana  5051592000  21.237 
2.  1655  Sartorius BIA Separations, separacijske tehnologije, d.o.o.  Ajdovščina  1319612  1.237 
Povzetek
V današnjem času se vedno bolj zavedamo pomena mikronutrientov v prehrani. Kakovost hrane in z njo povezana vsebnost mikronutrientov v sadju in zelenjavi je odvisna predvsem od izbora sort, tehnologije pridelave, tehnologije skladiščenja, tehnologije predelave, hranjenja (embalaža, temperatura, svetloba) itd. Z analiznimi metodami na osnovi najnovejših dosežkov na področju kromatografije je mogoče spremljanje vplivov vseh naštetih faktorjev. Zato bomo v okviru predlaganega projekta razvijali predvsem kromatografske metode za določanje organskih mikronutrientov, ki so ali naj bi bile sestavine naše vsakodnevne prehrane. Glede na naše znanje in izkušnje ter objavljene podatke o bioloških aktivnostih bodo to metode za določanje izbranih spojin iz skupin karotenoidov, polifenolov, triterpenoidov, fitosterolov in vitaminov. Proučevali bomu tudi rastlinske encime, ki vplivajo na razgradnjo rastlinskih celičnih sten. Ti encimi lahko bistveno vplivajo na izkoristek pri ekstrakciji rastlinskega materiala. Ker gre za kompleksno problematiko, bomo uporabljali različne pristope in tehnike, med njimi tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti, tankoplastno kromatografijo in plinsko kromatografijo. Uporabili bomo najnovejše dosežke na področju kromatografskih materialov (npr. monolitne stacionarne faze in druge, ki se bodo pojavile med izvajanjem projekta) in sledili miniaturizaciji na področju kolon in porabe topil. V kombinaciji z različnimi spektroskopskimi tehnikami (MS, NMR, itd.) bomo poskušali določiti tudi strukture spojin, za katere standardi niso dostopni. Razvite metode bomo preizkusili na različnih vrstah vzorcev (prehranski izdelki, prehranska dopolnila, sadje, zelenjava, zdravilne rastline, industrijski odpadki rastlinskega izvora, ipd.). Metode bodo uporabne za nadaljnje raziskovanje (interdisciplinarni projekti, evropski projekti), pa tudi za izvedbo rutinskih laboratorijskih analiz v živilstvu (kontrola vhodnih surovin in končnih izdelkov), agronomiji, farmaciji, klinični kemiji in na drugih sorodnih področjih. Čeprav gre v prvi vrsti za prispevek k analitiki mikronutrientov, bo pridobljeno znanje o lastnostih izbranih spojin (ekstraktabilnost, stabilnost v ekstraktih in v čisti obliki, itd.) lahko osnova za nove izdelke na področju funkcionalne hrane in prehranskih dopolnil.
Pomen za razvoj znanosti
Z raziskavami smo prispevali nova znanstvena spoznanja v svetovno zakladnico znanj o analitiki izbranih organskih mikronutrientov in sorodnih spojin in tudi k znanju o spektroskopskih (MS, NMR) in drugih lastnostih teh spojin iz skupin triterpenoidov, fitosterolov, karotenoidov, proantocianidinov in naftokinonov. Poleg tega smo prvi v svetu identificirali devet šikoninskih derivatov (tudi pozicijske in geometrijske izomere) v koreninah rastline Echium italicum L. iz družine srhkolistnic. Prvi smo identificirali tudi triterpenol lupeol v voskih s površin listov zelja (Brassica oleracea L.). Razvili smo več postopkov za izolacijo naslednjih spojin iz paradižnika: encimov PME, PG in triterpenola ?-amirina. Razvili smo več analiznih metod za določanje triterpenoidov, šikoninskih derivatov, likopena, luteina in proantocianidinov. Za detekcijo proantocianidinov smo uvedli nov optimiziran detekcijski reagent za potapljanje, ki je bolj specifičen, daje bolj stabilne kromatografske lise in nižje meje detekcije. Vse našteto je bilo objavljeno v izvirnih znanstvenih člankih v mednarodnih revijah z IF ali pa predstavljeno na mednarodnih simpozijih.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati raziskav na področju analitike organskih mikronutrientov in drugih sorodnih spojin nam povečujejo možnosti za povezovanje z drugimi raziskovalnimi inštitucijami (interdisciplinarni projekti, evropski projekti) in z gospodarskimi družbami v Sloveniji in v drugih državah. Razvite analizne metode so uporabne tudi za izvedbo rutinskih laboratorijskih analiz v živilski industriji (kontrola vhodnih surovin in končnih izdelkov), agronomiji (izbor sort), farmacevtski industriji in na drugih sorodnih področjih ter za potrebe regulatornih organov. Pridobljeno znanje o lastnostih izbranih mikronutrientov (ekstraktabilnost, stabilnost v ekstraktih in v čisti obliki, itd.) je lahko osnova za nove izdelke na področju funkcionalnih živil in prehranskih dopolnil. Razvoj aplikacij na monolitnih kromatografskih materialih podjetja BIA Separations in poročanja o tem v znanstvenih publikacijah stimulirajo razvoj novih kromatografskih materialov in prispevajo k promociji tega podjetja. Uporaba monolitnih kolon pri izvajanju specialnih aplikacij stimulira razvoj in optimizacijo samega monolitnega nosilca (z vidika strukture in kemijske modifikacije monolita) kot tudi z vidika celotne analitske kolone (geometrija). Na ta način se s pomočjo usmerjenih aplikativnih raziskav računa na razvoj novih kolon namenjenih analitiki ciljnih molekul v določenih tržnih nišah. Osvojitev določene tržne niše pa v prihodnosti lahko pomeni dodatne vire prihodkov in nadaljnjo rast slovenskega podjetja. Projekt je pomemben tudi z vidika vzgoje mladih kadrov, saj je vanj vključenih več mladih raziskovalcev. Poleg tega bodo nekatere razvite metode bodo lahko v pomoč tudi državnim agencijam, ki bodo v prihodnosti zagotovo izvajale večji nadzor nad prehranskimi dopolnili.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno