Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Gradniki izobraževalnih omrežij

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.08.00  Tehnika  Telekomunikacije   

Koda Veda Področje
T180  Tehnološke vede  Telekomunikacijsko inženirstvo 
Ključne besede
izobraževalno omrežje, tehnološko podprto izobraževanje, učna storitev, varnost, zasebnost, personalizacija, integracijski vzorec, iskanje, učno gradivo
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (6)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  26051  dr. Tanja Arh  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2007 - 2009  127 
2.  01339  dr. Borka Džonova Jerman B.  Telekomunikacije  Raziskovalec  2007 - 2009  707 
3.  15815  dr. Dušan Gabrijelčič  Telekomunikacije  Raziskovalec  2007 - 2008  90 
4.  27757  dr. Andrej Jerman Blažič  Telekomunikacije  Raziskovalec  2009  37 
5.  13599  dr. Tomaž Klobučar  Računalništvo in informatika  Vodja  2007 - 2009  243 
6.  23552  mag. Matija Pipan  Telekomunikacije  Raziskovalec  2007 - 2009  87 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  91.855 
Povzetek
Glavno področje aplikativnega raziskovalnega projekta je tehnološko podprto izobraževanje. Projekt bo definiral osnovne elemente (gradnike), ki so potrebni za vzpostavitev naprednih izobraževalnih okolij, ki povezujejo najnovejše heterogene sisteme in tehnologije, omogočajo osebne izobraževalne storitve in zagotavljajo varnost in zasebnost učečih se. S pomočjo razvitih gradnikov bodo lahko ponudniki storitev povezali svoje sisteme in storitve v porazdeljeno izobraževalno okolje, učeči se pa učinkovito, hitro in enostavno dostopali do znanja, ki ga v danem trenutku, pa naj bo to doma ali na delovnem mestu, najbolj potrebujejo. Poseben poudarek bo na raziskavah in razvoju mehanizmov za zagotovitev varnosti in zaščito zasebnosti.
Pomen za razvoj znanosti
Glede na naravo projekta je njegov pomen za razvoj znanosti predvsem v okviru razvoja aplikativnega raziskovanja na področju tehnološko podprtega izobraževanja. Projekt je definiral osnovne elemente, ki so potrebni za povezovanje heterogenih izobraževalnih sistemov in odprto izmenjavo učnega gradiva. S tem je postavil temelje za razvoj novih tehnologij in aplikacij za izmenjavo učnega gradiva na elektronskem trgu, enostavno, hitro in učinkovito iskanje, ki temelji na upoštevanju učenčevih preferenc, naročanje, dostavo in uporabo gradiva ter zagotovljeno zasebnost posameznika. Razvit odločitveni model omogoča enostavnejšo evalvacijo in izbiro najustreznejšega sistema za upravljanje izobraževanja za dano okolje in ciljno skupino uporabnikov. Projekt je prispeval tudi k razvoju osebnega učnega okolja in izobraževalnih modelov, ki so bolj usmerjeni na učenca in ki temeljijo na učenčevi aktivni udeležbi v izobraževalnem procesu. V nasprotju z monolitnimi institucionalnimi sistemi za upravljanje izobraževanja lahko učenci sami sestavijo svoje osebno učno okolje, ki najbolj ustreza njihovim potrebam, s pomočjo družabne programske opreme, kot je na primer spletni dnevnik, wiki, orodja za iskanje, označevanje in organizacijo podatkov ipd. Novi modeli spodbujajo razvijanje kompetenc za samostojne namenske učne projekte, multikulturno sodelovanje in družabno mreženje, ki so predpogoj za ustvarjalnost in inovativnost. Razviti modeli in tehnologije so bili preverjeni v praksi v visokošolskem okolju in v podjetjih. Ključni stvari pri elektronskem poslovanju prek nezavarovanih javnih omrežij sta zagotovljeni varnost in zasebnost. Na tem področju je prispevek projekta analiza zahtev glede varnosti in zasebnosti v tehnološko podprtem izobraževanju in ustreznosti varnostnih mehanizmov, varnostnih tehnologij ter tehnologij za zaščito zasebnosti za napredne izobraževalne storitve.
Pomen za razvoj Slovenije
Hiter ekonomski razvoj, razvoj informacijske in telekomunikacijske tehnologije, povečevanje pomena znanja ter delovanje v globalnem in kompleksnem okolju so izzivi, ki od posameznikov in organizacij zahtevajo hitrost, fleksibilnost in inovativnost pri delu ter nenehno pridobivanje novih znanj, spretnosti in kompetenc. Tradicionalne oblike izobraževanja in usposabljanja v tako kompleksnem in dinamičnem okolju, kot je današnje, ne zadoščajo več. Tehnološko podprto izobraževanje postaja za podjetja in organizacije odločilni dejavnik uspeha in eno izmed strateških orodij za doseganje dolgoročne poslovne odličnosti. Pričujoči projekt je prispeval h krepitvi vloge in pomena tehnološko podprtega izobraževanja z lažjim, učinkovitejšim bolj osebnim in varnejšim dostopom do najrazličnejših izobraževalnih storitev, orodij in učnega gradiva, prilagojenih posameznikovim zahtevam. Projekt zagotavlja slovenskim ustanovam in posameznikom podporo v procesih pridobivanja novega znanja, spretnosti in kompetenc za življenje v novo nastalih okoliščinah. Na drugi strani lahko slovenski ponudniki svoje izobraževalne storitve in učne vsebine lažje ponudijo širšemu trgu in svoje sisteme enostavneje vključijo v globalna izobraževalna omrežja. Rezultati projekta prispevajo tudi k uresničevanju nacionalnih smernic in smernic Evropske unije, kjer je pričujoči projekt usklajen predvsem v naslednjih segmentih: • povečati dostop do izobraževanja in usposabljanja s pomočjo novih tehnologij; • vzpostavi in razviti inovativno okolje za e-izobraževanje in na ta način omogočiti uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij v aktivnem delovnem in ustvarjalnem okolju. Izmed mednarodnih smernic omenimo iniciativi »eEurope+« in »eEurope Resolution«, v katerih ima e-izobraževanje zelo pomembno vlogo, ter dokument »i2010 – Evropska informacijska družba za rast in zaposlovanje«, ki je nastal na ravni Evropske unije in je definiral bistvene poudarke pri razvoju informacijske družbe. Rezultati projekta so uporabni za slovensko visokošolsko okolje in vseživljenjsko učenje. Rezultati so pripomogli tudi k nadaljevanju sodelovanja članov projektne skupine z drugimi evropskimi znanstvenimi ustanovami in uspešni vključitvi v nove raziskovalne projekte iz programov eContentplus in Leonardo da Vinci.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno