Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Sinteza magnetnih nanodelcvev za mikrovalovne absorberje in magnetne tekočine

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.04.00  Tehnika  Materiali   

Koda Veda Področje
T153  Tehnološke vede  Keramični materiali in praški 
Ključne besede
sinteza nanodelcev, feriti, mikrovalovni materiali, nanokompoziti, magnetne tekočine
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (16)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  27839  dr. Tanja Botić  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009 
2.  19411  dr. Vladimir Boštjan Bregar  Materiali  Raziskovalec  2007 - 2009 
3.  28207  Boštjan Denac    Tehnični sodelavec  2007 - 2008 
4.  28223  dr. Ana Drmota Petrič  Kemijsko inženirstvo  Mladi raziskovalec  2007 - 2009 
5.  01360  dr. Mihael Drofenik  Kemija  Raziskovalec  2007 - 2009 
6.  30163  Gregor Ferk  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2009 
7.  05958  dr. Darko Hanžel  Fizika  Raziskovalec  2007 - 2009 
8.  15148  dr. Darja Lisjak  Materiali  Raziskovalec  2007 - 2009 
9.  10372  dr. Darko Makovec  Materiali  Vodja  2007 - 2009 
10.  28943  Simon Medved  Elektronske komponente in tehnologije  Raziskovalec  2007 - 2009 
11.  05616  Bogo Miklavčič  Elektronske komponente in tehnologije  Raziskovalec  2007 - 2009 
12.  19271  dr. Darja Pečar  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2007 - 2008 
13.  15599  Tomislav Pustotnik    Tehnični sodelavec  2008 - 2009 
14.  10727  dr. Mojca Slemnik  Kemija  Raziskovalec  2007 - 2008 
15.  12025  mag. Peter Tarman  Mehanika  Raziskovalec  2007 - 2009 
16.  10019  dr. Andrej Žnidaršič  Elektronske komponente in tehnologije  Raziskovalec  2007 - 2009 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  18 
2.  0794  Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  Maribor  5089638012  80 
Povzetek
Projekt je namenjen sistematičnim razvojnim raziskavam, ki bodo vodile do sinteze nanoprahov enega od tehnično zanimivejših feritnih materialov uporabnih v magnetnih tekočinah in mikrovalovnih absorberjih. Sinteza nanodelcev bo potekala preko hidrotermalne sinteze, ki je sorazmerno enostavna in cenena. Za razvoj kontrolirane sinteze nanoprahov z načrtovano morfologijo bomo uporabili splošno teorijo o kristalizaciji in rasti zrn iz raztopin, ki striktno loči proces nukleacije od procesa rasti zrn. Sintetizirane nanodelce bomo uporabili za razvoj novih magnetnih nanokompozitov za absorpcijo elektromagnetnega sevanja in za magnetne tekočine.
Pomen za razvoj znanosti
V okviru projekta smo uspeli kot prvi v svetu sintetizirati ultrafine, superparamagnetne nanodelce barijevega heksaferita in pripraviti njihove stabilne suspenzije – magnetne tekočine. Pri tem smo razvili obširno znanje o procesih, ki so ključni za kontrolo velikosti delcev med hidrotermalno sintezo. Ključno za pripravo ultrafinih nanodelcev je bilo raziskati mehanizme, ki omogočajo znižanje temperature tvorbe heksaferita. Znanje nam je omogočilo, da smo kot prvi v svetu sintetizirali barijev heksaferit s preprostim soobarjanjem iz vodnih raztopin. Drug mehanizem, ki pomembno vpliva na rast nanodelcev med hidrotermalno sintezo je sekundarna rekristalizacija nanodelcev. V okviru projekta smo razvili metodo, s katero lahko popolnoma blokiramo sekundarno rekristalizacijo med hidrotermalno sintezo. Metoda, ki temelji na absorpciji oleinske kisline na nastale nanodelce, je splošna in jo je možno uporabiti tudi pri hidrotermalni sintezi drugih materialov. Sinteza ultrafinih nanodelcev heksaferita je omogočila študij prilagoditve strukture materiala majhni velikosti nanodelcev, ter vpliva velikosti na njihove magnetne lastnosti (učinek končne dimenzije). Oboje je temeljno za razvoj nanoznanosti. Ko se velikost nanodelcev zmanjša v področje dimenzij nekaj osnovnih celic njihove kristalne strukture, se jim spremeni struktura, kar posledično dodatno vpliva na njihove lastnosti. Vpliv končne dimenzije na strukturo nanodelcev je bil intenzivno raziskan na primeru feritov s preprosto kubično spinelno strukturo. Za znanost bi bil zelo zanimiv tudi vpliv končne dimenzije na kompleksno, plastovito strukturo heksaferitov. Ploščati nanodelci heksaferita, ki smo jih sintetizirali v okviru projekta imajo debelino, ki je samo nekoliko večja od osnovne celice njihove strukture in so zelo zanimivi za raziskave vpliva končne dimenzije. V okviru projekta smo pojasnili nekatere osnovne učinke končne dimenzije nanodelcev na njihove strukturne in magnetne lastnosti, pričakujemo pa, da bo možnost sinteze primernih nanodelcev sprožila nadaljnje raziskave. V okviru projekta smo razvili novo zanje o karakterizaciji nanomaterialov. Pri raziskavah strukturnih lastnosti nanodelcev smo uporabili sofisticirane metode, predvsem visoko ločljivostno elektronsko mikroskopijo, rentgensko difraktometrijo in Moesbauerjevo spektroskopijo. Metode so pri preiskavi tako majhnih nanodelcev na samem robu svojih zmogljivosti, ker je zahtevalo razvoj novega znanja o sami karakterizaciji. Poseben poudarek projekta je bil na razvoju znanja o pripravi stabilnih suspenzij nanodelcev barijevega heksaferita v različnih nosilnih tekočinah, t. i. magnetnih tekočin. Same magnetne tekočine imajo zelo široko uporabnost v tehniki in v zadnjem času predvsem v medicini, pomembne pa so tudi kot prekurzorji za sintezo nanokompozitnih magnetnih materialov. Predvidevamo, da se bo pomembnost novih magnetnih tekočin temelječih na nanodelcih heksaferita pokazala predvsem pri pripravi vrste novih nanostrukturiranih materialov. Priprava stabilnih suspenzij je ključna za sintezo vrste materialov, kot so na primer kompoziti, ki imajo v matrici polimera ali stekla (SiO2) homogeno razporejene magnetne nanodelce. V okviru projekta smo pripravili nanokompozit, ki vsebuje visoko vsebnost nanodelcev dispergiranih v polimerni matrici metil metakrilata. Prav tako so stabilne suspenzije nujne pri nanašanju plasti materiala na različne podlage, na primer z elektroforezo. V okviru projekta smo razvili originalen postopek za pripravo magnetnih tekočin s hidrotermalno sintezo magnetnih nanodelcev v prisotnosti surfaktanta oleinske kisline. Metoda je splošna in primerna za pripravo magnetnih tekočin tudi ob uporabi nanodelcev drugih materialov. Metodo smo na primer že uspešno uporabili za pripravo magnetnih tekočin temelječih na kobaltovem feritu.
Pomen za razvoj Slovenije
Sinteza superparamagnetnih nanodelcev barijevega heksaferita in njihovih stabilnih suspenzij, t.i. magnetnih tekočin predstavlja temelj za nadaljnji razvoj nove vrste materialov. Gre predvsem za nanokompozitne materiale, pri katerih bodo magnetni nanodelci dispergirani v različnih trdnih matricah ali pa nanešeni v obliki plasti na različne substrate. Taki materiali lahko predstavljajo nove produkte z veliko stopnjo dodane vrednosti za slovensko industrijo. Vsi sintezni postopki uporabljeni pri sintezi nanodelcev in magnetnih tekočin omogočajo hiter prenos v masovno proizvodnjo. Ena od možnih uporab plasti barijevega heksaferita, katerih razvoj omogoča sinteza suspenzij barijevega heksaferita, je v absorberjih za zaščito ljudi in naprav pred elektromagnetnim sevanjem visokih frekvenc. Znanje razvito v okviru projekta je tako, razen za razvoj novih produktov, pomembno tudi z vidika zaščite pred elektromagnetnim sevanjem.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno