Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Analiza ločeno zbranih frakcij odpadne embalaže v Sloveniji, možne aplikacije in potiskljivost

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.22.01  Tehnika  Komunikacijska tehnologija  Grafična tehnologija 

Koda Veda Področje
T390  Tehnološke vede  Polimerska tehnologija, biopolimeri 
Ključne besede
embalaža, recikliranje, polimeri, tisk, mehanske lastnosti, potiskljivost
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  11411  dr. Sabina Bračko  Komunikacijska tehnologija  Raziskovalec  2007 - 2009  245 
2.  18791  dr. Gorazd Golob  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2007 - 2009  399 
3.  08610  dr. Diana Gregor Svetec  Komunikacijska tehnologija  Vodja  2007 - 2009  677 
4.  28345  dr. Mirica Karlovits  Komunikacijska tehnologija  Mladi raziskovalec  2007 - 2009  51 
5.  22912  dr. Klemen Možina  Komunikacijska tehnologija  Raziskovalec  2007 - 2009  191 
6.  20447  dr. Klementina Možina  Komunikacijska tehnologija  Raziskovalec  2007 - 2009  410 
7.  19590  dr. Deja Muck  Komunikacijska tehnologija  Raziskovalec  2007 - 2009  507 
8.  29377  dr. Blaž Rat  Komunikacijska tehnologija  Mladi raziskovalec  2008 - 2009  93 
9.  06930  dr. Franci Sluga  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2007 - 2009  262 
10.  24254  dr. Urška Vrabič Brodnjak  Komunikacijska tehnologija  Raziskovalec  2007 - 2009  307 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  1555  Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta  Ljubljana  1627074  19.890 
Povzetek
Ločeno zbiranje frakcij odpadkov je ena temeljnih dejavnosti pri uresničevanju strategije za trajnostni razvoj, ki so jo države Evropske unije uvrstile med svoje prioritetne naloge do leta 2014. Glede na uporabo embalažnih materialov, ki kažejo naraščajoč trend uporabe različnih vrst polimerov za izdelavo embalaže in glede na naraščajoč delež odpadne embalaže, ki se preusmerja v predelavo, lahko pričakujemo vedno večje količine ločeno zbrane plastične odpadne embalaže, ki bo namenjena za predelavo in recikliranje. Ker poznavanje lastnosti izhodne surovine predstavlja osnovo za razvoj izdelka, bo izhodišče raziskave določitev lastnosti recikliranih polimerov (regranulatov). Na podlagi reoloških lastnosti polimerne taline, bodo določeni pogoji pri katerih bo potekalo talilno oblikovanje, preoblikovanje in valjanje polimerov iz recikliranih surovin. Reciklirani polimerni materiali, ki jih bomo preučevali so polipropilen, polietilen visoke gostote, polietilen nizke gostote in polietilentereftalat. Na izdelkih iz recikliranih polimerov, folijah bodo določene mehanske lastnosti, nekatere strukturne karakteristike, njihova obstojnost ter dimenzijska stabilnost. Nadalje bo preučena obarvljivost recikliranih polimernih materialov in njihova potiskljivost. Določene bodo površinske lastnosti in ocenjena kakovost odtisov, z namenom optimiranja postopka tiska na embalažne materiale izdelane iz recikliranih polimerov. Hkrati bodo podane tudi možnosti izdelave t.i. ekološkega oblikovanja (eco-design) polimernih tiskovin. Med pomembnimi nalogami držav Evropske skupnosti je tudi vpeljava ekološkega oblikovanja (ISO/TR 14062), ki vključuje učinkovito uporabo materialov, zmanjševanje porabe energije, zmanjševanje uporabe sredstev, ki so škodljiva ljudem ali okolju, optimizacijo življenjskega obdobja izdelka, povečanje uporabe recikliranih materialov. V raziskavi bomo veliko pozornost posvetili ugotavljanju možnosti uporabe: optimalnih tehnoloških postopkov, optimalnih formatov materiala (s čim manjšim odpadkom), optimizacije vizualnih elementov, kar vključuje: razporeditev besedila in slikovnega gradiva na potiskljivo površino ter tipografijo – izbor določene pisave in njene velikosti.
Pomen za razvoj znanosti
Ločeno zbiranje frakcij odpadkov je ena temeljnih dejavnosti pri uresničevanju strategije za trajnostni razvoj, ki so jo države Evropske skupnosti uvrstile med svoje prioritetne naloge. Glede na uporabo embalažnih materialov, ki kažejo naraščajoč trend uporabe različnih vrst polimerov za izdelavo embalaže in glede na naraščajoč delež odpadne embalaže, ki se preusmerja v predelavo, lahko pričakujemo vedno večje količine ločeno zbrane plastične odpadne embalaže, ki bo namenjena za predelavo in recikliranje. Posledično bo naraščala potreba po vrednotenju tovrstnega materiala, saj poznavanje lastnosti izhodne surovine (reciklata) predstavlja osnovo za razvoj izdelka. Rezultati projekta so zato predvsem pomembni za razvoj aplikativnega in industrijskega raziskovanja, kjer se odpadni, ponovno reciklirani material ne uporablja le kot dodatek, temveč se lahko uporabi za razvoj novega izdelka. Ker je program raziskav zajemal določitev lastnosti različnih vrst polimernih materialov, primarnih in recikliranih, ter raziskavo vpliva raznih dejavnikov med postopki izdelave filamentov, ploščic in folije na lastnosti končnega izdelka, smo pridobili nova spoznanja na področju izdelave polimerne embalaže. Velik poudarek je bil na raziskavi potiskljivosti recikliranih materialov. Ker gre za dokaj malo raziskano povezavo med lastnostmi in strukturo materialov izdelanih iz recikliranih polimerov ter kakovostjo odtisa na teh materialih, smo prišli do novih odkritij na področju grafične tehnologije. Digitalni tisk, ki se vse bolj uveljavlja, posebej še UV kapljični tisk na polimernih materialih, je še vedno malo raziskan. V okviru projekta pridobljeni podatki o sami UV digitalni tehniki tiska, ter izvedba tiska na reciklirane polimerne materiale, kot tudi novi in izpopolnjeni postopki vrednotenja kakovosti odtisov omogočajo znanstvene objave na področju grafike in slikovne analize.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskave so potekale s ciljem prenesti rezultate v industrijsko uporabo. V Smernicah EU o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se v naslednjih letih predvideva povečanje deleža reciklirane odpadne embalaže iz polimernih materialov. V Republiki Sloveniji obstaja veliko manjših in srednje velikih podjetij, ki se ukvarjajo s predelavo polimernih materialov v embalažo. Rezultati raziskav izvedenih v okviru projekta, lahko tovrstnim podjetjem dajo podatke o recikliranju polimernih materialov, njihove osnovne strukturne in mehanske lastnosti in s tem možnost njihove uporabe. Rezultati raziskav potiskljivosti recikliranih polimernih materialov in vrednotenja odtisov, grafičnim podjetjem, ki se ukvarjajo s tiskom na izdelke iz polimernih materialov, omogočajo izvedbo optimiranja postopka izdelave odtisa, dobivanje bolj kakovostnega odtisa, optimiranje formatov materiala ter s tem povečanje konkurenčnosti njihovih izdelkov in storitev. Rezultati projekta so bili in še bodo objavljeni v obliki člankov v znanstvenih in strokovnih revijah in predstavljeni na znanstvenih ter strokovnih simpozijih ter srečanjih. Pridobljeno znanje se bo preko pedagoškega procesa na fakulteti prenašalo na študente.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno