Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Geotehnične smernice za načrtovanje črpalne hidroelektrarne Kozjak

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.01.00  Tehnika  Gradbeništvo   

Koda Veda Področje
T220  Tehnološke vede  Gradbeništvo, hidravlika, priobalna tehnologija, mehanika zemljin 
Ključne besede
GEOMEHANIKA, GEOTEHNIKA, GEOMEHANSKE RAZISKAVE, GEOTEHNIŠKE ANALIZE
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (8)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  03612  dr. Bojana Dolinar  Gradbeništvo  Raziskovalec  2007 - 2009  251 
2.  14708  dr. Boštjan Kovačič  Geodezija  Raziskovalec  2009  335 
3.  14094  dr. Borut Macuh  Gradbeništvo  Raziskovalec  2007 - 2009  343 
4.  17158  Edi Šketelj    Tehnični sodelavec  2007 - 2009  76 
5.  04475  dr. Stanislav Škrabl  Gradbeništvo  Raziskovalec  2007 - 2009  440 
6.  03038  dr. Ludvik Trauner  Gradbeništvo  Vodja  2007 - 2009  493 
7.  19110  dr. Helena Vrecl Kojc  Gradbeništvo  Raziskovalec  2007 - 2009  86 
8.  07508  dr. Bojan Žlender  Gradbeništvo  Raziskovalec  2007 - 2009  681 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0797  Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo  Maribor  5089638011  12.605 
Povzetek
Glavni cilji projekta je izdelava geotehnških smernic z vidika uporabe obstoječih in novih znanj v fazah načrtovanja, gradnje in eksploatacije ČHE Kozjak. Izgradnja objektov je predvidena v bližini HE Fala na Dravi. Vtočni objekt in strojnica globine cca. 85 m bo locirana na vzhodnem bregu reke Drave med Falo in Šturmovo grabo. Tlačni rov bo predvidoma potekal 200 m globoko v pobočju vzhodnega Kozjaka. Za gradnjo zgornjega akumulacijskega bazena je po prvih ocenah primerna lokacija izravnanih vrhov vzpetin ob Kolarjevem vrhu. Celotno območje v osnovi gradi kompleks metamorfnih kamnin, ob reki Dravi in ob vznožjih pobočij nastopajo kvartarni pobočni in rečni nanosi. Nastanek metamorfnega kompleksa je vezan na stara erogenetska usedanja, ki so jih spremljala gubanja širših razmer. Kasneje so nastali tektonski prelomi vzdolž različnih prelomnih sistemov. Z dviganjem in spuščanjem lokalnih tektonskih blokov so nastale široke tektonske cone zapolnjene z zdrobljenimi metamorfnimi kamninami. V takšnih zapletenih geoloških razmerah bodo locirani objekti ČHE. Predloženi projekt bo obsegal naslednje sklope: - Študijo geoloških in okoljskih pogojev izgradnje posameznih objektov. - Izdelavo zasnove vseh nujno potrebnih raziskav in drugih aktivnosti pri načrtovanju, gradnjah in eksploataciji objektov. - Izdelavo predloga mikrolokacije posameznih objektov. Pričakovani rezultati raziskave: - Smernice za hidrogeologijo vplivnega območja Kozjak. - Smernice ze geotehnično projektiranje oziroma načrtovanje: strojnice, cevovoda, akumulacijskega bazena. - Smernice za izdelavo in revizijo projektnih nalog
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni projekt je pomemben za razvoj aplikativne znanosti na področjih inženirske geologije, hidrogeologije, geomehanike in geotehničnega inženirstva. Analizirani so različni vplivi črpalne elektrarne na hidrogeološke razmere v okolju v fazi gradnje in v fazi uporabe. Za izvedbo študije gradbenih in delovnih pogojev v zvezi z načrtovanimi konstrukcijami je izvedena analiza, ki obsega hidrogeološke pogoje in druge okoljske vplive. Izvedene so bile analize vode in tal, v zvezi z morebitnim vplivom na okolje, ki vključujejo kemične in mikrobiološke preiskave vode. Analizirana je obravnava deformacije in napetosti tlačnega cevovoda zaradi premikov v prelomni coni. Za določitev napetostno deformacijskega odziva zaradi pomikov v prelomni coni je izdelan matematični model v obliki diferencialnih enačb. V analizi so spremenljivke velikost relativnega pomika v prelomni coni, širina prelomne cone, prerez cevovoda, trdnost cevovoda, trdnost kompaktne hribine in trdnost pregnetene hribine. Določajo pa se notranje statične količine oz. napetosti in deformacije v prerezu cevovoda. Ugotovljeno je, da je bistvenega pomena za njihovo razporeditev širina prelomne cone. Analitične rešitve so primerljive z rešitvami dobljenimi po metodi končnih elementov. Izdelane so podlage za izdelavo Smernic za geotehnično projektiranje črpalne hidroelektrarne, ki obsega: strojnico, cevovod in akumulacijski bazen. Smernice so uporaben prispevek na področju načrtovanja hidroenergetskih objektov.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati raziskave so konkretno uporabljeni pri načrtovanju in izgradnji ter eksploataciji črpalne hidroelektrarne Kozjak, ki predstavlja pomemben in drag projekt, ki zahteva varno in optimalno izvedbo. Projekt bo izveden tako, da bo čim manj posegal v obstoječe naravno okolje. Izvedba predloženega projekta bo investitorju omogočila poglobitev obstoječih znanj in izkušenj pri načrtovanju, gradnji in eksploataciji ČHE v hribovitih območjih. Na osnovi rezultatov analiz hidrološkega modeliranja bomo lahko bolj realno ocenili vplive posegov v prostor na hidrološke razmere v vplivnem območju načrtovanih gradenj. Sofinancer bo izboljšal svoje dosedanje raziskovalne reference ter pridobil višjo stopnjo usposobljenosti za izvajanje študijskih in strokovnih del s področij geologije, geotehnike, hidrologije in okoljskega inženirstva pri načrtovanju, gradnji in eksploataciji akumulacijskih jezer in hidroenergetskih objektov. Izdelava smernic bo uporaben prispevek na področju načrtovanja hidroenergetskih objektov. Smernice za hidrogeologijo vplivnega območja Kozjak ter Smernice za geotehnično projektiranje hidroenergetskih objektov bodo sofinancerju služile pri projektiranju in izvedbi ter ekspoataciji konkretne črpalne hidroelektrarne Kozjak.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno