Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Stomatognati sistem

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.02.00  Medicina  Stomatologija   

Koda Veda Področje
B730  Biomedicinske vede  Odontologija, stomatologija 
Ključne besede
enostranski funkcionalni križni griz, nepravilen vzorec žvečenja, nepravilnosti v temporomandibularnem sklepu, akrilat, zobna sklenina, dentalni adheziv, glazurni premaz, poliranje, poroznost, površinska hrapavost, demineralizacija, erozivna poškodba, trdota, poliklorirani bifenili, razvoj zoba, podgane, onesnaževalci okolja, kost, dentin, In vitro, površinske lastnosti, vrstična elektronska mikroskopija, normalna periimplantna flora, periimplantitis, oralni absces
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (8)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  03369  dr. Nenad Funduk  Stomatologija  Raziskovalec  2007  142 
2.  10442  dr. Nataša Ihan Hren  Stomatologija  Raziskovalec  2007 - 2009  308 
3.  15470  dr. Janja Jan  Stomatologija  Vodja  2007 - 2009  272 
4.  08224  dr. Igor Kopač  Stomatologija  Raziskovalec  2007 - 2009  162 
5.  10745  dr. Milan Kuhar  Stomatologija  Raziskovalec  2008 - 2009  109 
6.  04879  dr. Ljubo Marion  Stomatologija  Raziskovalec  2007 - 2009  168 
7.  00965  dr. Maja Ovsenik  Stomatologija  Raziskovalec  2007 - 2009  485 
8.  13315  dr. Ecijo Sever  Stomatologija  Raziskovalec  2007 - 2009  22 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0312  Univerzitetni klinični center Ljubljana  Ljubljana  5057272000  77.320 
Povzetek
1. Vpliv organoklornih onesnaževalcev okolja polikloriranih bifenilov (PCB) na razvoj zobnega organa in kosti Z morfometričnimi in biokemičnimi analizami bomo ugotavljali vpliv dveh strukturno različnih PCB kongenerov (neplanarni PCB-155 in planarni PCB-169) na biokemične parametre v serumu in razvoj zobnega organa ter kosti pri poskusnih podganah. Te bodo izpostavljene PCB v zgodnjem postnatalnem obdobju preko materinega mleka. Z raziskavo želimo prispevati k boljšemu razumevanju škodljivega delovanja organoklornih onesnaževalcev pri izpostavljenem prebivalstvu Beli krajini, kjer smo ugotovili da PCB vplivajo na nastanek razvojnih okvar sklenine. 2. Natančnost določanja delovne dolžine v klinični endodontiji Z raziskavo bomo poskusili ugotoviti dejavnike ki vplivajo na natančnost določanja delovne dolžine z impedančno metodo in s tem izboljšati uspešnost endodontskega zdravljenja. 3. Funkcionalne in morfološke značilnosti okluzije pri otrocih z enostranskim funkcionalnim križnim grizom Enostranski funkcionalni križni griz je najpogostejša nepravilnost v obdobju mlečnega zobovja in zaradi odklona mandibule vstran nezdravljena lahko vodi v razvoj asimetrije obraza, nepravilnosti v čeljustnem sklepu ter nepravilnega žvečenja Namen dela je ugotoviti povezavo med enostranskim funkcionalnim križnim grizom in nepravilno funkcijo žvečenja z elektrognatografsko metodo Cosig 2 v obdobju mlečnega zobovja. Pričakujemo, da je funkcija žvečenja pri otrocih z enostranskim funkcionalnim križnim grizom nepravilna. 4. Ocena kvalitete marginalne preparacije v fiksni protetiki pri različnih tehnikah brušenja Gre za in vitro študijo merjenja hrapavosti dentina na delovnem modelu in za primerjavo različnih tehnoloških postopkov poliranja dentinskih vzorcev. 5. Vnetja v oromaksilofacialni kirurgiji Zdravljenje brezzobosti z zobnimi titanovi implantati je standardna metoda, izguba implantatov je posledica periimplantitisa. Namen naše raziskave je ugotoviti normalno bakterijsko floro ob zobnih implantatih, bakterijske povzročitelje periimplantitisa ter patogenetske značilnosti samega periimplantitisa. 6. Vpliv brušenja, poliranja in plastičnih premazov na lastnosti zobne sklenine in baznega akrilata zobnih protez Stične površine med zobmi in delno zobno protezo ter površine v njihovi neposredni bližini moramo pogosto preoblikovati z brušenjem. Brušene površine so bolj hrapave in bolj reaktivne ter zato mesta na katerih se nabira plak, ta pa je glavni povzročitelj bolezni zobnih in obzobnih tkiv. Rezultati predlagane raziskave bodo prispevali k oceni sprememb na površinah trdih naravnih tkiv in protetičnih gradiv. 7. Parodontalno zdravje in tveganje za karotidno bolezen Parodontalna bolezen zaradi svoje prevalence predstavlja pomemben delež z okužbo povezanega tveganja za aterosklerozo in njene komplikacije, kot sta možganska kap in miokardni infarkt. Načrtujemo pregled kliničnih parodontoloških parametrov pri 30 pacientih s karotidno boleznijo in 30 kontrolnih pacientih z opravljeno angiosonografsko preiskavo vratnih žil. Rezultati bodo pomagali razjasniti ali ima parodontitis vlogo v patogenezi tvorbe ateroma.  
Pomen za razvoj znanosti
Ad 1. Osvetlili smo vpliv strukture posameznih PCB kongener na zdravju škodljive vplive ter pokazali, da se moramo zavedati še drugih mehanizmov toksičnega delovanja PCB, ne le tega preko Ah receptorja. Ad 2. Za uspešno endodontsko zdravljenje je nujno potrebna natančno določena delovna dolžina zoba. V raziskavi smo osvetlili delovanje določevalcev delovne dolžine v endodontiji, določili optimalne meritvene parametre impedančne metode, ter ocenili natančnost metode. Ugotovljali smo tudi vpliv dejavnikov, ki vplivajo na natančnost določanja delovne dolžine z impedančno metodo. Ad 3. Razvili smo uspešno metodo za merjenje in analizo žvečenja. Žvečne cikle lahko natančno analiziramo v dveh ravninah in glede trajanja posameznih časovnih komponent žvečenja. Analiza je tako natančna, da upošteva prav vse žvečne cikle v aktu žvečenja, ter tako registrira že najmanjša odstopanja. Dokazali smo uspešnost zdravljenja enostranskega križnega griza z metodo nesnemne nebne plošče s centralnim vijakom in griznimi platoji, ter dokazali pravilno izbran začetek zdravljenja. Tako se število recidivov in zmanjšuje, čas terapije je relativno kratek in stroški zdravljenja posledično manjši. Znanstveni dosežek bo prispeval k izpopolnitvi doktrine zdravljenja enostranskega križnega griza. Ad 4. Rezultati raziskave prispevajo k razumevanju pomena poliranja v fiksni protetiki in tudi nakazujejo izbiro najustreznegšega polirnega inštrumenta. Ad 5. Preiskovanje in poznavanje razvoja vnetnih sprememb v odontogene ciste, periimplantitis in v zvezi s tem velike kostne defekte bi pomenilo večanje možnosti za njihovo zdravljenje in preprečevanje. Naše preiskovanje je na nivoju bazičnih znanstvenih mehanizmov, ki še niso poznani v znanstveni literaturi. Ad 6. Rezultati prispevajo k razumevanju vloge naravnih in umetnih difuzijskih pregrad pri de/remineralizacijskih procesih v zobni sklenini. Ad 7. Rezultati so pokazali, da je parodontalna bolezen tudi eden od dejavnikov tveganja za nastanek ateroskleroze karotidnih arterij in lahko napove cerebrovaskularne ishemične napade. Tako je predstavljen še en dejavnik, na osnovi znanstvenih dokazov, ki ga upoštevamo pri preventivi ishemičnih kapi. Raziskava je tudi pokazala, da iz ortopantomogramom lahko identificiramo nevrološko asimptomatske osebe z visokim tveganjem za možgansko kar v zobozdravstveni ambulanti na osnovi panoramskih posnetkov.
Pomen za razvoj Slovenije
Ad 1. Z raziskavo smo prispevali k boljšemu razumevanju škodljivega delovanja organoklornih onesnaževalcev pri izpostavljenem prebivalstvu v Beli krajini, kjer smo ugotovili da PCB vplivajo na nastanek razvojnih okvar sklenine. Izsledki bodo podlaga za preventivo pred škodljivimi učinki organoklornih onesnaževalcev na zdravstveno stanje ljudi. Ad 2. Z raziskavo smo ugotoviti nekatere dejavnike ki vplivajo na natančnost določanja delovne dolžine z impedančno metodo. Njihovo poznavanje omogoča natančnejšo določitev delovne dolžine in s tem boljšo uspešnost endodontskega zdravljenja v Sloveniji, pa tudi izdelavo naprav, ki bodo prilagojene kliničnim primerom z različnimi morfološkimi značilnostmi. Ad 3. Rezultati raziskav so dodatno razjasnili vpliv odklonjenih orofacialnih funkcij v Sloveniji na pojav enostranskega funkcionalnega križnega griza, predvsem glede nepravilne funkcije žvečenja. Glede na ugotovitve raziskave sklepamo na smiselnost priporočila zgodnjega začetka zdravljenja, da omogočimo normalizacijo žvečenja ter s tem povezan normalen in razvoj rast orofacialnega sistema. Ad 4. Na osnovi raziskave smo podali smernice za vrsto preparacije in način poliranja pri brušenju za prevleke, s poudarkom na polnokeramičnih sistemih. Smernice so namenjene slovenskim zobozdravnikom, saj se v strokovnem prostoru vse pogostete pojavljajo nove tehnologije, ki zaradi svojih biomehanskih lastnosti zahtevajo tudi ustrezne klinične postopke za izvedbo ustrezne preperacije s poliranjem. Ad 5. Naši rezultati vplivajo poleg razvoja slovenske znanosti in možnosti podiplomskega študija mladih raziskovalcev tudi na razvoj slovenske klinične prakse, saj apliciramo bazična znanja na klinične smernice zdravljenja tako orofacialnih okužb kot prakse zdravljenja kostnih defektov, ki so pogosta posledica vnetnih sprememb v kostnini. Ad 6. Rezultati reziskav o vplivu brušenja, poliranja in plastičnih premazov na lastnosti zobne sklenine in baznega akrilata zobnih protez so omogočili pripravo ustreznejše metodologije priprave skleninskih in trdih plastičnih površin v ustih pacientov, katere oskrbujemo s snemnimi zobnimi protezami. Metodologijo smo pričeli v letu 2008 v Sloveniji uvajati v klinično prakso oskrbe delno in popolno brezzobih pacientov. Ad 7. Na pregledanih ortopanih slovenskih preiskovancev smo ugotovili kar 31% nevrološko asimptomatskih oseb s prisotnostjo kalcifikacij v področju vratne karotidne arterije. Odkrivanje kalcificiranih ateromov v področju karotid s panoramskih radiografij in diagnosticiranje parodontalne bolezni ima velik pomen, saj lahko bolnike napotimo k ustreznemu zdravniku in tako preprečimo ishemične kapi.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno