Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Gozdu škodljive invazivne glive in žuželke

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.01.00  Biotehnika  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo   

Koda Veda Področje
B390  Biomedicinske vede  Fitotehnika, hortikultura, zaščita pridelka, fitopatologija 
Ključne besede
gozd, varstvo gozdov, zdravje gozda, invazivni organizmi, glive, žuželke
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (19)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  29875  Marko Bajc  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Tehnični sodelavec  2008 - 2009  280 
2.  28895  Danijel Borkovič    Tehnični sodelavec  2007 - 2009  30 
3.  21242  dr. Tine Grebenc  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2007  482 
4.  30165  dr. Tine Hauptman  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2009  304 
5.  28855  Melita Hrenko    Tehnični sodelavec  2007 
6.  07948  dr. Dušan Jurc  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Vodja  2007 - 2009  669 
7.  02491  dr. Maja Jurc  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2007 - 2009  564 
8.  07127  dr. Hojka Kraigher  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2007  1.330 
9.  12796  dr. Janez Krč  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2007 - 2009  316 
10.  25805  mag. Špela Modic  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2007  367 
11.  10506  dr. Alenka Munda  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2007 - 2009  226 
12.  23448  dr. Nikica Ogris  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2007 - 2009  1.199 
13.  13256  Roman Pavlin  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2007 - 2009  87 
14.  25448  dr. Barbara Piškur  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2007 - 2009  953 
15.  17334  Vesna Rajh    Tehnični sodelavec  2007 - 2009 
16.  22935  dr. Saša Širca  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2007  328 
17.  24777  Barbara Štupar    Tehnični sodelavec  2007  29 
18.  05672  dr. Gregor Urek  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2007  735 
19.  13376  mag. Metka Žerjav  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2007 - 2009  350 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0401  Kmetijski inštitut Slovenije  Ljubljana  5055431  20.095 
2.  0404  Gozdarski inštitut Slovenije  Ljubljana  5051673000  11.870 
3.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  66.549 
Povzetek
Človek prenaša različne organizme iz kontinenta na kontinent. V novem okolju se ti namnožijo v kolikor najdejo ugodne razmere za svoj razvoj. Pridejo v stik z organizmi, s katerimi se nikoli v vsej svoji evolucijski zgodovini niso srečali. Paraziti in konzumenti lahko najdejo rastline, ki so sorodne njihovim prvotnim gostiteljem, nimajo pa uspešnih obrambnih mehanizmov proti tem parazitom. Taki paraziti povzročijo velike poškodbe rastlin in posledice so lahko katastrofalne za celotne ekosisteme ali za gospodarstvo človeka. Zaradi splošne globalizacije, klimatskih sprememb, povečanega prenosa blaga med kontinenti in naglega širjenja nevarnih bolezni in škodljivcev, ki smo mu v gozdarstvu priča v zadnjih letih, je samo vprašanje časa kdaj bo vnešen organizem, ki bo ogrozil kakšno od najpomembnejših drevesnih vrst v gozdovih Slovenije. Zaradi povečanega vnosa in širjenja gozdu nevarnih novih škodljivih organizmov od drugod se mora služba za varstvo gozdov usposobiti, da bo hitreje in uspešneje odkrila in determinirala nove škodljive organizme. Zato predlagamo projekt, ki bo prispeval k pripravljenosti Slovenije na vdor gozdu škodljivih invazivnih organizmov z razvojem novih tehnik njihovega odkrivanja in določanja. V predlaganem projektu bi razvili nove metode detekcije potencialnih škodljivih organizmov, preizkusili bi jih na konkretnih primerih, ki bi obsegali celotni spekter del, od načinov lovljenja žuželk (zamegljevanje, feromoni), načinov pregledovanja, tehničnih problemov pri laboratorijski izolaciji gliv, gojenju gliv in žuželk v kontoliranih razmerah, determinaciji in njenih tehnikah, predvsem molekularni (DNK) diagnostiki. Druga aktivnost predlaganega projekta je ciljno zbiranje informacij o gozdu nevarnih organizmih, njihovo proučevanje in prenos dognanj v znanstveno javnost, v gozdarsko operativno delo in splošno javnost. Z objavami v tujih znanstvenih in domačih znanstvenih in strokovnih publikacijah bodo znanja o gozdu škodljivih invazivnih organizmih, o njihovih značilnostih, detekciji in možnosti zatiranja prenešena javnosti.
Pomen za razvoj znanosti
V okviru projekta smo našli in determinirali nove vrste škodljivih invazivnih vrst za gozdove v Sloveniji, kar je prispevek k proučevanju zakonitosti širjenja teh organizmov. Nove vrste za Slovenijo so: Chalara fraxinea na jesenih, Cinara curvipes na jelkah, Discula destructiva na drenih, Mycosphaerella dearnessii na borih, Erysiphe arcuata na belem gabru. Poleg tega smo našli, nismo pa še uspeli publicirati, novo, invazivno vrsto rje na jelšah, Melampsoridium hiratsukanum, na indijskem jagodnjaku (Duchesnea indica) pa rjo Fromeela mexicana. Obsežno terensko delo je bilo opravljeno v zvezi z razširjenostjo in vrstno sestavo žagovinarjev (Monochamus) v gozdovih iglavcev pri nas, ki je omogočilo prvi vpogled v vrstno sestavo teh hroščev, prenašalcev karantenske borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus). Pri proučevanju izolatov gliv iz rodu Phytophthora smo ugotovili, da so posamezni izolati gliv iz Slovenije različni po patogenosti in da so posamezna drevesa bukve različno občutljiva na bolezen. To pomeni, da je mogoča selekcija na odpornost bukve proti glivam iz rodu Phytophthora. Rezultat je izredno pomemben za razumevanje patoloških procesov v gozdu in nakazuje možnost za selekcijo odpornejših osebkov drevja na patogene glive iz rodu Phytophthora. Pri proučevanju gliv iz družine Botryosphaeriaceae, ki povzročajo odmiranje črnega gabra (Ostrya carpinifolia) na Krasu, smo ugotovili, da je najpomembnejši patogen gliva Botryosphaeria dothidea, vendar pri patoloških procesih v drevju sodelujejo tudi druge vrste iz te družine. Med njimi je gliva iz rodu Dothiorella, ki jo bomo opisali kot novo vrsto. S tem bomo prispevali k poznavanju taksonomije družine Botryosphaeriaceae. Dokazali smo, da je odmiranje črnega gabra povzročila avtohtona populacija gliv, ne pa vnesena in invazivna vrsta. Z intenzivnimi raziskavami jesenovega ožiga v Sloveniji smo se vključili v najaktualnejše raziskave na področju gozdne patologije, ki potekajo v Evropi.
Pomen za razvoj Slovenije
Z odkritjem novih škodljivih organizmov za gozd v Sloveniji (Chalara fraxinea, Cinara curvipes, Discula destructiva, Mycosphaerella dearnessii, Erysiphe arcuata) smo omogočili državnim organom in gozdarski operativi načrtovanje kontrole teh organizmov ali spremembe načinov gospodarjenja z gozdovi, da bi preprečili škode. Opravljen je bil obsežen prenos znanja do zaposlenih v državni upravi, v gozdarsko operativo in v dodiplomskem in podiplomskem izobraževalnem procesu.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno