Loading...
Projekti / Programi vir: ARRS

Novejša slovenska leksika (v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri)

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.05.01  Humanistika  Jezikoslovje  Raziskovanje posameznih jezikov 

Koda Veda Področje
H353  Humanistične vede  Leksikologija 
Ključne besede
leksikologija, korpusno jezikoslovje, jezikovni viri, spletni slovarji
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (5)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  07488  mag. Alenka Gložančev  Humanistika  Raziskovalec  2007 - 2009  126 
2.  05494  dr. Primož Jakopin  Jezikoslovje  Raziskovalec  2007 - 2009  216 
3.  28437  dr. Mija Michelizza  Jezikoslovje  Mladi raziskovalec  2007 - 2009  103 
4.  17538  Rožamarija Uršič    Tehnični sodelavec  2007 - 2009 
5.  12845  dr. Andreja Žele  Jezikoslovje  Vodja projekta/programa  2007 - 2009  797 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana   5105498000  58.472 
Povzetek
Novejša slovenska leksika v okviru Slovarja novejšega besedja (SNB) obsega 6200 leksemov – iztočnic in okoli 1500 besednih zvez. Ta fond je osnova za nadaljnje redakcijsko delo in hkrati osnova za nov razlagalni slovar slovenskega jezika; v prvi fazi kot dopolnitev Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ). Zbrane in izbrane eno- in večbesedne iztočnice izkazujejo sodobne trende v razvoju slovenščine, ki se kažejo v besedotvornem, pomenskem in skladenjskem delu gesel. Primerjalno-kontrastivno se potrjujejo vedno intenzivnejši stiki z angleškim jezikom. V okviru ciljnega raziskovalnega projekta Spletni seznam besed slovenskega jezika (2004–2006) zbranih 355.000 gesel slovenskega jezika, ki temeljijo na SSKJ, Besedišču slovenskega jezika, korpusu Nova beseda in indeksu spletnega iskalnika Najdi.si, vsebujejo 81.000 gesel, za katere ni bilo mogoče najti povezav v spletnih virih. Zato je v okviru projekta predvidena raziskava možnosti za dopolnitev z angleškimi ustreznicami in njihovimi povezavami v prostodostopno spletno enciklopedijo Wikipedia. Obenem je predvidena tudi raziskava samodejnega členjenja sestavljenih slovenskih besed na predpono in osnovno besedno obliko, ki bi omogočila dopolnitev z angleškimi ustreznicami.
Pomen za razvoj znanosti
Cilj teh nanovo urejenih virov in zbirk so slovarji sodobnega jezika – v Leksikološki sekciji Inštituta za slovenski jezik je cilj Slovar novejšega besedja (SNB) s približno 7000 gesli, ki bo izdan v letu 2010. Tovrstno nanovo zbrano in jezikoslovno obdelano gradivo predstavlja solidno bazo za hitrejše in kvalitetnejše nastajanje različnih tipov slovarjev sodobne slovenščine – tako enojezičnih razlagalnih kot dvo-ali večjezičnih. Konkretni rezultat tega projekta je nova publikacija v smislu že znane publikacije Dictionary of Word roots and Combining forms kot pisni rezultat raziskovalnega projekta -- publikacija z istim naslovom kot projekt je bila izdana v maju 2009.
Pomen za razvoj Slovenije
Uporaba bo dostopna v novonastalih slovarjih sodobne slovenščine in v zbirkah oz. korpusih, ki so prostodostopni na spletnih straneh. Tovrstno nanovo zbrano in jezikoslovno obdelano gradivo predstavlja solidno leksikalno bazo -- v slovenskem in mednarodnem merilu -- za hitrejše in kvalitetnejše nastajanje različnih tipov slovarjev sodobne slovenščine – tako enojezičnih razlagalnih kot dvo-ali večjezičnih – konkretni rezultat tega projekta bo Slovar novejšega besedja slovenskega knjižnega jezika. Tovrstni geslovniki in zbirke novega besedja so dobra osnova tudi za terminološke slovarje, saj so dobro gradivno in normativno gradivo pri izbiranju, ažuriranju in uvajanju nove terminologije. Tovrstno nanovo zbrano in jezikoslovno obdelano gradivo je nujno potrebno za vsa področja družbenega delovanja – normira rabo novega besedja in je osnova za razvoj nove terminologije. Poznavanje novega besedja in informiranje o njegovi ustrezni uporabi je vsakodnevna potreba družbenega in strokovnega delovanja.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno