Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Slovenski terminološki portal

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.05.02  Humanistika  Jezikoslovje  Teoretično in uporabno jezikoslovje 

Koda Veda Področje
H360  Humanistične vede  Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika 
Ključne besede
slovenski jezik, terminologija, terminološka podatkovna zbirka, luščenje terminologije
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (7)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  26294  dr. Darja Fišer  Jezikoslovje  Mladi raziskovalec  2007 - 2009  409 
2.  14681  dr. Vojko Gorjanc  Jezikoslovje  Vodja  2007 - 2009  477 
3.  24765  dr. Jan Jona Javoršek  Fizika  Raziskovalec  2007 - 2009  118 
4.  09734  dr. Tomo Korošec  Jezikoslovje  Raziskovalec  2007 - 2008  348 
5.  26166  dr. Simon Krek  Jezikoslovje  Raziskovalec  2007 - 2009  341 
6.  20482  dr. Nataša Logar  Jezikoslovje  Raziskovalec  2007 - 2009  351 
7.  20453  dr. Špela Vintar  Jezikoslovje  Raziskovalec  2007 - 2009  261 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  88.507 
2.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  95.435 
3.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  40.246 
Povzetek
Antropološki raziskovalni projekt o konfliktnostih državnih mej in ozemeljskih terjatev ter o vlogi, ki jo imajo konstruiranje kulturnih mej in upravljanje s kolektivnimi spomini ter nacionalnimi dediščinami v perpetuiranju medetničnih konfliktov v Jugovzhodni Evropi v širšem okviru Mediterana. Cilj raziskave je: 1) prispevati k učinkovitejši integraciji obstoječih spoznanj v nastajajoči evropski raziskovalni prostor; 2) prispevati k integraciji antropoloških spoznanj o kulturnih in državnih mejah na nastajajočem prostoru evro-mediteranskega partnerstva; 3) prispevati k produkciji novih spoznanj, uporabnih za oblikovanje strategij odpravljanja konfliktov in spodbujanja sodelovanja.
Pomen za razvoj znanosti
Razviti jezikoslovni postopki in jezikovne tehnologije za slovenski jezik krepijo jezikovne vire za slovenščino. Tako je za slovenščino oblikovan pomemben segment jezikovne infrastrukture. Projektno delo sodi na področje uporabnega jezikoslovja, v okviru katerega doprinaša k (a) razvoju načel za spletno predstavitev terminoloških slovarjev, (b) razvoju metodologije korpusnega jezikoslovja v segmentu oblikovanja specializiranih korpusov strokovnih jezikov, (c) razvoju sodobnih metod za analizo strukturiranih podatkov v besedilnih korpusih, (č) razvoju sodobnih metod povezovanja besedilnih virov, njihove analize in predstavitve rezultatov analize v slovarju in (d) razvoju sodobnih metod dostopa do slovenskih terminoloških virov. V segmentu uporabnega jezikoslovja projekt krepi pozicijo korpusnega jezikoslovja v slovenskem prostoru. Korpusno jezikoslovje se je v Sloveniji dokončno oblikovalo kot samostojno raziskovalno izhodišče z gradnjo splošnih korpusov. Pri terminološkem delu pa korpusni pristop v slovenskem prostoru do sedaj ni bil prisoten prav v veliki meri, tako da projekt pomeni pomemben zasuk terminološkega dela v smer korpusnega pristopa, ki temelji na analizi velike količine jezikovnih podatkov, zbranih v besedilnih korpusih. Tako projekt terminološko delo v Sloveniji umešča v sodobne smeri razvoja terminološkega dela v Evropi in svetu.
Pomen za razvoj Slovenije
V današnji družbi znanja in visoko razvitih tehnologij je za vsak jezik posebnega pomena razvoj jezikovne infrastrukture, za katero moramo poskrbeti sami. Predlagani projekt jo razvija v segmentu terminologije in s tem nudi podporo za učinkovito strokovno komunikacijo tako v slovenskem jeziku kot pri prenosu informacij v slovenščino in obratno. Vglobalno povezanem svetu postaja dostopnost do informacij v določenem jeziku in povezljivost z drugimi jeziki ključnega pomena, zato je oblikovanje raznorodnih jezikovnih virov za slovenščino velikega pomena. V svetu se močno podpira terminološko delo, ker spodbuja tehnološki transfer. To prav gotovo velja tudi za slovensko okolje. Z učinkovitim terminološkim upravljanjem namreč lahko veliko pripomoremo k hitrejšemu prenosu novih tehnoloških rešitev v slovensko okolje, prav tako pa učinkovito predstavimo svoje dosežke v tujem jeziku. Podatki govorijo o tem, da se preko sodobnih medijev prenaša največ, kar 80 % vseh podatkov, povezanih s specializiranimi znanji in vedenji. Tako je za učinkovito izmenjavo tovrstnih informacij terminološko delo izjemnega pomena, pomeni pa tudi možnost ekonomske učinkovitosti gospodarskih subjektov, ki v tem okolju delujejo, saj zagotavlja hitro in učinkovito izmenjavo novih informacij. Podatki kažejo, da je obvladovanje specializirane komunikacije pri prenosu iz enega v drug jezik pomemben dejavnik gospodarskega razvoja. Komunikacijske težave velikokrat niso posledica neznanja tujih jezikov, ampak terminoloških zadreg. Uporaba neustrezne terminologije pa lahko privede do negativnih učinkov ne le, ko gre za gospodarsko učinkovitost, ampak lahko privede v primerih varnostnih regulativ in navodil za uporabo zaradi napačnih prevodov tudi do poškodb, na ravni izobraževanja slabše učinkovitosti, pri tehnični dokumentaciji zaradi neustreznega medjezikovnega prenosa visokih stroškov, pri pogodbah in pravnih dokumentih zmanjšanja pravne varnosti itd. Na splošno lahko rečemo, da ima zagotavljanje terminoloških virov tako kvalitativne kot kvantitativne učinke. Rezultati projekta zagotavljajo učinkovitejšo komunikacijo in imajo tako velik pomen pri odpravljanju zgoraj navedenih negativnih učinkov, ki jih lahko povzroča neustrezen medjezikovni prenos.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno