Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Vloga človeškega podjetniškega kapitala pri inovativnosti, rasti, razvoju in mednarodni uveljavitvi slovenskih malih in srednjih podjet

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.04.00  Družboslovje  Upravne in organizacijske vede   

Koda Veda Področje
S190  Družboslovje  Vodenje podjetij 
Ključne besede
Pomen človeškega in družbenega kapitala pri inovativnosti in internacionalizaciji slovenskih malih in srednjih podjetij
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (1)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  28257  dr. Mitja Ruzzier  Družboslovje  Vodja  2007 - 2008  262 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  7097  Univerza na Primorskem, Fakulteta za management  Koper  1810014002  10.858 
Povzetek
Znanje, spretnosti in izobrazba so del (splošnega in specifičnega) človeškega kapitala, ki je neločljiv od posameznikov in je lahko vir konkurenčih prednosti tako posameznikov, podjetij ali celo držav. Posebej to velja za mala in srednja podjetja (MSP), ki večinoma delujejo v visoko konkurenčnih panogah in so podhranjena z resursi. V predlagani raziskavi poskušamo zato identificirati ključne elemente podjetniškega splošnega in specifičnega človeškega kapitala, ki pozitivno vplivajo na inovativnost, rast in internacionalizacijo njihovih podjetij. Svoje ugotovitve bomo preverili tudi z mednarodnega vidika, saj bomo določene rezultate primerjali z ugotovitvami ameriških raziskovalcev. Temeljna teza je, da splošni in specifični človeški kapital vplivata na inovativnost, rast in internacionalizacijo MSP. Na podlagi osnovne teze bo razvita vrsta hipotez. Rezultati raziskave bodo pomenili pomembne prispevke k našemu poznavanju učinkov in delovanja splošnega in človeškega kapitala podjetnikov oziroma njihovega znanja, izobrazbe in spretnost na inovativnost, rast in internacionalizacijo MSP tako na znanstevno-raziskovalnem področju, kot tudi v praksi. Glavna novost na znanstvenem področju bo tudi merski model, ki bo celovito zajemnal vse dimenzije internacionalizacije in inovativnosti, kot odvisno preučevani spremenljivki. Na podlagi rezultatov raziskave bo možno napovedovati, kateri podjetniki ali podjetnice imajo večje možnosti za uspeh na podlagi njive izobrazbe, znanj in spretnosti, kot tudi dati koristne nasvete podjetnikom in podjetnicam pri oblikovanju strategij internacionalizacije in inovativnosti njihovih podjetij. Izsledki raziskave so lahko koristni tudi politiki, ki bo lahko bolj učinkovito usmerjala sredstva za spodbujanje podjetništva, inovativnosti in internacionalizacije MSP.
Pomen za razvoj znanosti
Ugotovil sem in med prvimi na svetu (v sodelovanju s kolegi) tudi uspel dokazati, da je internacionalizacija (malih in srednjih podjetij) večdimenzionalni fenomen, v katerem ima časovni vidik internacionalizacije (merjen od ustanovitve podjetja) eno izmed strateških vlog, poleg izbire trga, produkta, in načina delovanja. To pomeni, da lahko podjetja pričnejo z internacionalizacijo zelo hitro po ustanovitvi in ne rabijo predhodno več let delovati na domačem trgu v kolikor posedujejo (ali imajo dostop do) za to ustrezne vire, znanje in delujejo v panogi, ki to dopušča. Razvil sem tudi konceptualni model za načrtovanje in merski model za merjenje stopnje internacionalizacije malih in srednjih podjetij, kar nam omogoča primerjati stopjo internacionalizacije med državami, panogami ali skupinami podjetij. Ugotovil sem, da imajo v povprečju internacionalizirana podjetja, kakor tudi podjetniki internacionaliziranih podjetij višje stopnje (specifičnega in splošnega) človeškega in družbenega kapitala ter resursov (človeških, finančnih, organizacijskih in drugih). Na podlagi ugotovitev raziskav smo oblikovali več priporočil za podjetnike in snovalce politik pospeševanja internacionalizacije, inovativnosti in rasti malih in srednjih podjetij.
Pomen za razvoj Slovenije
Ugotovljeno je bilo, da je imajo slovenski podjetniki nekakšen strah pred izvozniki trgi, predvsem tistimi iz bolj oddaljenih držav. Tradicionalno pričenjajo poslovanje na domačem trgu. Če že, to nadaljujejo na trgih bivše Jugoslavije, kljub temu, da imajo določena podjetja resurse in znanje, ki bi jim omogočilo hitrejši prodor na zahtevnejše evropske in bolj oddaljene tuje trge. S tem pa mnoga podjetja izgubljajo konkurenčne prednosti. Dejstvo pa je, da v povprečju slovenskim podjetnikom; prvič, primanjkuje znanja o konkretnih korakih za pričetek poslovanja na tujih, drugič, podjetniki ne znajo razčleniti niti osnov lastnega poslovanja in kalkulacij, ki so osnova za prodajo produktov oziroma prenos poslovnih modelov na tuje trge in tretjič, da imajo podjetniki tistih podjetij, ki so internacionalizirana, višje stopnje (splošnega in specifičnega) človeškega in družbenega kapitala, ki jim omogoča boljše izvajanje in razumevanje kompleksnosti poslovanja na tujih trgih. Zato bi morali za pospeševanje internacionalizacije slovenskih malih in srednjih podjetij pričeti najprej z aktivnostmi (izobraževanji), ki bi pripravile podjetja na poslovanje na tujih trgih ter z razvojem ustreznih znanj in spretnosti podjetnikov, ki so bila identificirana, da pozitivno vplivajo na internacionalizacijo njihovih podjetij.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno