Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Pravni vidiki ter informacijskotehnološka podpora procesov demokratizacije upravljanja oseb javnega in zasebnega prava in industr.odn.

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.05.00  Družboslovje  Pravo   

Koda Veda Področje
S110  Družboslovje  Pravo 
S123  Družboslovje  Zakon o informatiki 
S143  Družboslovje  Socialno pravo 
S144  Družboslovje  Gospodarsko in trgovinsko pravo 
S146  Družboslovje  Delovno pravo 
Ključne besede
pravo, korporacijsko upravljanje, industrijska razmerja, pravna informatika
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (6)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  10995  dr. Rado Bohinc  Družboslovje  Vodja  2007 - 2010  755 
2.  17815  Marjeta Pavlin    Tehnični sodelavec  2007 - 2010 
3.  21508  dr. Barbara Rajgelj  Pravo  Raziskovalec  2007 - 2010  333 
4.  14566  dr. Bojan Tičar  Pravo  Raziskovalec  2007 - 2010  298 
5.  08987  dr. Zvone Vodovnik  Pravo  Raziskovalec  2007 - 2010  947 
6.  14309  dr. Katarina Zajc  Ekonomija  Raziskovalec  2007  342 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  40.373 
2.  7097  Univerza na Primorskem, Fakulteta za management  Koper  1810014002  10.053 
Povzetek
Temeljni raziskovalni projekt z naslovom »Pravni vidiki ter informacijskotehnološka podpora procesu demokratizacije upravljanja oseb javnega in zasebnega prava in industrijskih odnosov« obsega tri tematske sklope: 1. Demokratizacija upravljanja oseb javnega in zasebnega prava. 2. Socialni dialog, participacija zaposlenih ter varstvo človekovih pravic kot elementi demokratizacije sodobnih družb. 3. Informacijskotehnološka podpora procesu demokratizacije upravljanja in industrijskih odnosov. Delo na temeljnem raziskovalnem projektu bo interdisciplinarno raziskovalno delo strokovnjakov s s področja prava, ekonomije in informacijske tehnologije. Namen dela je predvsem ugotoviti, kako informatizacija lahko prispeva k večji demokratizaciji, razvoju in učinkovitosti upravljanja oseb javnega in zasebnega prava ter različnih oblik industrijske demokracije ter kakšna pravila mora v tej zvezi oblikovati pravni red. Podobno kot v številnih drugih družbenih podsistemih se tudi na obravnavanih področjih pojavlja problem demokratičnega deficita, želja po njegovi odpravi ali vsaj ublažitvi, hkrati pa zahteve po ohranitvi učinkovitosti. Zdi se, da bi bila most med pogosto diametralno nasprotujočimi si zahtevami in željami lahko prav primerna in pravno urejena uporaba informacijske tehnologije. Raziskovalno delo bo potekalo s hkratno analizo razvoja upravljanja oseb javnega in zasebnega prava na eni strani ter z analizo procesov demokratizacije industrijskih odnosov na drugi. Na koncu raziskave bodo podani predlogi in rešitve za nadaljni razvoj pravnega urejanja in informacijskotehnološke podpore teh dveh področij.
Pomen za razvoj znanosti
Upravljanje zasebnih in javnopravnih organizacij je predmet sodobnega proučevanja pravnih, ekonomskih in socioloških znanosti povsod po svetu. Slovenska pravna in ekonomska znanost lahko prispevata k boljšim rešitvam v mednarodnem merilu, saj ima zaradi tranzicijske in privatizacijske izkušnje, nekatera specifična znanja, ki predstavljajo prednost pri reševanju vprašanj, ki se pojavljajo v času gospodarske in finančne krize. Na področju upravljanja oseb javnega prava na teoretski ravni poskušamo razjasniti in poenoteti uporabo nekaterih pojmov in pravnih institutov, glede katerih v teoriji in praksi ni enotnih pogledov in uporabe. Kot eno prednostnih področij za bolj uspešno, transparentno in demokratično delovanje zasebnih in javnih organizacij bo odločilnega pomena možnost hitrega, enostavnega in enakopravnega dostopa do relevantnih informacij. Na področju socialnega dialoga, participacije zaposlenih ter človekovih pravic kot elementa demokratizacije sodobnih družb opredeljujemo univerzalna načela o področjih in glavnih elementih socialnega dialoga. Dopolnjujemo dosedanja spoznanja o vlogi delavskih voljenih predstavništev in sindikatov v sodobni družbi in o koristnosti njihovih aktivnosti na različnih ravneh in na različnih področjih delovanja. Raziskava ocenjuje etične in pravne podlage za uvajanje participacije zaposlenih na dobičku gospodarskih organizacij ter prikazuje vpliv doslednega spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin pri vodenju kadrov z vidika krepitve motivacije zaposlenih in pripadnosti delodajalcem. Spoznanja o odvisnosti komunikacijskih in pravnih regulatornih procesov od informatike in informacijskih tehnologij bo omogočilo oblikovanje aplikativnih projektov, katerih cilj bo oblikovanje modelov za postopno posodabljanje in podporo tem procesom. Raziskava je izrazito multidisciplinarna in usmerjena v iskanje sinergije med pravnimi in informacijsko tehnološkimi vidiki. Rezultati raziskave bodo pojasnili možnosti informacijskih in predvsem komunikacijskih tehnologij pri odpiranju novih komunikacijskih kanalov v družbi in ravnotežje med dvema temeljnima konceptoma sodobnih družb: med zahtevo po varovanju določenih kategorij podatkov (npr. zasebnosti) na eni strani in zahteva po transparentnosti in odprtosti demokratičnih sistemov.
Pomen za razvoj Slovenije
Slovenska pravna ureditev upravljanja oseb zasebnega in javnega prava je vse od spremembe družbenoekonomskega sistema, tranzicijskega obdobja v devetdesetih, post-tranzicijskega obdobja v zadnjem desetletju do kriznega obdobja zadnjih dveh let doživljala številne spremembe in prilagoditve, ki so skupaj s premalo razvitim socialnim dialogom in s pomanjkljivimi informacijami o delovanju korporacij in oseb javnega prava vplivale na podoptimalno upravljanje ter številne anomalije znotraj tržnega in javnega sektorja. Zato je raziskovanje demokratičnega upravljanja oseb javnega in zasebnega prava in mehanizmov za njegovo zagotavljanje bistvenega pomena. Slovenija je sicer vpeta v globalne družbene in gospodarske tokove in kot majhna država pogosto deli usodo večjih entitet, vendar se kljub temu ne sme odreči poskusom ponovnega definiranja sistema upravljanja in participacije različnih družbenih akterjev pri vodenju gospodarstva in javnega sektorja ter iskanju kreativnih rešitev za delovanja teh dveh sistemov. V pogojih globaliziranih trgov zgolj nacionalno delovanje pri oblikovanju modelov družbenega upravljanja za dosego socialnega ravnovesja in demokratizacije podsistemov ne zadošča več. Vključitev Slovenije v razvoj kreativnih rešitev, ki na mednarodni ravni uravnoteženo zadovoljujejo interese kapitala in omogočajo socialno pravične in pravno dorečene rešitve, je pogoj za ponoven zagon razvoja vseh družbenih področjih. Rezultati projekta na področju raziskovanja demokratizacije procesov socialnega dialoga, participacije zaposlenih ter človekovih pravic so omogočili argumentirano razpravo o smereh razvoja slovenskega družbenoekonomskega razvoja (s poudarkom na finančni participaciji), socialnega dialoga na nacionalni in evropski ravni ter sprejetje konkretnih odločitev o možnostih morebitnega zakonskega urejanja nekaterih področij, ki so v slovenskem pravu urejena še s starimi jugoslovanskimi predpisi (npr. področje stavke), sestave in pristojnosti organa, ustanovljenega zaradi usklajevanja interesov med socialnimi partnerji.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno