Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Sodobni koncepti managementa

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   

Koda Veda Področje
S189  Družboslovje  Organizacijske vede 
S190  Družboslovje  Vodenje podjetij 
S214  Družboslovje  Družbene spremembe, teorija socialnega dela 
S215  Družboslovje  Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo 
Ključne besede
sodobni koncepti managementa, kakovost, management starosti, vodenje, varnost pri delu, produktni management, organizacijsko učenje, E-življenski stil
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (8)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  08627  dr. Vlado Dimovski  Ekonomija  Vodja  2007 - 2010  1.526 
2.  04575  dr. Vitold Flaker  Kriminologija in socialno delo  Raziskovalec  2007 - 2010  760 
3.  27721  dr. Bojana Mesec  Kriminologija in socialno delo  Raziskovalec  2007 - 2010  234 
4.  23028  dr. Sandra Penger  Ekonomija  Raziskovalec  2007 - 2010  736 
5.  31354  dr. Judita Peterlin  Ekonomija  Raziskovalec  2009  367 
6.  11977  dr. Borut Rusjan  Ekonomija  Raziskovalec  2007 - 2010  290 
7.  23019  dr. Miha Škerlavaj  Ekonomija  Raziskovalec  2007 - 2010  695 
8.  26208  dr. Jana Žnidaršič  Ekonomija  Raziskovalec  2007 - 2010  296 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  42.828 
2.  0591  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo  Ljubljana  1627147  10.172 
Povzetek
Managerji igrajo ključno vlogo v prestrukturiranju in transformaciji ekonomskih struktur v tranzicijskih državah in so zato v centru pozornosti tako strokovnjakov, kot znanosti in celotne družbe. Projekt izpostavlja sodobne koncepte managementa v slovenskem javnem in zasebnem sektorju, in hkrati ponuja smerokaze na poti doseganja višje kakovosti življenja v slovenski družbi. Spremembe, t. i. new knowledge management in na znanju temelječa družba imajo ogromen pomen za regionalni ekonomski in družbeni razvoj v Sloveniji, hkrati zagotavljajoč socialno vključenost vseh generacij. Implementacija sodobnih konceptov v managersko prakso lahko trči s situacijo demografskih sprememb in posledično sprememb na trgu dela, na katerem bo razpoložljivost ustrezne delovne sile vse manjša, kar pomeni, da bo potrebno izkoristiti potencial slehernega člana družbe, da bi se lahko zagotavljala ekonomska prosperiteta in vzdržna socialna država. Hkrati po potrebno spodbujati zaposlene k podaljševanju svojega delovno aktivnega obdobja in povečevati vključenost žensk na trg dela, kar je vse povezano z implementacijo sodobnih managerskih konceptov. Managiranje (do sedaj zapostavljenih resursov) starejših zaposlenih v Sloveniji postaja nujnost, management starosti pa eden največjih izzivov znotraj širše množice sodobnih konceptov, tako v sodobni managerski teoriji, kot v praksi. Medtem ko se znanost vse več ukvarja z managementom strateških sprememb v javnih in zasebnih organizacijah, ob hkratnih demografskih spremembah in grožnjah, še vedno obstaja globok prepad med teorijo in implementacijo sodobnih konceptov managementa v strategije. Cilj projekta je poglobitev, ocenitev, diskusija in raziskava sodobnih managerskih konceptov, vključujoč management starosti, učečo se organizacijo, avtentično vodenje, e-življenjski stil, kakovost in prod. management v Sloveniji na pragu novega tisočletja.
Pomen za razvoj znanosti
Projektno skupino odlikuje delovanje na interdisciplinarnih znanstvenih področjih iz managemeta in organizacije na temo sodobnih konceptov managementa. Znanstveni prispevek članov temelji na najsodobnejših izsledkih lastnih in tujih teoretičnih in empiričnih raziskav na področju organizacijskega učenja, znanja, inovativnosti, omrežij znanj in učenja, kulture učenja, avtentičnega vodenja, managementa kakovosti in poslovne odličnostim, managementa starosti itd in prispeva k razvoju področij z objavljanjem v revijah ranga SCI/SSCI. Člani projektne skupine se redno pojavljajo na mednarodnih znanstvenih konferencah ter objavljajo izvirne znanstvene članke ter monografije.
Pomen za razvoj Slovenije
Ugotovitve prispevajo k dvigu kakovosti in izboljšanju managementa zaposlenih v profitnem in neprofitnem sektorju, s skrbjo za vse generacije v luči staranja prebivalstva Slovenije, v organizacijah javnega in zasebnega sektorja. Sočasno se prek predstavljanih rezultatov raziskav sodobnega avtentičnega vedenja, organizacijskega učenja, omrežij znanj in učenja, managementa starosti, managementa kakovosti, poslovne odličnosti ter inovativnost dviguje raven znanj, spodobnosti in kompetenc na ravni posameznikov, gospodarskih celic v zasebnem in javnem sektorju in posledično Slovenije, s ciljem doseganja strateške usmeritve razvoja dinamične in konkurenčne ekonomije osnovane na znanju. Ugotovitve raziskav pričujočega projekta neposredno prispevajo k okrepitvi raziskovalnih naporov Slovenije in boljšem izkoristku njenih kapacitet na področju sodobnih konceptov managementa. Ocenjujemo, da predstavljeni znanstveni dosežki neposredno vplivajo na razvoj Slovenije v luči ekonomije znanja in obvladovanja izzivov demografskih sprememb in jih je moč preoblikovati v nove proizvode, procese in storitve znotraj javnega in zasebnega sektorja Slovenije, s ciljem doseganja dolgoročne vzdržnosti ravnotežja med gospodarskim napredkom in stabilno državo blaginje. Namen vseh raziskav in aktivnosti projektne skupine je torej graditi konkurenčno prednost posameznikov, slovenskih podjetij in države Slovenije na znanju o sodobnih konceptih managementa.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno