Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Molekularni mehanizem delovanja novih hipolipemikov

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.09.00  Naravoslovje  Farmacija   

Koda Veda Področje
T410  Tehnološke vede  Farmacevtska in sorodne tehnologije 
Ključne besede
holesterol, novi hipolipemiki, preverjanje tarče, molekularni mehanizem delovanja, analiza transkriptoma, siRNA, sterolno profilirianje, bioinformatika
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (11)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  28452  dr. Juan Antonio Contreras  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2007 - 2008  57 
2.  20347  dr. Klementina Fon Tacer  Metabolne in hormonske motnje  Raziskovalec  2008  121 
3.  09905  dr. Darko Kocjan  Kemija  Raziskovalec  2007 - 2008  167 
4.  24392  dr. Katja Kristan  Farmacija  Raziskovalec  2007 - 2008  95 
5.  18355  dr. Drago Kuzman  Farmacija  Raziskovalec  2007 - 2008  63 
6.  24465  dr. Luka Peternel  Srce in ožilje  Raziskovalec  2007 - 2008  49 
7.  28382  dr. Uršula Prosenc Zmrzljak  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  79 
8.  22459  dr. Tadeja Režen  Nevrobiologija  Raziskovalec  2007 - 2008  221 
9.  06013  dr. Damjana Rozman  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2007 - 2008  864 
10.  24289  dr. Matej Seliškar  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2007 - 2008  25 
11.  01878  dr. Uroš Urleb  Farmacija  Vodja  2007 - 2008  379 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0258  Lek farmacevtska družba d.d.  Ljubljana  1732811  9.370 
2.  0381  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  Ljubljana  1627066  45.068 
Povzetek
Na molekularnem nivoju bomo proučevali mehanizem delovanja novih inhibitorjev biosinteze holesterola. Za razliko od statinov, ki zavirajo HMG CoA reduktazo v zgodnjem delu sterolne biosintetske poti, novi derivati zavirajo encime v poznejšem delu in s tem ne vplivajo na biosintezo nekaterih pomembnih intermediatov predhodnih stopenj. Nove spojine bomo testirali ex vivo na setu nesmrtnih celičnih linijah človeških hepatocitov z utišanim izražanjem posameznega gena v biosintezi. Izbrani geni bodo utišani z metodo siRNA. Poleg tega bodo spojine testirane v in vivo pogojih na hiperholesterolemičnih miših ter na gensko spremenjenih glivah, ki namesto glivnih sterolov sintetizirajo humani holesterol. Pridobljenim vzorcem bomo določili globalni profil izražanja genov z uporabo DNA biočipov ter sterolni profil s HPLC in radio-detektorjem. Na podlagi analize opravljenih meritev bomo postavili hipotezo molekularnega delovanja novih spojin na molekularnem nivoju. Hipoteza bo v preizkušena z meritvijo inhibitornega koeficineta novih spojin na izbranem tarčnem encimu. Na podlagi potrjene hipoteze delovanja spojin bo mogoča nadaljnja optimizacija inhibitornih lastnosti spojin z molekularnim modeliranjem interakcij encim – spojina.
Pomen za razvoj znanosti
Nove molekularne tarče in odkritje hipolipemikov z novim prijemališčem prestavljajo velik znanstveni izziv. Prispevek k znanosti je odkritje in karakterizacija novih molekularnih tarč, študij bioloških signalnih poti s spoznanji o novih melkularnih tarčah. Najpomembnejši rezultat je odkritje in potrditev mehanizma delovanja novega nestatinskega tipa hipolipemika. Rezultati genomskih in metabolnih analiz, podprtih z metodo utišanja genov z siRNA in humaniziranim modelom glive, ki namesto glivnih sterol proizvaja humani holesterol, dajejo vpogled v regulatorne mehanizme, signalne poti in interakcijo učinkovin s celičnimi funkcijami in vpogled v potencialne stranske učinke novih in že znanih učinkovin.
Pomen za razvoj Slovenije
Odpiranje novih raziskovalnih področij, nova znanstvena spoznanja in dvig tehnološkega nivoja in povezovanje akademske in industrijske raziskovalne sfere, novi doktorji znanosti z vrhunskim interdisciplinarnim znanjem.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno