Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Formuliranje prašnih lakov z visokotlačnim postopkom

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.12.03  Tehnika  Električne naprave  Integrirani pogonski sistemi 

Koda Veda Področje
T350  Tehnološke vede  Kemijska tehnologija in inženirstvo 
Ključne besede
zgoščeni plini, superkritični fluidi, mikronizacija, praškasti premazi, polimeri, načrtovanje visokotlačnega postopka
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (7)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  08249  mag. Anton Hrovat  Materiali  Raziskovalec  2007 - 2010 
2.  02619  dr. Željko Knez  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2007 - 2009 
3.  25011  Marko Krainer  Kemijsko inženirstvo  Tehnični sodelavec  2007 - 2010 
4.  26322  Lucija Majhenič  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2007 - 2008 
5.  30607  dr. Elena Markočič  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2009 
6.  21690  dr. Amra Perva  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2007 - 2009 
7.  11865  dr. Mojca Škerget  Kemijsko inženirstvo  Vodja  2007 - 2010 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0794  Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  Maribor  5089638012  80 
2.  2113  HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.  Domžale  5043212 
Povzetek
Osnovni namen raziskav v okviru projekta je razviti nov visokotlačni postopek za proizvodnjo praškastih premazov. Nov postopek bo temeljil na visokotlačnem mikronizacijskem postopku s CO2 imenovanim PGSS (= Particles from Gas Saturated Solutions oz. Delci iz raztopin, nasičenih s plinom), ki ga bo potrebno, zaradi narave substanc, delno modificirati in optimirati. Proizvodnja majhnih delcev s procesom PGSS predstavlja velik potencial za pridobivanje kristaliničnih in amorfnih delcev z ozko in nadzorovano porazdelitvijo velikosti in morfologijo, in ima vrsto drugih prednosti pred konvencionalnimi postopki. Delo v okviru projekta bo obsegalo: - Raziskave faznih ravnotežij komponent premaza (smol in aditivov) in njihovih zmesi pod tlakom CO2 in sicer določitev poteka talilnih krivulj pod tlakom plina v PT faznem diagramu, - Raziskave vplivov različnih kotopil na fazno obnašanje ter viskoznost zmesi komponent premaza pod tlakom CO2, - Izvedbo PGSS mikronizacij v laboratorijskem merilu in optimiranje postopka (vpliv procesnih parametrov kot so temperatura, tlak, pretoki CO2 in suspenzije, vrsta kotopila, koncentracija suspenzije, tip šobe, vpliv dodatka pigmentov…), - Poskusno proizvodnjo, karakterizacijo vzorca iz poskusne proizvodnje in izdelavo tehnično-tehnološke dokumentacije.
Pomen za razvoj znanosti
V zadnjem času potekajo v svetu intenzivne raziskave na področju procesiranja polimerov s superkritičnimi fluidi, predvsem superkritičnim CO2. Uporaba superkritičnega CO2 namesto organskih topil ima številne prednosti in omogoča, zaradi svojih specifičnih lastnosti, razvoj različnih procesov kot so separacija polimerov, sinteza polimerov, pridobivanje majhnih delcev, vlaken, pen, zmesi, impregnacija polimerov, modifikacije polimerov in polimorfne transformacije. Sistemi polimer-superkritični CO2 so neidealni in so slabo raziskani, v strokovni literaturi je na razpolago malo podatkov o fizikalno-kemijskih lastnostih teh sistemov. Raziskave v okviru projekta imajo zato, razen velikega aplikativnega pomena, tudi velik znanstveni pomemben saj rezultati predstavljajo pomemben prispevek k fundamentalnim znanjem na področju faznih ravnotežij ter transportnih lastnosti v neidealnih sistemih polimeri – superkritični fluid (CO2). Hkrati bodo raziskave prispevale k boljšemu razumevanju vpliva visokih tlakov in procesiranja v CO2 na lastnosti polimerov kot so amorfnost, kristaliničnost, inter- in intra- molekularne interakcije, ipd.
Pomen za razvoj Slovenije
Zaradi evropske zakonodaje, ki omejuje uporabo organskih topil, je razvoj na področju barv in lakov usmerjen predvsem v vodne disperzije in praškaste premaze. Trg praškastih premazov je najhitreje rastoči tržni segment industrijskih premazov v Evropi in svetu. Praškasti premazi so okolju prijazni, saj ne vsebujejo organskih topil, ki v klasičnih barvah in lakih predstavljajo od 20 do 80 % sestavin. Tudi izkoristek pri barvanju s praškastimi premazi je mnogo večji in lahko znaša tudi 99 %. Konvencionalni postopek proizvodnje vključuje postopke mešanja, homogeniziranja in dispergiranja v ekstrudorju, mletja in sejanja. Pri navedenih procesih lahko prihaja do določenih praktičnih problemov, kar lahko odločilno vpliva na kvaliteto produkta, velikost in velikostno porazdelitev delcev ter homogenost. Razvoj inovativne visokotlačne tehnologije za proizvodnjo praškastih lakov s superkritičnim CO2, kot potencialnim "zelenim" topilom, je izrednega pomena za gospodarstvo, saj ima vrsto prednosti pred obstoječimi klasičnimi postopki, npr. odsotnost škodljivih organskih topil oz., če je potrebno, učinkovito ekstrakcijo topil iz produktov, nizke obratovalne temperature, kontinuirno obratovanje, večje kapacitete, manj procesnih stopenj, lažje čiščenje, večja fleksibilnost proizvodnje, pridobivanje produktov s specifičnimi lastnostmi, ipd. V primerjavi s klasičnimi metodami torej omogoča povečan obseg proizvodnje ter povečanje konkurenčne prednosti na globalnem tržišču.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno