Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Separacija in formulacija biološko aktivnih snovi izoliranih iz rastlinskih materialov

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.02.00  Tehnika  Kemijsko inženirstvo   

Koda Veda Področje
T350  Tehnološke vede  Kemijska tehnologija in inženirstvo 
Ključne besede
rastlinsko-parazitske ogorčice, ogorčice koreninskih šišk, Meloidogyne ethiopica, bionomija, virulenca, genetska karakterizacija, globalne podnebne spremembe
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (7)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  29735  Nina Boškoski    Tehnični sodelavec  2008 - 2011 
2.  27839  dr. Tanja Botić  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2008 - 2011 
3.  02619  dr. Željko Knez  Kemijsko inženirstvo  Vodja  2008 - 2011 
4.  21689  dr. Petra Kotnik  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2010 - 2011 
5.  02053  dr. Ivan Krajnc  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2008 - 2010 
6.  15501  dr. Peter Krajnc  Kemija  Raziskovalec  2008 
7.  11865  dr. Mojca Škerget  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2008 - 2009 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0794  Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  Maribor  5089638012  80 
2.  2334  Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta  Maribor  5089638048 
Povzetek
Ogorčice koreninskih šišk Meloidogyne spp. so obligatni zajedavci številnih eno- in dvokaličnic. Na koreninah gostiteljskih rastlin povzročajo odebelitve (koreninske šiške), v katerih se prehranjujejo in razmnožujejo. Vrste rodu Meloidogyne uvrščamo v skupino gospodarsko škodljivih organizmov, povzročena škoda pa je odvisna od vrste gostiteljske rastline in vrste ogorčice. Do sedaj je bilo v svetu opisanih več kot osemdeset vrst rodu Meloidogyne, od tega jih je bilo 21 ugotovljenih tudi v Evropi. V Sloveniji smo do sedaj naleteli le na štiri predstavnike tega rodu: M. hapla, M. incognita, M. arenaria in M. ethiopica. Z ozirom na gospodarski pomen in pomanjkanje informacij glede razširjenosti ter vpliva na kakovost in količino pridelka različnih kmetijskih rastlin pri nas, bomo to skupino rastlinskih parazitov bolj natančno preučili. Posebej se bomo osredotočili na vrsto M. ethiopica, ki je bila prvič opisana v Afriki in ki smo jo leta 2003 prvič ugotovili tudi v Sloveniji. To je bila tudi prva najdba te vrste v Evropi. V okviru raziskovalnega projekta bomo ugotavljali vrstni sestav in geografsko razširjenost posameznih vrst tega rodu v Sloveniji. V okviru preučevanja vrste M. ethiopica bomo ugotavljali, katere gostiteljske rastline lahko ta vrsta zajeda, pri čemer se bomo osredotočili na gostiteljske rastline vezane na primorske rastne razmere. Določili bomo možnost preživetja vrste M. ethiopica v slovenskih podnebnih razmerah, s pomočjo testov v kontroliranih rastnih razmerah pa bomo ugotavljali dolžino življenjskega kroga te vrste z ozirom na različne temperature. Analizirali bomo različne scenarije nastajajočih podnebnih sprememb pri nas, preučili njihov vliv na razvojne sposobnosti vrste M. ethiopica in opravili analizo tveganja naselitve oziroma razširitve te vrste v Sloveniji. Ugotavljali bomo medpopulacijsko genetsko variabilnost in določili navzočnost virulentnih in avirulentnih genov v vrsti M. ethiopica. Ovrednotili bomo tudi virulenco M. ethiopica z ozirom na navzočnost odpornostnega gena Mi v gostiteljskih rastlinah, predvsem pri najbolj razširjenih kultivarjih paradižnika v Sloveniji.
Pomen za razvoj znanosti
Program je temeljil na uporabi SCF za trajnostne procese z minimalnim vplivom na okolje in za pridobivanje inovativnih bioproduktov s specifičnimi lastnostmi in visoko dodano vrednostjo. Trend zamenjave sintetičnih spojin z naravnimi učinkovinami usmerja raziskave na nove rastlinske vire in identifikacijo novih snovi z antioksidativnim ali protimikrobnim učinkom. Nadalje razvoj produktov na osnovi naravnih materialov z biološko aktivnostjo v primerni obliki z želeno stabilnostjo in nizko ceno zahteva številne raziskave novih metod formulacij produktov. Rezultati raziskav zaključenega projekta so pripomogli k identifikaciji novih rastlinskih materialov in njihovih ostankov kot vira različnih biološko aktivnih snovi. Obenem so se predstavile čistejše in trajnejše metode za njihovo pridobivanje. Rezultati raziskav so pripomogli tudi k novim znanjem o uporabnosti različnih polimerov za vezavo biološko aktivnih snovi izoliranih iz rastlinskih materialov in za njihovo nadaljnjo aplikacijo. Združila so se znanja s področja kemije, farmacije, biokemije, zdravstva in tehnologije ter so se prenesla v industrijsko okolje.
Pomen za razvoj Slovenije
Uporaba SCF v industriji postaja vse bolj zanimiva, saj nova evropska ureditev temelji na zmanjševanju uporabe organskih topil. Razvoj novih tehnologij pridobivanja produktov s SCF ima številne prednosti pred klasičnimi separacijskimi postopki. Nova tehnologija omogoča večjo produktivnost, boljšo kvaliteto, stabilnost in homogenost produkta. Raziskave so pripomogle k: - dvosmernemu pretoku in uporabi znanja za gospodarski razvoj in spodbujanje h konkurenčnosti; tesnejšemu sodelovanju med znanstveno sfero in gospodarstvom ter hitrejšemu pretoku znanja v produkte in procesez visoko dodano vrednostjo. Z prenosom znanja v obliki znanstvenih in strokovnih dosežkov je raziskovalni projekt povečal vpliv RR v domačem okolju in s svojim delom prispeval k povečanju kvalitete RR kar je osnova za pospešenen trajnostni gospodarskemu razvoju v Republiki Sloveniji; - povezovanju ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja s poudarkom na horizontalnih načelih trajnostnega razvoja in prehoda v nizkoogljično družbo in mednarodnem uveljavljanju slovenskega znanja na področju uporabe SCF za učinkovito izolacijo, separacijo in formulacijo biološko aktivnih snovi iz rastlinskih materialov.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno