Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

NOV VPOGLED V DELOVANJE HUMANEGA JAJČNIKA:EMBRIONALNE MATIČNE CELICE IN OOGENEZA IN VITRO?

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.05.00  Medicina  Reprodukcija človeka   

Koda Veda Področje
B000  Biomedicinske vede   
Ključne besede
Človek * jajčnik * embrionalne matične celice * oogeneza in vitro
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (20)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  15071  Liljana Bačer Kermavner  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2008 - 2011  93 
2.  19450  Branko Cvjetićanin  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2008 - 2011  176 
3.  23152  Matjaž Debeljak  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2008 
4.  00814  dr. Ksenija Geršak  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2008 - 2011  530 
5.  19982  Antonija Gorše    Tehnični sodelavec  2008 
6.  21525  dr. Polona Klemenc  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2009 - 2011  40 
7.  20933  Jerneja Kmecl  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2008 - 2011  25 
8.  10038  dr. Miomir Knežević  Biotehnologija  Raziskovalec  2008 - 2010  296 
9.  21228  dr. Elvira Maličev  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2008 - 2011  147 
10.  17644  Jožica Mivšek    Tehnični sodelavec  2008 - 2011  65 
11.  17647  Andreja Peterlin    Tehnični sodelavec  2009 - 2011 
12.  11388  dr. Bojana Pinter  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2008 - 2011  787 
13.  15416  dr. Barbara Požlep  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2008 - 2011  72 
14.  12336  dr. Primož Rožman  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2008 - 2011  483 
15.  19983  Janja Tekavec    Tehnični sodelavec  2008 - 2011 
16.  11366  Brigita Valentinčič  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2008 - 2011  75 
17.  06087  dr. Irma Virant Klun  Reprodukcija človeka  Vodja  2008 - 2011  522 
18.  06976  dr. Andrej Vogler  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2008 - 2011  319 
19.  12177  dr. Eda Vrtačnik-Bokal  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2008 - 2011  594 
20.  19449  dr. Branko Zorn  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2008 - 2011  307 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0311  Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino  Ljubljana  5053960  1.737 
2.  0312  Univerzitetni klinični center Ljubljana  Ljubljana  5057272000  77.422 
Povzetek
Pluripotentne embrionalne matične celice so bile že dokazane v različnih tkivih in organih odraslega človeka - kostnem mozgu, srcu, jetrih in testisu. V odraslem organizmu naj bi ostale še iz embrionalnega obdobja življenja. Torej ne velja več, da je možno pridobiti pluripotentne matične celice samo iz humanega zarodka. Namen tega raziskovalnega projekta je izolirati embrionalne matične celice iz površinskega epitelija odraslega jajčnika pri pomenopavznih ženskah in mladih ženskah s prezgodnjo menopavzo (ovarijsko odpovedjo), ki nimajo naravno prisotnih folikov in jajčnih celic. Na različne načine - z analizo površinskih antigenov, transkripcijskih markerjev in z diferenciacijo teh celic v celice vseh treh kličnih linij (endoderma, mezoderma in ektoderma) na mišjem modelu bomo poskušali dokazati, da gre res za embrionalne matične celice. Matične celice bomo pridobili s postrganjem površinskega epitelija jajčnika. Nato bomo vzgojili celično kulturo postrganih celic in v njej opazovali nastajanje zgodnjih jajčnih celic - oogenezo. Jajčne celice bomo ugotavljali z analizo izraženosti genov, značilnih za zarodne celice in za jajčne celice. Poleg tega bomo ocenili genetsko kakovost na ta način razvitih jajčnih celic. Predlagani projekt pomeni nov pristop k razumevanju ovarijske neplodnosti, ki je posledica starosti ženske ali prezgodnje menopavze (ovarijske odpovedi) pri mladih ženskah. Na ta način vzgojene jajčne celice bodo morda nekoč uporabne za postopek zunajtelesne oploditve, vendar je do tja še daleč. Embrionalne matične celice iz odraslega humanega jajčnika pa bi bile lahko uporabne tudi za avtologno zdravljenje degenerativnih bolezni.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni rezultati, pridobljeni v okviru tega raziskovalnega projekta so izvirni in pomembni tako v mednarodnem kot tudi domačem znanstvenem okolju. Rezultati so mednrodno odmevni, saj prvič eksperimentalno dokazujejo prisotnost embrionalnim matičnim celicam podobnih matičnih celic v odraslih jajčnikih žensk, ki nimajo naravno prisotnih jajčnih celic ali foliklov: mladih neplodnih žensk s prezgodnjim prenehanjem delovanja jajčnikov in pomenopavznih žensk. Uspešno smo osamili matične celice iz odraslih jajčnikov s postrganjem površinskega epitelija jajčnikov in dokazali izražanje nekaterih označevalcev pluripotentnih matičnih celic. V laboratoriju smo ustvarili pogoje, v katerih smo usmerili razvoj avtolognih matičnih celic v smer primitivnih jajčnih celic, ki so izražale številne gene, značilne za pluripotentne matične celice in jajčne celice, ne pa vseh. Vzpodbudno je, da smo prvič dokazali regenerativni potencial v jajčnikih žensk, za katere je doslej veljalo, da je njihova neplodnost ozdravljiva samo z zunajtelesno oploditvijo darovanih jajčnih celic. Rezultati so zelo vzpodbudni in kličejo k nadaljnjemu delu na osnovi novih spoznanj oogeneze in vitro v svetu, pridobljenih na modelu celičnih linij embrionalnih matičnih celic pri miški in človeku, in izvirnih lastnih spoznanj v okviru tega raziskovalnega projekta. Ta lastna spoznanja so prvič omogočila poskuse avtologne oogeneze in vitro, ki bodo morda v prihodnosti pomenili nov pristop zdravljenja neplodnosti pri pacientkah s skrajnimi oblikami ovarijske neplodnosti. Ta spoznanja pa lahko pomenijo tudi nov vpogled in razumevanje tvorbe agresivnih ovarijskih tumorjev, predvsem pri starejših ženskah. Poudariti je potrebno, da bo kljub velikemu znanstvenemu koraku naprej v okviru tega raziskovalnega projekta potrebno nadaljevati z delom. Postopek dozorevanja jajčnih celic v pogojih in vitro je namreč zelo zahteven in kompleksen in bo potrebno še veliko trdega dela v domačih in mednarodnih okvirih, da bi naše delo v prihodnosti omogočilo razvoj zrelih jajčnih celic, ki bi bile uporabne v programu zunajtelesne oploditve za avtologno zdravljenje najtežjih oblik ovarijske neplodnosti, ki so trenutno ozdravljive samo z darovanimi jajčnimi celicami.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskava, opravljena v okviru tega raziskovalnega projekta, je pomembna tudi za razvoj Slovenije. Področje raziskav matičnih celic je novo in se zelo hitro razvija. Ta raziskovalni projekt predstavlja enega izmed redkih projektov na področju matičnih celic v Sloveniji in orje ledino na področju osamitve, dokazovanja, gojenja in diferenciacije pluripotentnih, embrionalnim podobnih matičnih celic v odraslih thivih in organih človeka, natančneje v jajčniku. V okviru raziskovalnega projekta smo znotraj Slovenije vzpostavili sodelovanja, ki so omogočila razvoj novih metod, ki jih drugače ne bi bilo. Prvič smo, na primer, izvajali zahtevno določanje izraženosti genov na posamičnih celicah z metodo RT-PCR. S sredstvi smo tudi zagotovili osnovno opremo za raziskave matičnih celic, ki jo bomo sčasoma nadgrajevali. Pri našem raziskovalnem delu so se in se vzgajajo mladi raziskovalci-prva generacija mladih strokovnjakov oziroma doktorskih študentov, ki je že na začetku usmerjana v kakovostne raziskave matičnih celic in potencialne uporabe le-teh za celične terapije in potencialno zdravljenje degenerativnih bolezni na področju regenerativne in reproduktivne medicine. Svoje pridobljeno znanje prenašamo na naslednje generacije tudi v okviru dodiplomskega študija medicine, predvsem pa podiplomskega študija Biomedicina v okviru Medicinske fakultete, Univerza v Ljubljani. Z rezultati dela v okviru tega raziskovalnega projekta smo povečali ugled Slovenije v svetu in ustvarili dolgoročne mednarodne znanstvene povezave.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno