Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Poučevanje in učenje zahtevnejših interdisciplinarnih fizikalnih vsebin

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.01.00  Družboslovje  Vzgoja in izobraževanje   

Koda Veda Področje
S271  Družboslovje  Specialna didaktika 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (9)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  13416  dr. Jurij Bajc  Geologija  Raziskovalec  2008 - 2011  234 
2.  01963  dr. Barbara Bajd  Biologija  Raziskovalec  2008 - 2011  964 
3.  05974  dr. Mojca Čepič  Vzgoja in izobraževanje  Vodja  2008 - 2011  825 
4.  18741  dr. Iztok Devetak  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 - 2011  652 
5.  04810  dr. Saša Aleksej Glažar  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2008 - 2011  1.251 
6.  12551  dr. Ana Gostinčar Blagotinšek  Fizika  Raziskovalec  2008 - 2011  370 
7.  12552  dr. Dušan Krnel  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2008 - 2009  1.010 
8.  29708  dr. Jerneja Pavlin  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2008 - 2011  370 
9.  19639  mag. Marjanca Šteblaj  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2008  25 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0588  Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Ljubljana  1627082  30.668 
Povzetek
Poučevanje tematik, s katerimi se ukvarja sodobna znanost, je zahtevno in potrebuje ustrezno teoretično podkovanega učitelja ter ustrezno pripravljene razlage za učence, katerih znanje in kognitivna raven ni enakovredna raziskovalcem, spremljane z ustreznim izborom demonstracijskih in laboratorijskih poskusov. Časovna bližina vsebin predstavlja v osnovni in srednji šoli pomemben prispevek k dvigu motivacije učencev za učenje fizike, naravoslovja v splošnem in morebitno zasledovanje življenjske poti na deficitarnih naravoslovno tehniških področjih. Projekt celostno obravnava dve tematiki: poučevanje tekočih kristalov kot sodobne tematike in povezovalne vsebine med kemijo in fiziko ter poučevanje koncepta gostote, kot za poučevanje problematične tematike, ki pa ponuja obilico interdisciplinarnih povezav predvsem z biološkimi vsebinami. V okviru projekta bomo pripravili postopke po katerih je mogoče pri pouku sintetizirati tekoče kristale ter navodila za izvedbo serije poskusov primernih za različne kognitivne ravni. Preverili bomo obstoječe predstave o tekočih kristalih in učinke poučevanje te tematike. Poučevanja koncepta gostote se bomo lotili preko kognitivnega konflikta, za katerega bomo preverili kognitivni nivo učencev, pri katerih se konflikt že pojavi. Pripravili bomo tudi zbirko poskusov osredotočenih na koncept gostote s spremljevalnimi navodili za njih uporabo v smislu raziskovalnega učenja. Učiteljem bomo predlagano predstavili na seminarjih in domačih srečanjih, rezultati projekta bodo predstavljeni na mednarodnih in domačih znanstvenih srečanjih ter v mednarodnih in domačih revijah. Eden glavni rezultatov bo tudi zaključena zbirka, v kateri bo učitelj našel potrebno teoretično znanje za izvedbo poučevanja, navodila za izvedbo poskusov in demonstracijskih eksperimentov in didaktične napotke za predstavitev tematike za različne starostne skupine. Ker predvidevamo, da imata obe tematiki vpliv tudi na motivacijo za naravoslovje, bomo preverjali njen morebitni dvig.
Pomen za razvoj znanosti
Kolikor je znano članom skupine, je ta projekt pri nas prvi, ki je načrtno razvijal nov pristop k poučevanju določene specifične fizikalne vsebine (gostote). Kot prvi pristop v svetovnem merilu lahko navedemo razvoju vpeljave nove raziskovalno in tehnološko relevantne fizikalne vsebine (tekoči kristali) v poučevanje s hkratno evalvacijo. V projektu smo namreč uporabili metodo, ki je sicer teoretično navajana kot postopek pri vpeljevanju novih učnih pristopov, vendar primeri poučevanja fizike za mlajše učence (gostota) in vpeljave moderne vsebine v poučevanje na gimnazijskem v našem prostoru še ni bila uporabljena. Rezultati te raziskave, še posebej pilotski poskus vpeljave poučevanja o tekočih kristalih z enostavnimi pripomočki dostopnimi učitelju, je novost na področju specialne didaktike fizike tudi širše. Poročila o rezultatih tega projekta so bila sprejeta z zanimanjem tako v znanstveni srenji, ki se ukvarja s temeljnimi raziskavami tekočih kristalov, kot tudi v specialno didaktični srenji, ki se ukvarja z raziskavami poučevanja fizike.
Pomen za razvoj Slovenije
Razvoj novih učnih pristopov prilagojenih posebnostim posameznih fizikalnih konceptov (v našem primeru koncept gostote) je za razvoj Slovenije pomemben, ker izboljšuje razumevanje naravoslovnih zakonitosti pri učencih in posledično boljše razumevanje kurikularnih ciljev. Uvajanje novih aktualnih vsebin ima še pomembnejše posledice za razvoj. Večina generacije se z različnimi tehnološkimi dosežki in njihovim delovanjem sreča nazadnje v srednji šoli. Poznavanje osnovnih principov delovanja mnogih vsakdanjih naprav, pa tudi zanimanje za razvoj novih spoznanj, lahko pomembno vpliva na suvereno odločanje državljana o različnih temeljnih vprašanjih ter na kritično presojanje informacij. Posledično lahko uvajanje novih aktualnih vsebin v poučevanje vpliva na kasnejše študijske izbire, še posebej pa lahko povzroči preusmeritev na naravoslovno tehnična področja, kjer je že nekaj časa obstaja pomanjkanje kadrov.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno