Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Plemeniti meceni. Vloga in pomen aristokratskih naročnikov v sakralni umetnosti slovenskih dežel od 16. do 19. stoletja.

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.09.00  Humanistika  Umetnostna zgodovina   
Ključne besede
umetnostna zgodovina, kulturna zgodovina, sakralna umetnost, arhitektura, slikarstvo, kiparstvo, plemstvo, mecenstvo, zgodnji novi vek
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (8)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  15251  Andrea Furlan  Etnologija  Tehnični sodelavec  2008 - 2011  389 
2.  31880  Simona Kermavnar    Tehnični sodelavec  2010 - 2011  262 
3.  28435  dr. Tina Košak  Umetnostna zgodovina  Mladi raziskovalec  2008 - 2011  173 
4.  02480  dr. Anica Lavrič  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2008 - 2011  272 
5.  13234  dr. Uroš Lubej  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2008 - 2011  62 
6.  15690  dr. Barbara Murovec  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2008 - 2011  371 
7.  05001  dr. Blaž Resman  Umetnostna zgodovina  Vodja  2008 - 2011  234 
8.  18476  dr. Helena Seražin  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2008 - 2011  365 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  62.490 
Povzetek
V kulturnem in duhovnem razvoju slovenskih dežel v zgodnjem novem veku je odigralo plemstvo pomembno vlogo, ki pa še ni še ni dovolj preučena in prav ovrednotena. Tudi pomena plemiške kulture za razvoj likovne umetnosti se je slovenska umetnostna zgodovina dotaknila le občasno in mimogrede. Plemstvo je pomembno vplivalo na umetnostni razvoj ne le z gradnjo in opremo svojih rezidenc, ampak tudi kot posrednik likovne kulture v širšo družbeno okolico, zlasti s svojimi donacijami za cerkve. Preko njihovega posredstva so tudi v cerkve prišle kvalitetne umetnine, dela istih mojstrov, ki so ustvarjali za gradove, in z detajlno raziskavo rodbinskih in družbenih zvez, ki se skrivajo za takimi naročili, bo mogoče osvetliti marsikatero umetnino in njenega avtorja. Rezultat raziskovalnega projekta bo celovit pregled obsega in pomena plemiških naročil na področju sakralne umetnosti, kar bo v bodoče omogočilo boljše razumevanje medsebojnih vplivov profane in sakralne umetnostne sfere. Projekt se bo osredotočil na arhivsko delo, ki bo, upamo, odkrilo številne nove podatke in omogočilo nove poglede na problematiko. Detajlno bomo preučili (in separatno objavili) donatorsko dejavnost kranjskih deželnih stanov in nekaterih najvidnejših plemičev (Jakob Schellenburg, Peter Anton Codelli, Orpheo Strassoldo) ter plemiških družin, ki jih poleg intenzivne naročniške dejavnosti odlikujejo tudi razvejane rodbinske in kulturne zveze (Attems, Cobenzel, Thurn, Lanthieri). Te so ponavadi močno presegale tedanje deželne in državne meje, to pa obeta tudi razjasnitev provenience marsikatere še nepojasnjene umetnine in osvetlitev evropskih umetnostnih vplivov, ki so jih plemiške donacije prinašale v slovensko umetnost.
Pomen za razvoj znanosti
Ker je bila problematika plemiškega mecenstva doslej obravnavana le sporadično in parcialno, so rezultati raziskave pomembni in koristni za umetnostnozgodovinsko stroko, povedni pa so tudi širše kulturnozgodovinsko, saj razkrivajo pomembna stičišča med umetnostno zgodovino in občo družbeno zgodovino. Plemstvo je s svojimi naročili v umetnosti zmeraj predstavljalo avantgardo in z njimi spodbujalo umetnostni razvoj, s svojimi mednarodnimi zvezami pa posredovalo številna kvalitetna dela in tudi ugledne umetnike. Raziskave so prinesle nova znanstvena spoznanja o mecenskem delovanju slovenskega plemstva, o povezavah posameznih rodbin z določenimi umetniki in o vzorcih delovanja, identičnih ali zelo podobnih tistim po drugih deželah Srednje Evrope.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati projekta poglabljajo vedenje o segmentu slovenske umetnostne zgodovine, ki se povezuje s protagonisti obče in družbene zgodovine slovenskih dežel, zato pomembno prispevajo k razumevanju naše preteklosti. Gre za pridobivanje temeljnih humanističnih znanj, pomembnih za razvoj nacionalne identitete in prepoznavnosti ter za ohranjanje kulturne dediščine, in za dopolnitev slovenske umetnostne, duhovne in kulturne zgodovine novega veka. Rezultati kažejo tudi pomembne umetnostne in kulturne zveze Slovenije z ostalo Evropo. Kakor ostala plemiška kultura (če ne še bolj) so tudi plemiška naročila za cerkve v slovenski zavesti še vedno tretirana kot nekakšen tujek, kot “ne-naša” umetnost, ki je zaradi tega tudi posebej ogrožena – vedenje o njenem pomenu bo zato, upajmo, olajšalo varovanje tega pomembnega segmenta naše umetnostne dediščine. Razen za razvoj identitete in za varovanje kulturne dediščine so rezultati projekta pomembni tudi za trajnostni razvoj Slovenije in za kulturni turizem.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno