Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Vloga Navporta v procesih romanizacije vzhodnoalpskega prostora

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.02.00  Humanistika  Arheologija   

Koda Veda Področje
H310  Humanistične vede  Umetnostna zgodovina 
Ključne besede
jugovzhodnoalpski prostor, romanizacija, Nauportus, lesena arhitektura, skladišča, vodnjaki, stratigrafija, kronologija, keramika, kovinske drobne najdbe, interdisciplinarnost, arheologija, zgodovina, arheobotanika, arheozoologija, okolje, način življenja
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (6)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  15299  Janez Dirjec  Arheologija  Raziskovalec  2008 - 2011  127 
2.  04622  Andreja Dolenc Vičič  Arheologija  Tehnični sodelavec  2008 - 2011  17 
3.  08057  dr. Jana Horvat  Arheologija  Raziskovalec  2008 - 2011  302 
4.  06464  dr. Marjeta Šašel Kos  Arheologija  Vodja  2008 - 2011  461 
5.  20222  dr. Borut Toškan  Humanistika  Raziskovalec  2009 - 2011  402 
6.  23511  dr. Julijana Visočnik  Humanistika  Raziskovalec  2008  337 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  62.490 
Povzetek
Nauportus (danes Vrhnika), eno najpomembnejših rimskih naselij na območju jugovzhodnih Alp, je ležal na ključni strateški točki na začetku plovne poti po Ljubljanici in Savi. Vključen je bil v ozemlje kolonije Akvileje ter je tako upravno sodil v X. regijo Italije (Venetia et Histria). Naselje je bilo sorazmerno dobro arheološko in zgodovinsko izvrednoteno, toda zaščitna arheološka izkopavanja na Kočevarjevem vrtu na Vrhniki v letu 2005 so vrgla novo luč na mnoge uveljavljene ugotovitve. Odkriti so bili ostanki stavb in sledovi rabe prostora od zadnjega desetletja pr. n. št. do 4. st. n. št. (odlična stratigrafija, bogato arheološko gradivo in dobro ohranjeni organski ostanki). V predlagani raziskavi se bomo posvetili vprašanju, kako se je rimska civilizacija razširila s globoko v notranjost Slovenije. Na podlagi zgodovinskih in epigrafskih virov bomo priravili primerjalno študijo. Oprli se bomo na analizo zgodnjega obdobja nasebine na Kočevarjevem vrtu (od konca 1. st. pr. n. št. do sredine 1. st. n. št.), v katerem se zrcalijo čas konsolidacije rimske oblasti in procesi romanizacije. Raziskava bo potekala po naslednjih sklopih: 1. statigrafija; 2. analiza lesene in zidane arhitekture; 3. analiza drobnega arheološkega gradiva; 4. analiza živalskih kosti; 5. dodatne naravoslovne analize (fitoliti, palinologija, geologija, radiokarbonska datacija); 6. soočenje in povezava rezultatov arheoloških in naravoslovnih raziskav (dendrokronologija, makrobotanika, palinologija, paleozoologija); 7. študija svinčene etikete z omembo kraja Nauportus.
Pomen za razvoj znanosti
Naselbina Navport, na območju današnje Vrhnike, predstavlja s svojim geostrateškim položajem, epigrafskimi spomeniki in arhitekturo eno najpomembnejših zgodnjerimskih najdišč v Evropi. Primerjalne analize zgodnjerimskega obdobja v širšem prostoru vzhodnih Alp ter multidisciplinarno izvrednotenje moderno izkopanega gradiva z arheološkega območja Kočevarjev vrt na Vrhniki pomenijo korak naprej v raziskavah začetkov rimske dobe, kar je skupaj s proučevanjem različnih identitet eno od težišč mednarodne arheologije rimskega obdobja. Najpomembnejši rezultati projekta so: absolutna in dobra relativna arheološka kronologija, novi podatki o gospodarskem razvoju, trgovini, migracijah, naravnem okolju in razvoju kulturne krajine na začetku rimske dobe.
Pomen za razvoj Slovenije
Širši rezultati projekta so pomembni za razvoj nacionalne kulturne identitete ter vplivajo na področja izobraževanja, kulturnega razvoja, varovanja kulturne dediščine in turistične ponudbe. Rimskodobno najdišče na Vrhniki (Kočevarjev vrt) je z odlično ohranjenim lesom edinstveno v Sloveniji in predstavlja redkost tudi v širšem evropskem prostoru. Izvrednotenje terenskih podatkov je osnova za konservacijo, hranjenje, razstavo in objavo. Analizirane so bile tudi metode terenskega zajemanja podatkov, kar je že pozitivno vplivalo na potekajoča zaščitna arheološka izkopavanja s podobnim gradivom. Rezultati projekta usmerjajo zaščito arheoloških spomenikov na območju Vrhnike, načrtovanje zaščitnih in raziskovalnih arheoloških posegov ter bodočo muzejsko predstavitev Navporta in začetka rimske dobe v jugovzhodnih Alpah.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno