Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

METODA ZA VEČMODALNO PRIMERJALNO ANALIZO 3D VOLUMNOV NA OSNOVI CT/MR SLIJK

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.04.00  Medicina  Onkologija   

Koda Veda Področje
B200  Biomedicinske vede  Citologija, onkologija, kancerologija 
Ključne besede
vrisovanje volumnov, magnetna resonanca, razlike med opazovalci
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (4)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  20658  dr. Cvetka Bilban-Jakopin  Medicina  Raziskovalec  2008 - 2011  62 
2.  24481  Rihard Hudej  Onkologija  Raziskovalec  2008 - 2011  49 
3.  20657  dr. Robert Hudej  Onkologija  Vodja  2008 - 2011  90 
4.  21727  mag. Primož Petrič  Onkologija  Raziskovalec  2008 - 2011  122 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0302  ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA  Ljubljana  5055733000  15.160 
Povzetek
V projektu predlagamo razvoj celovite metode analize razlik med vrisovalci volumnov, ki bo omogočala analizo na nivoju celotnih volumnov in na nivoju posameznih točk znotraj vrisanih volumnov. Cilj projekta je izdelava programske opreme, ki bo zmogla brati CT in MR slike, uvoziti vrisane volumne in z različnimi metodami analizirati razlike med volumni več vrisovalcev. Metodologija analize vrisanih volumnov bo temeljila na dveh nivojih: 1. Primerjave na globalnem nivoju: a. Velikosti vrisanih volumnov b. Volumski indeks konformnosti 2. Primerjave na lokalnem nivoju: a. Indeks konformnosti po posameznih CT/MR rezih b. Frekvenca prekrivanja v vsaki točki vseh vrisanih volumnov c. Merjenje najmanjših razdalj med vrisanimi volumni na vsakem posameznem CT/MR rezu za vsako posamezno točko vrisanih volumnov. Programska oprema bo omogočala prekrivanje dobljenih rezultatov s CT/MR slikami, kar bo služilo kot učinkovito orodje pri lokalizaciji razlik in identifikaciji razlogov za te razlike med vrisovalci. Programska oprema bo lahko služila kot: - sredstvo nadzora kvalitete znotraj radioterapevtskih centrov - učinkovit učni pripomoček za bodoče uporabnike smernic za vrisovanje volumnov - metoda za analizo podatkov v prihodnjih raziskovalnih projektih na področju radioterapije.
Pomen za razvoj znanosti
3D slikovno vodena brahiterapija omogoča lokalno povečanje doze, ki presega zmožnosti drugih metod radioterapije. Natančno vrisovanje tarčnih volumnov in okoliških organov zato predstavlja predpogoj za njeno uspešno uporabo. Sistematična analiza nenatančnosti vrisovanja in razvoj načinov za zmanjševanje nenatančnosti sta torej ključna pogoja za razvoj moderne brahiterapije. Programska oprema CAT, ki je bila razvita v okviru raziskovalnega projekta, omogoča izčrpno analizo variabilnosti vrisovanja s primerjavo med opazovalci in med različnimi slikovnimi metodami. Analiza se opravlja na volumskem in topografskem nivoju. Večina do sedaj objavljenih analiz na tem področju je bila opravljena na področju volumskih primerjav, relativno majhno število podrobnih topografskih analiz pa je bilo omejeno le na področje teleradioterapije. Uporaba programa CAT omogoča kvantitativno analizo velikosti in topografske porazdelitve nenatančnosti vrisovanja pri brahiterapiji. S tem je omogočeno proučevanje prednosti in omejitev različnih načinov medicinskega slikanja ter identifikacija anatomskih območij z večjo verjetnostjo napak. CAT se lahko uspešno vključi tudi v spremljanje kvalitete vrisovanja v različnih kliničnih okoljih. Vsa ta osnovna vprašanja, ki imajo direkten vpliv na klinično delo, v preteklosti niso bila sistematično obravnavana. Po testiranju na fantomih z znano geometrijo je bil CAT testiran na več izobraževalnih delavnicah, ki so potekale v okviru mreže Gyn GEC ESTRO, v Splošni bolnišnici Dunaj in v Medicinskem centru Utrecht. CAT je bil v letu 2009 in 2010 vključen v dveh prospektivnih študijah nenatančnosti vrisovanja na Onkološkem inštitutu Ljubljana in je uporabljen kot glavno metodološko orodje v mednarodni, multicentrični, prospektivni študiji EMBRACE (www.embracestudy.dk). Pričakujemo, da bodo rezultati omenjenih raziskav z vključeno CAT programsko opremo dodali dodaten zagon hitro razvijajočemu področju 3D slikovno vodene ginekološke brahiterapije.
Pomen za razvoj Slovenije
Incidenca malignih obolenj, ki se jih zdravi z radioterapijo, narašča v Sloveniji in v svetu. Znanstveni rezultati, ki jih bomo na podlagi programske opreme CAT pridobili pri sistematičnih študijah primerjav med opazovalci, bodo omogočili konformno povečanje doze v tarčnih volumnih vzporedno z zmanjšanjem prekomerne doze v okoliških zdravih tkivih. Posledično lahko pričakujemo izboljšanje kliničnih rezultatov s povečanjem verjetnosti za ozdravitev brez nezaželenih stranskih učinkov. Takšen rezultat bo imel pozitiven vpliv na javno zdravstvo s tem ko se bodo zmanjšali stroški, ki jih povzroča zahtevno in pogostokrat tudi neučinkovito zdravljenje ponovitev rakastih obolenj. Izboljšanje natančnosti vrisovanja je predpogoj za nadaljnji visoko-tehnološki razvoj brahiterapije in z razvojem programske opreme CAT smo slovenski raziskovalci prevzeli mednarodno iniciativo na tem področju. CAT bo poleg izboljšanja kliničnih rezultatov omogočil poenoten proces vrisovanja, kar bo posledično privedlo do enotnega poročanja in primerjanja dozimetričnih in kliničnih rezultatov med različnimi onkološkimi centri. Pomembno področje uporabe programske opreme CAT je tudi izobraževanje specializantov radioterapije in radiologije. Vključitev programske opreme CAT v mednarodno, multicentrično, prospektivno študijo EMBRACE (www.embracestudy.dk) predstavlja potrditev znanstvenega dela slovenskih raziskovalcev na mednarodnem nivoju in tudi v prihodnje omogoča znanstveno in klinično sodelovanje z vodilnimi raziskovalnimi ustanovami.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno