Loading...
Projekti / Programi vir: ARRS

Razvoj, optimizacija in implementacija načinov okoljsko sprejemljivega zatiranja rastlinskih škodljivcev

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   

Koda Veda Področje
B390  Biomedicinske vede  Fitotehnika, hortikultura, zaščita pridelka, fitopatologija 
Ključne besede
biotično varstvo rastlin, naravni pripravki, plenilci, škodljivci, žuželke, polži, razvoj, optimizacija, implementacija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (14)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  17773  Aleksander Bobnar    Tehnični sodelavec  2008  23 
2.  21344  dr. Petra Brulc  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2008 - 2009  10 
3.  06986  dr. Milica Kač  Kemija  Raziskovalec  2008 - 2011  253 
4.  05007  dr. Darja Kocjan-Ačko  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2010 - 2011  905 
5.  29913  dr. Katarina Kos  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2008 - 2011  130 
6.  17916  dr. Iztok Jože Košir  Kemija  Raziskovalec  2008 - 2011  510 
7.  28497  dr. Žiga Laznik  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2008 - 2011  260 
8.  29502  Igor Prša  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2008 - 2011 
9.  04578  dr. Ludvik Rozman  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2008 - 2011  213 
10.  25866  Jaka Rupnik    Tehnični sodelavec  2009 - 2011 
11.  17763  dr. Stanislav Trdan  Biotehnika  Vodja projekta  2008 - 2011  1.033 
12.  19720  dr. Matej Vidrih  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2008 - 2011  484 
13.  23589  dr. Filip Vučajnk  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2011  156 
14.  17762  dr. Dragan Žnidarčič  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2008  478 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0416  Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije  Žalec  5051762000  4.027 
2.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  64.121 
3.  2626  UNICHEM, proizvodnja kemičnih izdelkov, d.o.o.  Vrhnika  5289203 
Povzetek
Slovenija se po porabi fitofarmacevtskih sredstev uvršča v sredino držav EU, a med tiste, ki jih v primerljivih podnebnih razmerah porabijo največ. Nacionalni program varstva okolja predvideva nadaljnje zmanjšanje uporabe sredstev za varstvo rastlin, vpeljavo ekološkega kmetijstva in preprečevanje nadaljnjega obremenjevanja okolja iz točkovnih in razpršenih virov. S predlaganim projektom želimo prispevati k razvoju načinov okoljsko sprejemljivejše pridelave živeža, in sicer z razvojem, optimizacijo in implementacijo naravnih pripravkov in biotičnih agensov v omenjene sisteme. V triletni raziskavi bomo preizkusili večje število insekticidno in limacidno delujočih in doslej slabo preučenih ali nepreučenih rastlinskih izvlečkov, obenem pa bomo za razmere srednje velikega podjetja razvili metodo za masovno namnoževanje avtohtonih populacij treh vrst plenilcev (Coccinella septempunctata, Chrysoperla carnea in Aeolothrips intermedius). Predpostavljamo, da so insekticidna/limacidna učinkovitost rastlinskih izvlečkov in fertilnost, vitalnost ter plenilska učinkovitost preučevanih treh vrst žuželk odvisna od abiotičnih in biotičnih dejavnikov, a da je mogoče s preučitvijo vpliva vsakega od njih in njihovih interakcij optimizirati njihovo delovanje in jih implementirati v pridelavo živeža v Sloveniji in na tujem. Naravne pripravke, ki bodo v laboratorijskih razmerah izkazali najboljše insekticidno/limacidno delovanje bomo nadalje preizkušali v naravnih razmerah (njiva, rastlinjak) in najboljšega ali najboljše med njimi predlagali za širšo uporabo. Za vse tri vrste plenilcev bomo v laboratorijskih razmerah razvili optimalno metodo za njihovo namnoževanje, ki jo bomo nadalje uporabili kot podlago za masovno namnoževanje v raziskovalnih prostorih podjetja Unichem d.o.o.
Pomen za razvoj znanosti
- razvili smo enostaven računalniški program, ki zapisuje premike objektov (žuželk) v prostoru, in je uporaben za raziskave insekticidnega/repelentnega delovanja izbranih snovi, - ugotovili smo, da se parazitska ogorčica Phasmarhabditis hermaphrodita ne pojavlja v lazarjih (Arion spp.) - v polžu Arion lusitanicus smo našli parazitsko ogorčico Alloionema appendiculatum, - ugotovili smo, da so nekatere snovi, ki polžem pri kontaktnem delovanju ireverzibilno poškodujejo sluznico (izsušitev osebkov), na omenjene mehkužce ne delujejo želodčno, - potrdili smo limacidno delovanje bakterije Bacillus thuringiensis var. kurstaki, natrijevega dodecil sulfata in pirimikarba, - ugotovili smo, da številne snovi, ki so se v drugih državah sveta pokazale kot učinkovite za zatiranje polžev iz drugih rodov, ne kažejo delovanja na lazarje, razširjene v Sloveniji - v laboratorijskih razmerah smo potrdili potencial tujona kot alternative sintetičnim insekticidom pri zatiranju platanove čipkarke (Corythucha ciliata), - eterično olje rožmarina je pokazalo najboljše insekticidno delovanje na koloradskega hrošča na jajčevcu v poljskih razmerah, - v poljskih razmerah smo ugotovili neobčutljivost glive Phytophthora infestans na paradižniku na preizkušane naravne snovi, ki so pokazale učinkovitost v laboratorijskih poskusih drugih avtorjev, - ugotovili smo pomen geokemične sestave diatomejske zemlje pri njenem insekticidnem delovanju; vzorci z višjo vebnostjo SiO2 kažejo boljšo učinkovitost pri zatiranju riževega žužka - med ostalimi sestavinami diatomejske zemlje imajo določen insekticidni učinek še MnO in CaO, - potrdili smo neučinkovitost lokalnih slovenskih tipov kremenovega peska pri zatiranju odraslih osebkov riževega žužka.
Pomen za razvoj Slovenije
- nadaljevanje in intenziviranje raziskav na področju okoljsko sprejemljivih načinov zatiranja škodljivih organizmov, s katerimi je mogoče pridelati z ostanki FFS neobremenjen živež, - prva vključitev domačih tipov diatomejske zemlje (lokacija Bela Cerkev) in kremenovega peska (lokaciji Moravče in Ravno-Raka) v raziskavo mehaničnega zatiranja skladiščnih škodljivcev, - potrditev šibkega insekticidnega delovanja slovenskih tipov kremenovega peska, - ugotovitev, da ima slovenski tip diatomejske zemlje slabšo insekticidno učinkovitost od gršega in srbskega, - prvi rezultati zatiranja platanove čipkarke, ki je v Sloveniji vse pomembnejši škodljivec platan, z ugotovitvijo, da lahko to žuželčjo vrsto v naravnih razmerah učinkovito zatremo tudi na okoljsko sprejemljiv način, - potrditev agresivnosti slovenske rase glive Phytophthora infestans, ki je v poljskih razmerah ni mogoče zatirati z okoljsko sprejemljivejšimi snovmi, - laboratorijski rezultati zatiranja lazarjev potrjujejo, da rezultatov sorodnih raziskav iz tujine ni mogoče nekritično prenašati v naše okolje
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno