Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Elenchus fontium historiae Slovencae urbanae. - Objava izbora virov za slovensko urbano zgodovino.

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.01.00  Humanistika  Zgodovinopisje   

Koda Veda Področje
H220  Humanistične vede  Zgodovina srednjega veka 
H230  Humanistične vede  Novejša zgodovina (približno do leta 1800) 
Ključne besede
srednji vek, viri, edicija virov, mesto, tipologija mest, meščanstvo, družba, gospodarstvo, kultura, pravo, uprava
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (5)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  18164  dr. Matjaž Bizjak  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2008 - 2011  161 
2.  14117  dr. Boris Golec  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2008 - 2011  626 
3.  08466  dr. Dušan Kos  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2008 - 2011  190 
4.  16316  dr. Mihael Kosi  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2008 - 2011  239 
5.  06501  dr. Darjenka Mihelič  Zgodovinopisje  Vodja  2008 - 2011  690 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  62.722 
Povzetek
Načrtovana projektna raziskava temelji na dejstvu, da spadajo znanstvenokritične edicije pomembnih virov med bistvene naloge znanosti vsakega naroda kot neobhodno oporišče zgodovinskega znanstvenega raziskovanja njegove preteklosti. Projektna skupina bo pripravila slovenski segment k evropsko zasnovanemu projektu Mednarodne komisije za zgodovino mest (Commission internationale pour l'histoire des villes), ustanovljene na mednarodnem kongresu zgodovinskih znanosti 1955 v Rimu z namenom združiti raziskovalce zgodovine mest, olajšati njihove medsebojne stike in dolgoročno zagotoviti izid nekaterih temeljnih objav, med katere je kot bistvenega uvrstila tudi Elenchus fontium historiae urbanae, to je znanstvenokritične monografske objave izbranih, ključnih virov za zgodnja obdobja zgodovine srednjeveških mest po evropskih državah. Projekt želi umestiti Slovenijo ob bok tistih evropskih držav, ki so s tako objavo že obogatile zakladnico svojih dosežkov na področju zgodovinopisja. Sam po sebi pomeni rudimentarno delo na rokopisnih virih kot edinih, ki morejo nuditi nova spoznanja in védenja, hkrati pa omogoča in spodbuja nadaljnje raziskovalne študije zgodovine slovenske urbane preteklosti, ki je zaenkrat podhranjena, in njen prenos v pedagoško prakso na vseh stopnjah izobraževanja.
Pomen za razvoj znanosti
Pomen objave virov za razvoj zgodovinske znanosti temelji na dejstvu, da vsako raziskovanje in spoznavanje preteklosti izhaja iz vira. Klasični vir za zgodovino, ki preučuje preteklost človeka v času in prostoru, je (roko)pisni zapis, ki opisuje bolj ali manj sočasno dogajanje, ali pa je pisni preostanek le-tega. Vir in samo vir je neobhodno oporišče zgodovinskega znanstvenega raziskovanja in lahko edini nudi resnično nova spoznanja in védenja o preteklosti. Do pomena objavljanja virov se je slovenska zgodovinska znanost opredelila že v začetku prejšnjega stoletja. V prvih letih po drugi svetovni vojni je prišlo do sistematičnih prizadevanj za organizacijo, popis, izbiro in objavljanje odbranega arhivskega gradiva, ki vsebuje pomembne podatke o slovenski preteklosti. Viri, njihov izbor in objava so zavzeli bistveno mesto med nalogami slovenskega zgodovinopisja. Posvetovanje o izdajanju virov, ki sta ga septembra 1972 v prostorih Slovenske akademije znanosti in umetnosti pripravila Arhivsko društvo Slovenije in Sekcija za občo in narodno zgodovino Slovenske akademije znanosti in umetnosti, je sprejelo program objavljanja virov za slovensko zgodovino, ki sta ga v osnutku pripravila akad. prof. dr. Sergij Vilfan in dr. Jože Žontar. Program je izšel v brošuri, ki uvodoma izpostavlja naslednje misli: »Posvetovanje ... je ugotovilo, da spadajo kritične edicije pomembnih virov med zelo važne naloge naše znanosti. Take edicije so sicer večinoma namenjene le ožjemu krogu interesentov, imajo pa trajen pomen za znanost in so neobhodno oporišče zgodovinskemu znanstvenemu raziskovanju. Zato morajo tako Slovenska akademija znanosti in umetnosti kakor tudi Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, arhivi in druge zainteresirane ustanove posvetiti temu področju posebno pozornost. … Omenjene ustanove morajo omogočiti za to kvalificiranim znanstvenim delavcem, da posvetijo temu področju znaten del svojega dela ter zagotoviti, da bo to delo primerno vrednoteno. Število znanstvenih delavcev v naših ustanovah, ki bi mogli delati na tem področju, je premajhno in ga je treba povečati; tudi je potrebno delavcem tehnično olajšati njihovo delo ... «. Alineja 5. je za srednji vek predvidela: »Potrebno je dokončati izdajo izbranih listin za zgodovino mest do leta 1280 ter najstarejših mestnih načrtov. ... «.
Pomen za razvoj Slovenije
Urbana podoba slovenskega prostora nedvomno sodi v slovensko kulturno dediščino. Prav tako sodijo v slovensko kulturno dediščino (roko)pisni arhivski viri, ki dokumentirajo mestne naselbine na Slovenskem kot bistven segment naše preteklosti in sedanjosti. Objava izbora virov za slovensko urbano zgodovino bo ponuja nova spoznanja in védenja o pomembnem segmentu slovenske zgodovine, hkrati pa omogoča in spodbuja nadaljnje raziskovalne študije zgodovine slovenskih mestnih naselbin, ki je zaenkrat podhranjena. Vzgibi, ki so vodili k izbiri projektne raziskave so na eni strani v spoznanju, da je objava izbranih virov za zgodovino mest na Slovenskem desiderat, ki ga že desetletja pogrešamo. Cilj projekta je priprava slovenskega dela k evropsko zasnovanemu projektu Mednarodne komisije za zgodovino mest (Commission internationale pour l'histoire des villes), ki je bila ustanovljena na mednarodnem kongresu zgodovinskih znanosti 1955 v Rimu z namenom, da bi združila raziskovalce zgodovine mest, da bi olajšala njihove medsebojne stike in bi dolgoročno zagotovila izid nekaterih temeljnih objav, med katere je kot bistvenega uvrstila tudi »Elenchus fontium historiae urbanae«, to je znanstvenokritične monografske objave izbranih, ključnih virov za zgodnja obdobja zgodovine srednjeveških mest po posameznih evropskih državah. S pripravo slovenskega »elenchusa« želimo Slovenijo pridružiti Franciji, Veliki Britaniji, Irski, Nizozemski, Nemčiji, Skandinaviji in Avstriji, ki so že pred časom opravile tovrstne projekte za svoje območje.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno