Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Religija in seksizem: podoba in položaj ženske v judovsko - krščanski tradiciji

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.11.00  Humanistika  Teologija   

Koda Veda Področje
H160  Humanistične vede  Splošna, sistematična in praktična krščanska teologija 
Ključne besede
kultura, tradicija, predsodki in negativni spolni stereotipi, spolne vloge, hierarhija med spoloma, enakovrednost in enakopravnost spolov, religijski feminizem, ženska religijska izkušnja, ženske in religija, feministična teologija, "krščanski feminizem", judovski feminizem, etizacija in humanizacija sveta, feminizacija.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (1)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  22368  dr. Nadja Furlan Štante  Teologija  Vodja  2008 - 2010  255 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1510  Znanstveno-raziskovalno središče Koper  Koper  7187416000  14.174 
Povzetek
Raziskovalni projekt se ukvarja s področjem teologije kulture evropsko-slovenskega religijskega prostora ter primerjalnimi ženskimi religijskimi študijami (primerjalna študija med obravnavanjem žensk v dveh večjih svetovnih verstvih: judovstvu in krščanstvu) in ožje z analizo modelov, ki omogočajo sodobno razumevanje mesta in vloge medkulturnega pojava feministične teologije v okviru verskega feminizma in diskurza med-religijskih ženskih študij (judovsko-krščanskih). Najprej je analizirano vprašanje povezanosti in vzajemnosti družbe, religije in pojavnosti seksizma. V drugem delu je predstavljena primerjalna študija med obravnavanjem žensk v dveh večjih svetovnih verstvih: judovstvu in krščanstvu glede na šest glavnih tem: moško in žensko v kozmičnem redu ter dobro in zlo; čistost in nečistost; izobrazba, učenje in versko vodstvo; askeza in samostansko življenje; poroka, ločitev in vdovstvo; obleka, telo in segregacija.Tretja sklepna enota raziskave pa bo s pomočjo metodološkega hermenevtičnega ključa feministične teologije poskusila razviti model ženske religijske identitete in izkušnje v slovenskem družbeno-religijskem prostoru (s poudarkom na katolištvu). Raziskava s pomočjo hermenevtičnega ključa krščanske feministične teologije opozori na prepoznavanje negativnih stereotipov in predsodkov, ter zatirajočih mehanizmov, ki so se oblikovali skozi preteklost in zaznamovali medosebne odnose in posamezni spol. V tej točki se raziskava dotika novega fenomena t.i. teologije kulture, ki v ospredje postavlja etični imperativ spoštovanja in enakovrednosti sleherne človeške osebe kot take ne glede na spol, raso, veroizpoved; hkrati pa poudarja posamezne značilnosti določene kulturne, spolne in rasne pestrosti in raznolikosti. Metodološki in primerijalno-religiološki del ter omenjene izhodiščne raziskave bodo služile vzpostavitvi širšega medkulturnega etičnega konteksta, ki poudarja in ohranja klic po svetosti in religioznosti ter emancipacijski vzorec postavlja v krščanski kontekst pri tem pa poudarja univerzalno naravnanost krščanskega etosa, ki je središčni element teologije naše kulture (kulture evropskega in slovenskega družbenega in religijskega prostora). Raziskava poskuša s pomočjo ugotovitev feministične teologije na novo osvežiti in obuditi osnovni krščanski imperativ enakovrednosti spolov, ki je bolj ali manj prepoznaven ne samo v temeljnem krščanskem izročilu ampak v vsakem klasičnem učenju neke religije. Teme drugega dela podrobneje analizirajo področja zatiranja, razkrivajo stereotipne podobe in opozarjajo na številne predsodke, ki so postali tako del določene teologije kulture kot tudi vsakodnevnega življenjskega prostora in (ne)etične drže določene družbe. Raziskovalni projekt je v sklepu z razgrnitvijo hipoteze o pomembnosti prepoznavanja mehanizmov zatiranja žensk s strani moške superiornosti, ki je bila skozi stoletja podkrepljena s pomočjo poudarjanj in izbiranj določenih svetih tekstov, ki so bili interpretirani v luči moške superiornosti, hkrati poskus konstrukcije pogojev za medkulturno-primerjalno religiologijo, katere središčna os je osredinjena na medkulturni univerzalizaciji fenomena feministične teologije.
Pomen za razvoj znanosti
Kreiranje strategije in metodologije, ki je omogočila oblikovanje modela izkušnje in položaja ženske v slovenski religijski sferi (s poudarkom na krščanstvu in judovstvu). Vspostavljanje odnosa med slovensko in svetovno znanstveno sfero. Prenos evropskih in ameriških znanstvenih konceptov v naš prostor. Prenos globalnih vedenj v Slovenijo. Feministična teologija, vprašanje religijskega feminizma in ženskih študij znotraj posameznih religijskih sistemov so v Sloveniji pionirsko področje, ki še ni našlo pravega mesta v akademskih znanstvenih sferah in je praktično še neraziskano in nepoznano področje, ki čaka temeljitejše umeščenosti in razvoja. Projekt in njegovi rezultati so izjemnega pomena tako izpolnitvi metodološkega instrumentarija, ki zadeva proučevanje fenomena feministične teologije, njene hermenevtike kot tudi poglobitve vprašanja feminizacije v smislu dosledne humanizacije in etizacije sveta. Glede nato, da feministična teologija in verski feminizem postajata univerzalen medkulturni fenomen je nadvse pomembno, da tudi v slovenskem družbenem in akademskem prostoru dobita mesto in veljavo, ki jima gre v svetovnem in evropskem merilu saj njuna navzočnost vzpodbuja in zvišuje etično raven neke družbe.
Pomen za razvoj Slovenije
Izoblikovanje slovenskega modela krščanske feministične teologije Ozaveščanje širše družbe in zainteresirane javnosti ter medijev: doc. dr. Nadja Furlan kot edina raziskovalka na podoktorskem projektu sodelovala v ciklih celoletnih regijoloških predavanj (Sinaoga: kulturni center Maribor, Cankarjev dom - Ljubljana in Rotary club, Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije), ki so med drugim pripomogli k spoznavanju medkulturnega in medverskega fenomena feministične teologije in različnih religijskih feminizmov in ženskih religijskih študij. Spoznanja in rezultati raziskave prehajajo v izobraževalni proces na Univerzi na Primorskem. Posredni pomen rezultatov projekta je viden kot prispevek k pri nas še ne dovolj razvitemu in navzočemu fenomenu feministične teologije, ki v svetu globalizacije postaja vse bolj aktualen medkulturni univerzalni jezik, ki vzpodbuja "harmonično etizacijo sveta", posebej še z vidika njene večje vključenosti v evropski in svetovni prostor. Rezultati projekta tako slovenskemu družbenemu prostoru omogočajo dostopanje do tujih znanj kar posledično pomeni tudi vključevanje v mednarodni prostor, prav tako pa imajo rezultati tudi močan etični imperativ na vzgojo k boljšim, bolj humanim in plemenitejšim medsebojnim odnosom.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno