Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Analiza vplivov visokoproduktivnega odkopavanja premoga na okoliške plasti hribine in površino

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.16.01  Tehnika  Rudarstvo in geotehnologija  Rudarstvo 

Koda Veda Področje
T340  Tehnološke vede  Rudarstvo 
Ključne besede
podzemno odkopavanje premoga, deformacije krovnine, geomehanske meritve, numerične metode, bočna stabilnost ugreznin;
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  20119  Jurij Čadež  Rudarstvo in geotehnologija  Raziskovalec  2008  250 
2.  06225  Branko Debelak  Konstruiranje  Tehnični sodelavec  2009 - 2011  137 
3.  13572  dr. Evgen Dervarič  Rudarstvo in geotehnologija  Raziskovalec  2008 - 2011  224 
4.  30132  mag. Ludvik Golob  Rudarstvo in geotehnologija  Raziskovalec  2008 - 2011  41 
5.  11443  dr. Andrej Gosar  Geologija  Raziskovalec  2008 - 2009  455 
6.  23629  dr. Damjan Hann  Rudarstvo in geotehnologija  Raziskovalec  2008 - 2011  31 
7.  25592  dr. Gregor Jeromel  Rudarstvo in geotehnologija  Mladi raziskovalec  2008 - 2010  28 
8.  22918  Robert Lah  Rudarstvo in geotehnologija  Raziskovalec  2008 - 2011  44 
9.  13459  Marjan Lenart  Geologija  Raziskovalec  2008 - 2011  54 
10.  09644  dr. Jakob Likar  Rudarstvo in geotehnologija  Vodja  2008 - 2011  1.884 
11.  20517  mag. Janez Mayer  Rudarstvo in geotehnologija  Raziskovalec  2008 - 2011  70 
12.  00143  dr. Franc Runovc  Elektronske komponente in tehnologije  Raziskovalec  2008 - 2011  157 
13.  03248  dr. Janez Stražišar  Rudarstvo in geotehnologija  Raziskovalec  2008  104 
14.  27787  mag. Gregor Vesel  Rudarstvo in geotehnologija  Raziskovalec  2008  200 
15.  15886  dr. Goran Vižintin  Rudarstvo in geotehnologija  Raziskovalec  2008 - 2011  487 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1252  Premogovnik Velenje, d.o.o.  Velenje  5040361  352 
2.  1555  Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta  Ljubljana  1627074  19.784 
Povzetek
Uvajanje in razvoj viskoproduktivnega odkopavanja premoga v Premogovniku Velenje posredno povzroča velike napetostne in deformacijske spremembe v okoliških hribinah in v premogovem sloju. Koncentrirano odkopavanje premoga v širokočelnih odkopih za katere so značilne manjše ekvivalentne tlorisne površine v primerjavi z geometričnimi značilnostmi klasičnih širokočelnih odkopov, povzroča obsežne vertikalne in subvertikalne porušitve v krovninskih plasteh. Hribinska sestava krovnine je po eni strani izjemno heterogena in po drugi strani sestavljena iz vodonosnih plasti, kjer so tlaki porne vode relativno visoki, kar lahko povzroči pri izjemnih in koncentriranih volumenskih spremembah realno spremenjene materialne lastnosti hribin. Kompleksni raziskovalni projekt je vezan na večletno spremljanje geoloških, hidrogeoloških in geotehničnih parametrov na širšem območju visokoproduktivnega odkopavanja, zvedbo določenih specifičnih raziskav v okoliških jamskih objektih ter na površini terena nad odkopnimi polji. Posebej bo raziskava osredotočena na globalne stabilnostne razmere na površini na robu ugrezninskih pobočij. V ta namen bo dopolnjen in prigojen numerični model z uporabo nevezanih končnih elementov, s katerimi so možne simulacije "tečenja premoga" iz nadkopnih predelov v odkopni prostor vključno z izračuni sekundarnih napetostno deformacijskih polj v okoliških hribinah z možnostjo analiziranja vplivov na vodonosne plasti in površino terena na vplivnem območju.
Pomen za razvoj znanosti
Usmerjeno raziskovalno delo na projektu s poudarkom na uporabi 2D in 3D numeričnih analiz z uporabo nevezanih elementov je pripomoglo k analiziranju fizikalnih procesov tečenja premoga v odkopni prostor med odkopavanjem premoga. Drugi del analiz je vezan na numerične analize deformacijskh vplivov na okoliške hribine s poudarkom na stabilnosti robov globokih ugreznin nad odkopi premoga, vključno z jamskimi objekti, dajejo celovito informacijo o intenzivnih deformacijskih procesih pri visokoproduktinem odkopavanja premoga. Izvedba geomehanskih meritev in drugih opazovanj omogoča realno primerjavo med izračunanimi in izmerjenimi deformacijskimi parametri v smislu preverjanja aplikativnosti izbranih kompleksnih analiz numeričnega modeliranja. Poleg navedenega je del znanstvenega proučevanja namenjen deformacijskim in stabilnostnim analizam izrazito nagnjenih robov ugrezninskih kadunj, ki so napolnjene z vodo, kot posledice visokoproduktivnega odkopavanja premoga. Te brežine predstavljajo potencialno nestabilna območja okrog pogreznjenih tal z nepredvidljivimi hitrimi procesi plazenja tal, kar je realno nevarno za okolje.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalni projekt ima velik pomen za Premogovnik Velenje, ki je udeležen kot sofinancer, nadalje za rudarsko stroko in energetski sistem Slovenije, kakor tudi za okoljevarstveno oceno vplivov podzemnega odkopavanja premoga na zaščito okolja. Najprej ima projekt namen, da se z analizami preveri in z realnimi ukrepi zagotovi ustrezne varnostne razmere na samih odkopih v premogovniku. Poleg tega in ne nazadnje je bil namen projekta ugotoviti s kompleksnimi numeričnimi analizami realne vplive visokoproduktivnega odkopavanja premoga na okoliške hribine in površino. Posebej so izpostavljena območja robov ugreznin na površini, kjer se lahko dogajajo progresivni lomi hribinskih plasti v različnih geoloških, hidrogeoloških in geotehničnih razmerah. Ker bo Republika Slovenija tudi v prihodnosti vezana na pridobivanje električne energije v termoelektrarnah, je izpolnjevanje in izboljšanje tehničnih pogojev odkopavanja premoga izjemnega pomena za nemoteno oskrbo porabnikov s premogom. Pri tem je posebej izpostavljen interes za prenos znanja v podobna okolja v republike bivše Jugoslavije in širše v druge države JV Evrope.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno