Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

ŽIVLJENSKI SLOG, STALIŠČA, ZDRAVJE IN SPOLNOST

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.08.00  Medicina  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)   

Koda Veda Področje
B680  Biomedicinske vede  Javno zdravstvo, epidemiologija 
Ključne besede
spolno vedenje; spolno zdravje; reproduktivno zdravje; HIV; spolno prenesene okužbe; dejavniki tveganja; kontracepcija; kondomi; stališča; poučenost; epidemiologija; prečna raziskava; prevalenca; splošno prebivalstvo; Slovenija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (5)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  08081  dr. Ivan Bernik  Sociologija  Raziskovalec  2008 - 2011  351 
2.  20462  dr. Marta Grgič Vitek  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2008 - 2011  426 
3.  07782  dr. Irena Klavs  Medicina  Vodja  2008 - 2011  535 
4.  24615  mag. Tanja Kustec  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2008 - 2011  181 
5.  29588  dr. Aleš Lamut  Medicina  Mladi raziskovalec  2008 - 2011  33 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  40.348 
Povzetek
Izvedli smo slovensko nacionalno raziskavo Življenjski slog, stališča, zdravje in spolnost. Podatke smo zbrali v letih 1999-2001 v verjetnostnem vzorcu splošnega prebivalstva, v starosti 18-49 let, z anketiranjem v kombinaciji z anonimnim izpolnjevanjem vprašalnikov (svinčnik in papir). Sodelujoče smo povabili, da prispevajo prvi curek urina, ki smo ga testirali s polimerazno verižno reakcijo na okužbo z bakterijo Chlamydia trachomatis. Sodelovalo je 1752 moških in žensk. 1449 jih je prispevalo vzorec urina. Za utežene analize smo in bomo uporabili statistične metode za kompleksne podatke prečnih raziskav. Rezultate bomo interpretirali v multidisciplinarnem timu. Podatke analiziramo od leta 2001. Nekaj rezultatov smo že objavili (npr. oceno nacionalnega bremena okužb z bakterijo C. trachomatis) v medicinskih revijah z vrstniško recenzijo (5 objav v mednarodnih revijah s faktorjem vpliva, 2 v reviji Zdravstveno Varstvo). Nadaljevali bomo z analizami, objavljanjem rezultatov v zvezi s (a) spolnim vedenjem in determinantami spolnega vedenja (okoliščine prvega heteroseksualnega spolnega odnosa, število partnerjev v različnih življenjskih obdobjih, sočasna partnerstva, letna stopnja novih partnerstev, plačevanje spolnosti, spolni odnosi s tujci, prisila v spolnost, pogostost heteroseksualnih spolnih odnosov, heteroseksualne prakse, homoseksualne izkušnje in spolni odnosi, heteroseksualno mešanje injicirajočih uživalcev drog z neuživalci), (b) uporabo kontacepcijskih metod in kondomov, (c) stališči in poučenostjo v zvezi s spolnim vedenjem. Rezultati bodo doprinesli k na dokazih temelječi javnozdravstveni politiki na področju spolnega in reproduktivnega zdravja, vključno s preprečevanjem okužbe s HIV in SPO v Sloveniji, kar bo doprineslo k izboljšanju zdravja kot elementa socialnega in gospodarskega razvoja.
Pomen za razvoj znanosti
Prva slovenska nacionalna raziskava spolnega vedenja, stališč in zdravja v verjetnostnem vzorcu prebivalcev Slovenije je prispevala rezultate, ki so pomembni za poučeno politiko promocije spolnega zdravja, vključno s preprečevanjem okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb, kar je pomembna javnozdravstvena prednost. Ker podobnih rezultatov za države osrednje Evrope z nizkim deležem okuženega prebivalstva s HIV še ni bilo, imajo rezultati tudi dodatno mednarodno vrednost. Z načrtovanjem in izvedbo raziskave smo prispevali tudi k razvoju strokovno ustrezne metodologije pri izvajanju javnozdravstvenih presečnih raziskav v splošnem prebivalstvu Slovenije. Rezultate z mednarodno znanstveno relevantnostjo smo objavili v mednarodnih revijah z vrstniško recenzijo: • Klavs I, Rodrigues LC, Wellings K, Weiss HA, Hayes R. Sexual behaviour and HIV/sexually transmitted infection risk behaviours in the general population of Slovenia, a low HIV prevalence country in central Europe. Sex Transm Infect 2009; 85:132-138. • Klavs I, Hamers FF. Male circumcision in Slovenia: results from a national probability sample survey. Sex Transm Infect 2008;84:49-50. • Klavs I, Grgič-Vitek M. The burden of genital warts in Slovenia: results from a national probability sample survey. Euro surveill 2008;13:1-4. http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19032. Rezultati so bili obravnavani tudi z družboslovnega zornega kota. V ospredju družboslovne obravnave podatkov so bile značilnosti družbene in kulturne organiziranosti spolnosti v Sloveniji. Rezultati tega raziskovanja so bili predstavljeni v na dveh mednarodnih znanstveni kongresih (lete 2009 in 2010) ter v dveh znanstvenih člankih: • BERNIK, Ivan. Spolnost v as individualizma in racionalnosti. Družbosl. razpr., dec. 2010, letn. 26, št. 65, str. 7-24. • BERNIK, Ivan, KLAVS, Irena, HLEBEC Valentina. Free-floating sexuality and its limits: Social conditioning of early first heterosexual intercourse in Slovenia. Annales, sprejeto v objavo. V obeh člankih, ki sta prvi družboslovni analizi spolnega vedenja odraslih prebivalcev Slovenije, so obravnavani nekateri vidiki družbene in kulturne pogojenosti spolnosti v Sloveniji, izčrpno pa bo ta tema obravnavana v monografiji, ki je v pripravi in bo objavljena v letu 2011.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati raziskave so pomembni za oblikovanje na dokazih temelječe javno zdravstvene politike in strategije na področju promocije spolnega zdravja, kar je ena izmed pomembnih javnozdravstvenih prednosti v Sloveniji. Promocija spolnega zdravja prispeva k izboljšanju zdravja kot elementu socialnega in gospodarskega napredka v Sloveniji. Nacionalne aktivnosti promocije spolnega zdravja so tudi usklajene z drugim Programom Evropske skupnosti na področju javnega zdravja za obdobje 2008-2013 v okviru promocije zdravega življenjskega sloga z vplivom na determinante zdravja. Pomen družboslovnega raziskovanja spolnih življenjskih slogov v Sloveniji je dvojen. Po eni strani pomeni povečevanje znanstvenih informacij o značilnostih slovenske družbe na področju, ki je bilo doslej raziskovalno izrazito podcenjeno, po drugi strani pa ima to raziskovanje – še zlasti, ko bo objavljena monografija – tudi pomembne kulturne učinke, saj znanstvene informacije o spolnem vedenju lahko prispevajo k povečevanju njegove refleksivnosti in s tem posredno k njegovemu spreminjanju.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno