Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Lokalna in regionalna razvojna jedra

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.03.00  Družboslovje  Sociologija   

Koda Veda Področje
S210  Družboslovje  Sociologija 
Ključne besede
socialni kapital, razvojna jedra, družba in ekonomija znanja, regije
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (8)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  04991  dr. Franc Adam  Sociologija  Vodja  2008 - 2010  569 
2.  26182  dr. Igor Bahovec  Sociologija  Raziskovalec  2008  260 
3.  24356  dr. Dejan Jelovac  Filozofija  Raziskovalec  2008  305 
4.  29055  Primož Kristan  Družboslovje  Raziskovalec  2008 - 2010  21 
5.  15185  dr. Matej Makarovič  Sociologija  Raziskovalec  2008 - 2010  434 
6.  20076  dr. Borut Rončević  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2008 - 2010  354 
7.  19987  dr. Matevž Tomšič  Politične vede  Raziskovalec  2008 - 2010  440 
8.  32299  Ana Vojvodić  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2010 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  2439  Inštitut za razvojne in strateške analize  Ljubljana  2074320  1.530 
2.  2486  Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici  Nova Gorica  2230526  2.280 
Povzetek
Regije in druga lokalna okolja so vključena v tokove globalizacije, obenem pa imajo možnost izrabiti prednost prostorske bližine in koncentracije institucij ter komunikacijskih procesov, kar je zlasti pomembno z vidika družbe in ekonomije temelječih na znanju. V tem okviru so nastale mnoge študije in raziskave, ki so v zadnjih letih zelo usmerjene na proučevanje regij znanja, učečih se regij ter pomena socialnega kapitala za razvojno uspešnost. Konceptualna orientacija projekta je zasnovana na presečišču regionalnih študij, teorij razvoja ter interakcije med človeškim in socialnim kapitalom. Vključuje tudi elemente obmejnih regij in manjšinjske problematike oziroma vloge manjšine kot nosilca podjetniških idej in posrednika lokalno specifičnega (tacit) znanja. Glavni poudarek je na dinamiki lokalnih in regionalnih razvojnih (inovativnih) jeder in njihove vpetosti v širši socio-kulturni kontekst. Ta kontekst vključuje tako organizacije, ki sestavljajo ti. trojno spiralo (Triple Helix), to je univerza (inštituti), podjetja in policy-makers kot tudi neformalne odnose med akterji v teh organizacijah. Poseben pomen imajo tudi civilnodružbene organizacije, ki jih tudi smatramo za pomemben člen v oblikovanju lokalnih in regionalnih razvojnih strategij. Iz dosedanjih raziskav sklepamo na obstoj dveh tipov razvojnih jeder. Pri prvem tipu gre za podjetniško-tehnološko inovativno jedro, sestavljeno iz raziskovalcev in ostalih strokovnjakov v R&R sferi (inženirji, dizajneriji, informatiki), podjetniikov in menadžerjev. Zlasti nas zanima sodelovanje med njimi ter njihova in njihova neformalna socialna omrežja, ki imajo za cilj ustanovitev novih podjetij ali pa so jih že ustanovili. Drugi tip razvojnih jeder, ki jih lahko poimenujemo civilnodružbena razvojna jedra, izhajajo iz ad hoc državljanskih pobud na lokalni ravni ali pa gre za bolj organizirane skupine v okviru NVO (NGOs) ali asociacij ki so ponavadi sestavljene tako iz ekspertov kot zainteresiranih, aktivnih državljanov. Obravnavati jih moramo kot žarišče znanja ter ekspertize in v tem smislu so lahko pomemben dejavnik novih idej in družbenih inovacij. Naša raziskava naj bi poizkušala identificirati ta jedra, njihovo koncentracijo v prostoru in različne vzorce delovanja in mreženja (networking).
Pomen za razvoj znanosti
Empirično proučevanje nam omogoča: (1) identifikacija elementov regionalnega inovacijskega sistema (2) anticipacijo pogojev in okoliščin za nastanek razvojnih jeder in karakteristike razvojnega (podpornega) okolja, zlasti z vidika interakcije človeškega in socialnega kapitala (3) ponudili smo izhodišča za primerjalne študije oz. vključitev v podobne evropske raziskave
Pomen za razvoj Slovenije
V okviru aplikativnega znanja in policy relevantnih izsledkov je raziskava: (1) prispevala k evalvaciji ustreznosti nove pokrajinske zakonodaje, zlasti struktur odločanja z razvojnega vidika in z vidika oblikovanja inovacijskega sistema (2) nudila podatkovni in analitični okvir za bolj premišljeno realizacijo vladne Resolucije o razvojnih projektih (3) služila bo kot izhodišče za monitoring nekaterih vidikov regionalnega razvoja
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno