Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Model za tehnično in ekonomsko optimizacijo logističnega sistema

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
7.00.00  Interdisciplinarne raziskave     

Koda Veda Področje
P160  Naravoslovno-matematične vede  Statistika, operacijsko raziskovanje, programiranje, aktuarska matematika 
Ključne besede
Logistika, mikroekonomika, »benchmark« analiza, učinkovitost, optimizacija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (25)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  21889  dr. Roberto Biloslavo  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2008 - 2010  388 
2.  19284  dr. Marko Boben  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2008 - 2009  84 
3.  33477  dr. Jernej Bodlaj  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2010 - 2011  14 
4.  05677  dr. Štefan Bojnec  Ekonomija  Raziskovalec  2008 - 2010  1.770 
5.  13430  dr. Gregor Cigler  Matematika  Raziskovalec  2008 - 2011  61 
6.  05996  dr. Slavko Dolinšek  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2008 - 2009  569 
7.  24564  Staša Ferjančič  Upravne in organizacijske vede  Tehnični sodelavec  2010 - 2011 
8.  32799  dr. Peter Grajžl  Ekonomija  Raziskovalec  2010  81 
9.  25594  dr. Gregor Jerše  Matematika  Raziskovalec  2010 - 2011  27 
10.  20269  dr. Iztok Kavkler  Matematika  Raziskovalec  2008 - 2011  59 
11.  25050  dr. Borut Kodrič  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2008 - 2010  59 
12.  26450  dr. Primož Lukšič  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2008 - 2011  96 
13.  29139  mag. Matic Novak  Ekonomija  Raziskovalec  2008 - 2010  27 
14.  23901  dr. Matjaž Novak  Ekonomija  Raziskovalec  2008 - 2011  170 
15.  22723  dr. Polona Oblak  Matematika  Raziskovalec  2008 - 2011  138 
16.  09573  dr. Matjaž Omladič  Matematika  Raziskovalec  2008 - 2009  452 
17.  21658  dr. Alen Orbanić  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2008 - 2011  141 
18.  11047  dr. Tomaž Perme  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2008 - 2011  225 
19.  30728  Marijana Pregarac    Tehnični sodelavec  2009 
20.  17808  dr. Rok Strašek  Matematika  Vodja  2008 - 2011  142 
21.  19601  mag. Katarina Šenk  Matematika  Raziskovalec  2008 - 2009  48 
22.  12702  dr. Janez Šušteršič  Ekonomija  Raziskovalec  2008 - 2010  503 
23.  21897  dr. Nada Trunk Širca  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2008 - 2010  575 
24.  23962  dr. Dejan Velušček  Energetika  Raziskovalec  2008 - 2011  52 
25.  04217  dr. Egon Žižmond  Ekonomija  Raziskovalec  2008 - 2011  720 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0101  Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko  Ljubljana  5055598000  20.135 
2.  7097  Univerza na Primorskem, Fakulteta za management  Koper  1810014002  12.517 
Povzetek
Predlagani interdisciplinarni aplikativni projekt enakomerno združuje vsebine dveh ved: matematike in mikroekonomike, navezuje pa se tudi na področje tehniških ved. Predmet proučevanja je razvoj modela za tehnično in ekonomsko optimizacijo logističnega sistema podjetja, ki se ukvarja z distribucijo energentov. Pri tem je tehnična učinkovitost logističnega sistema definirana kot razmerje med dejanskim obsegom uresničenih logističnih storitev in potencialnim obsegom logističnih storitev glede na dan obseg »enot«. Z ekonomsko učinkovitostjo pa merimo, za koliko so stroški opravljanja logistične storitve višji od potencialno najnižjih. Če dodamo kriterijema tehnične in ekonomske učinkovitosti različne robne pogoje, izmed katerih je eden pomembnejših zadovoljstvo odjemalcev, lahko poiščemo množico rešitev z uporabo ustrezne metode optimizacije. Na ta način prevedemo problem tehnične in ekonomske učinkovitosti v matematični problem in se soočimo z vprašanjem ustrezne metode optimizacije, katere algoritem mora biti takšen, da ga je mogoče učinkovito in poceni aplicirati v praksi. Določena imamo dva osrednja namena predlaganega aplikativnega projekta. Prvi je teoretične narave, drugi pa aplikativne narave. S teoretičnega vidika je osrednji name razvoj modela (postopka) optimizacije logističnega sistema po tehnološkem kriteriju in po ekonomskem kriteriju. Z aplikativnega vidika pa je osrednji namen projekta ta model aplicirati na primer logističnega sistema podjetja, ki uresničuje distribucijo energentov.
Pomen za razvoj znanosti
Interdisciplinarni aplikativni projekt »Model za tehnično in ekonomsko optimizacijo logisitčnega sistema«, ki prenaša znanje iz znanstveno-raziskovalnega okolja v prakso, ima pomembno vlogo tudi pri prenosu izkušenj in praktičnih izzivov iz prakse v znanstveno okolje. Slednje se je izkazalo kot posebej pomembno na znanstvenih področjih modeliranja in predvsem logistike, ki je strukturno in tehnološko izredno kompleksen sistem in kot tak zahteva izrazito interdisciplinarno obravnavo. Pri tem ima prav interdisciplinarnost izreden pomen za razvoj znanosti. Člani raziskovalne skupine, ki je sodelovala na aplikativnem projektu so iz različnih znanstvenih področij, kar spodbuja prenašanje znanja in izkušenj med področji, pa tudi tvorjenje novega znanja na podlagi poznanih vzorcev na nekem drugem področju. Ocena stanja, ki je bila narejena na podlagi obstoječe tehnološke dokumentacije, številnih intervjujev z zaposlenimi in v sodelovanju s strokovnjaki v partnerskem podjetju, ter obsežna študija literature in pregled spoznanj s področja vsebine projekta so nakazali, da bo za reševanje konkretnih praktičnih izzivov projekta nujno potrebna uporaba znanstvenih metod in orodij. Na osnovi bogatih izkušenj članov raziskovalne skupine, pridobljenih v sklopu dosedanjega strokovnega in raziskovalnega dela, so se potrdila predvidevanja, da natančna analiza in reševanje kompleksnih logističnih problemov ni mogoče brez uporabe matematičnega modeliranja in diskretnih simulacij. Slednje predstavlja potrditev uporabnosti znanstvenega pristopa in orodja v praksi, hkrati pa je odlična podlaga za tvorjenje novega znanja na podlagi zahtev iz uporabnega okolja. Pri modeliranju logističnega sistema se je namreč izkazalo, da je dosedanjo uporabo znanih metod diskretne simulacije treba nadgraditi z inovativnim pristopom, ki bo omogočil prenos vseh za analizo potrebnih značilnosti resničnega logističnega sistema v digitalni model. Brez te izkušnje oziroma potrebe bi ostala ta možnost še naprej neraziskana. Podobno je na področju matematičnega modeliranja in optimizacije razvoza blaga, ki je bil v oceni stanja prepoznan kot eden najpomembnejših segmentov logistike proučevanega sistema in eden od ključnih prispevkov k prenosu znanstvenih metod v uporabno okolje. Že na stopnji razvoja matematične aplikacije, ki je ključna za vse nadaljnje optimizacije, so nastali izzivi, ki so še dokaj neraziskani. Pričakuje se, da bodo rešitve tvorile nova spoznanja in znanje, ki bodo uporabna tudi za druge primere uporabe. Pravilnost usmeritve aplikativnega projekta so potrdile tudi številne razprave ob predstavitvah prispevkov na mednarodnih znanstvenih konferencah.
Pomen za razvoj Slovenije
Sodelujoči raziskovalci pri aplikativnem projektu ocenjujemo, da opravljeno delo in spoznanja predstavljajo pomemben prispevek k razvoju panoge. Slednje potrjujejo tako sklepi sestankov s predstavniki partnerskega podjetja, kot tudi izmenjave izkušenj in mnenj z drugimi raziskovalci in strokovnjaki tega področja. Vsi rezultati popisa obstoječega stanja, opravljenih analiz, izvedenih optimizacij in simulacij ter preverjanj predlogov izboljšav potrjujejo opažanja ter kažejo na vzroke za obstoječa stanja. Partnersko podjetje je nekatere rezultate raziskave oziroma strokovnih ocen že uporabilo pri odločanju glede tehnološke razširitve oziroma posodobitve (povečanje skladiščnih zmogljivosti) in uvajanja novih tehnologij (avtomatiziran sistem skladiščenja). Izsledki opravljenega dela na projektu potrjujejo hipotezo, da je dejansko stanje logistike v partnerskem podjetju odstopa od tistega, ki se prikazuje in kot ga vidijo vodilni iz razpoložljivih podatkov poslovanja. Resnično stanje, ki ga pokaže le podrobna in poglobljena analiza, je prava podlaga za sprejemanje učinkovitih ukrepov in poslovnih odločitev, ki vodijo v načrtno izboljšanje poslovanja. To je tudi edina prava podlaga za proces nenehnega izboljševanja in trajnostni razvoj. Projekt optimizacije logističnega sistema, s vsemi svojimi izsledki in razvitimi orodji predstavlja odlično izhodišče za razpravo s širšo strokovno javnostjo na področju logistike v Sloveniji. Ker je za partnersko podjetje oziroma sofinancerja projekta bilo zelo pomembno, da se javno ne razkrije poslovnih značilnosti podjetja, so bili rezultati dosedanjega dela selektivno javno predstavljeni, tudi v znanstvenih prispevkih na mednarodnih konferencah in v neformalnih pogovorih na strokovnih dogodkih. Kljub temu je ozka strokovna javnost bila obveščena o splošnih ugotovitvah in nekaterih pomembnih metodoloških spoznanjih. Vsekakor pa bo širša zainteresirana slovenska javnost obveščena o konkretnih rezultatih izboljšav, ko bodo le-te tudi preizkušene oziroma potrjene. To je in bo za Slovenijo, ki želi bolje izkoristiti logistične možnosti in priložnosti tudi v luči nastajajoče logistične platforme in politike lokalnih logističnih centrov zelo pomembno tako iz gospodarskega, tehnološkega kot tudi ekološkega vidika. Pri projektu pridobljeno praktično znanje in izkušnje bodo omogočile prenos uporabljenih metod in tehnologij tudi v druga podjetja, ki se soočajo s podobnimi izzivi. Še najpomembneje pa je spoznanje, da projekt predstavlja primer dobre prakse sodelovanja gospodarstva in akademske sfere.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno