Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Inženirska in bio-keramika

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.04.00  Tehnika  Materiali   
1.04.00  Naravoslovje  Kemija   
3.02.00  Medicina  Stomatologija   

Koda Veda Področje
2.05  Tehniške in tehnološke vede  Materiali 
Ključne besede
inženirska keramika, biokeramični materiali, kompoziti, keramične tehnologije, sinteza in mikrostruktura, nanostrukturni materiali, mehanske
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (18)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  11142  dr. Milan Ambrožič  Materiali  Raziskovalec  2009  258 
2.  36159  Blaž Berce    Tehnični sodelavec  2014  17 
3.  17165  dr. Aleš Dakskobler  Materiali  Raziskovalec  2009 - 2014  153 
4.  17286  Darko Eterović    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
5.  03369  dr. Nenad Funduk  Stomatologija  Raziskovalec  2009 - 2014  142 
6.  13229  dr. Peter Jevnikar  Stomatologija  Raziskovalec  2009 - 2014  175 
7.  26457  dr. Andraž Kocjan  Materiali  Raziskovalec  2009 - 2014  318 
8.  03477  dr. Tomaž Kosmač  Materiali  Vodja  2009 - 2014  505 
9.  17100  dr. Kristoffer Krnel  Materiali  Raziskovalec  2009 - 2014  188 
10.  35469  Ana Lazar  Materiali  Mladi raziskovalec  2012 - 2014 
11.  28482  dr. Aljoša Maglica  Materiali  Mladi raziskovalec  2009 - 2010  35 
12.  29548  dr. Sebastjan Perko  Materiali  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  20 
13.  27778  Natalija Petkovič Habe    Tehnični sodelavec  2011 - 2013  21 
14.  19990  dr. Irena Pribošič  Materiali  Raziskovalec  2009 - 2012  36 
15.  15599  Tomislav Pustotnik    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
16.  34618  dr. Anastasia Samodurova  Fizika  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  17 
17.  32170  dr. Martin Štefanič  Materiali  Raziskovalec  2009 - 2013  30 
18.  13550  dr. Krunoslav Vidović  Materiali  Raziskovalec  2011 - 2012  25 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  91.005 
2.  0381  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  Ljubljana  1627066  48.404 
Povzetek
V raziskovalni program so vključene osnovne in aplikativno usmerjene raziskave ter razvoj sodobnih keramičnih materialov za konstrukcijske namene ter tehnologij njihove izdelave. Med materiali so v ospredju že uveljavljene strukture, kot so korund, mulit, ZrO2, Si3N4, SiC, SiAlON-i in AlN, katerih potencial je znan, ni pa še v celoti izkoriščen, predvidene pa so tudi raziskave povsem novih večfunkcijskih keramičnih kompozitov, ki si jih obetamo od inovativnih tehnologij izdelave in katerih lastnosti in potenciali še niso znani. V ospredju osnovnih raziskav ostaja študij relacij med sestavo, zgradbo in mikrostrukturo teh materialov in njihovimi intrinzičnimi lastnostmi. Program aplikativno usmerjenih raziskav predvideva študij fizikalnih pojavov in kemijskih reakcij, ki so pomembne za razvoj novih tehnologij izdelave keramičnih izdelkov z željeno kombinacijo mehanskih, kemijskih in termičnih lastnosti ter mehanizmov, ki vodijo k njihovemu propadanju med obratovanjem. Razvojni del programa je usmerjen v iskanje novih možnosti uporabe inženirske keramike, predvsem v medicini, v razvoj novih in/ali cenejših materialov z ustreznimi lastnostmi ter v razvoj alternativnih, ekonomičnih in okolju prijaznejših keramičnih tehnologij. Raziskovalne vsebine obravnavajo vse tri sklope, ki se med seboj vsebinsko prepletajo in smiselno dopolnjujejo, skupni cilj pa je razvoj materialov in izdelkov z večjo zmogljivostjo in zanesljivostjo.
Pomen za razvoj znanosti
V okviru raziskovalnega programa smo razvijali in poglabljali temeljno in aplikativno usmerjeno znanje s področja vede o materialih, ki je eno od prednostnih področij v vseh industrijsko razvitih državah. Raziskovalne vsebine so aktualne in se vključujejo v tendence razvoja sodobne inženirske in biokeramike v svetu. Rezultati prispevajo k boljšemu razumevanju lastnosti tovrstnih materialov in mehanizmov njihovega propadanja. S študijem relacij med sestavo, zgradbo in mikrostrukturo obravnavanih keramičnih materialov ter njihovimi intrinzičnimi lastnostmi smo ustvarili novo znanje, ki je potrebno za načrtovanje novih materialov z večjo zmogljivostjo in zanesljivostjo delovanja. Raziskave v podporo keramičnim tehnologijam so prispevale k boljšemu razumevanju in obvladovanju kritičnih faz postopkov izdelave, rezultati teh raziskav pa niso pomembni samo za inženirsko keramiko, ampak so širše uporabni: zakonitosti, ki jih ugotavljamo pri dispergiranju prahov v tekočinah, so splošno veljavne in jih je mogoče aplicirati na vse keramične suspenzije, vključno s suspenzijami nanodelcev; od karakterističnh dominantnih populacij defektov, ki izvirajo iz procesiranja keramike, pa niso odvisne samo mehanske, ampak tudi druge funkcionalne (električne, magnetne, optične) lastnosti. Rezultati raziskovalnega dela so originalni in so pomembno prispevali k ustvarjanju novega osnovnega znanja. Objavljali smo jih v znanstvenih revijah z nadpovprečnim faktorjem vpliva, o njih pa smo tudi tekoče poročali na mednarodnih in domačih znanstvenih in strokovnih srečanjih ter tujih univerzah.
Pomen za razvoj Slovenije
Aplikativnorazvojni del programa je bil usmerjen v iskanje novih možnosti uporabe inženirske keramike, predvsem v medicini, v razvoj novih in/ali cenejših materialov z ustreznimi lastnostmi ter v razvoj alternativnih, ekonomičnih in okolju prijaznejših keramičnih tehnologij. Ta del programa je bil pripravljen v sodelovanju s strokovnjaki iz industrije, ki so pri izvajanju programa tudi aktivno sodelovali. Del ustvarjenega znanja smo tudi uspešno prenesli v industrijsko prakso, nekatere dosežke pa smo tudi patentirali. Programska skupina je prispevala tudi k tehnološkemu razvoju Slovenije s posredovanjem znanja industrijskim parterjem v obliki svetovanja, literaturnih študij, pomoči pri reševanju težav v proizvodnji, sodelovanja pri manjših in velikih razvojnih projektih in pomoči pri uvajanju novih proizvodov in tehnologij, s specializacijo raziskovalcev iz industrije in predavanji za tehnične sodelavce, s pedagoško dejavnostjo na dodiplomskem in podiplomskem študiju ter mentorstvom pri podiplomskih in podoktorskih programih. S tem smo prispevali tudi h kvalitetnejšemu izobraževanju študentov tehnike in naravoslovja na dodiplomski in podiplomski stopnji. S širitvijo obsega raziskav na področje biokeramike smo v slovenski prostor uvedli novo problematiko, ki je v svetu že nekaj časa zelo aktualna, pri nas pa to šele postaja. Tesnejše povezovanje strokovnjakov s področja vede o materialih s strokovnjaki s področja medicine pri raziskavah biokeramike je obogatilo študijske programe in vsebine predmetov tako na tehniki, kot na medicini. Aktivno sodelovanje industrijskih partnerjev in uporabnikov pri raziskavah materialov za visoke tehnologije in biomedicinske aplikacije nedvomno prispeva k dvigovanju splošne tehnične ravni in osveščenosti laične javnosti o pomenu raziskovalnega dela za okolje, v katerem živimo. Nenazadnje prispevata k utrjevanju nacionalne identitete tudi prepoznavnost raziskovalne skupine in njihovih industrijskih partnerjev v mednarodnem okolju.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno