Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Farmacevtska biotehnologija: znanje za zdravje

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.06.00  Biotehnika  Biotehnologija   
1.05.00  Naravoslovje  Biokemija in molekularna biologija   
1.09.00  Naravoslovje  Farmacija   

Koda Veda Področje
3.04  Medicinske in zdravstvene vede  Medicinska biotehnologija 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (47)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  28472  dr. Petra Avanzo Caglič  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2009 - 2010  20 
2.  37466  dr. Ana Bajc Česnik  Nevrobiologija  Mladi raziskovalec  2014  17 
3.  24257  dr. Aleš Berlec  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2014  218 
4.  23598  dr. Tomaž Bratkovič  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2014  235 
5.  15099  dr. Darko Černe  Farmacija  Raziskovalec  2011 - 2014  261 
6.  35462  dr. Simona Darovic  Biokemija in molekularna biologija  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  36 
7.  19785  dr. Bojan Doljak  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2014  257 
8.  20376  Branka Grabovac    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
9.  26497  dr. Zala Jevnikar  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2012  95 
10.  14804  dr. Marjetka Kidrič  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2009 - 2014  118 
11.  21692  Irena Klančnik Mavec    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
12.  26495  dr. Nina Kočevar Glavač  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2011  237 
13.  30815  dr. Meta Kokalj Ladan  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2014  33 
14.  04648  dr. Janko Kos  Biotehnika  Vodja  2009 - 2014  1.158 
15.  29604  dr. Bojana Kranjc Mirković  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2012  67 
16.  15460  dr. Samo Kreft  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2014  779 
17.  37497  dr. Nika Kruljec  Farmacija  Mladi raziskovalec  2014  19 
18.  03573  dr. Jana Lukač Bajalo  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2009  302 
19.  35431  dr. Mateja Lumpert  Farmacija  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  15 
20.  25096  dr. Mojca Lunder  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2014  254 
21.  35434  dr. Jernej Luzar  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  22 
22.  30881  dr. Špela Magister  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  24 
23.  36440  dr. Ana Mitrović  Farmacija  Mladi raziskovalec  2013 - 2014  111 
24.  25494  dr. Nataša Obermajer  Biotehnologija  Raziskovalec  2009 - 2012  196 
25.  32693  dr. Jasna Omersel  Farmacija  Raziskovalec  2010 - 2014  89 
26.  18154  dr. Barbara Ostanek  Metabolne in hormonske motnje  Raziskovalec  2009 - 2014  188 
27.  36596  dr. Milica Perišić Nanut  Biotehnika  Raziskovalec  2014  143 
28.  32035  dr. Anja Pišlar  Biotehnologija  Raziskovalec  2009 - 2014  165 
29.  26507  dr. Jure Pohleven  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2009 - 2014  75 
30.  22657  dr. Irena Prodan Žitnik  Metabolne in hormonske motnje  Raziskovalec  2009 - 2014  48 
31.  37481  dr. Mateja Prunk  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2014  53 
32.  30887  dr. Anja Pucer Janež  Farmacija  Raziskovalec  2014  57 
33.  29603  dr. Matjaž Ravnikar  Farmacija  Raziskovalec  2009 - 2014  70 
34.  15813  dr. Boris Rogelj  Nevrobiologija  Raziskovalec  2009 - 2014  412 
35.  31397  Matija Rojnik  Farmacija  Tehnični sodelavec  2009 - 2011  43 
36.  23576  dr. Jerica Sabotič  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2009 - 2014  318 
37.  19786  Majda Sirnik    Tehnični sodelavec  2010 - 2014 
38.  36337  dr. Katja Škrlec  Kemija  Mladi raziskovalec  2013 - 2014  30 
39.  33328  dr. Maja Štalekar  Biokemija in molekularna biologija  Mladi raziskovalec  2010 - 2014  49 
40.  07849  dr. Borut Štrukelj  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2009 - 2014  1.125 
41.  33335  dr. Eva Tavčar  Farmacija  Mladi raziskovalec  2010 - 2014  79 
42.  35506  dr. Sabina Vatovec  Biologija  Raziskovalec  2014  28 
43.  32038  dr. Miha Vodnik  Farmacija  Raziskovalec začetnik  2009 - 2014  24 
44.  34511  dr. Petra Zadravec  Farmacija  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  26 
45.  34507  dr. Tjaša Zlobec  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  26 
46.  17285  Darja Žunič Kotar    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
47.  34459  dr. Simon Žurga  Farmacija  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  25 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  90.600 
2.  0787  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo  Ljubljana  1626973  17.462 
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalno delo programske skupine se vključuje v sodobne znanstvene trende z namenom povečati vedenje o življenju in ohraniti zdravje ljudi. Pri delu nas zanimajo osnovni mehanizmi delovanja celic in pa motnje, ki pri tem nastanejo in vodijo do nastanka in napredovanja raka, nevrodegenerativnih bolezni in imunskih bolezni. Poleg poznavanja fizioloških in patoloških mehanizmov nas zanimajo tudi možnosti vpliva na te procese, identifikacija diagnostičnih in terapevtskih tarč, razvoj novih diagnostičnih pristopov in novih učinkovin za zdravljenje teh bolezni. Rak je značilna bolezen moderne družbe. Čeprav so vlaganja v osnovne in klinične raziskave raka zelo velika, je rak še vedno drugi najpogostejši vzrok smrti v razvitem svetu in predstavlja veliko breme za zdravstvene sisteme. Konvencionalne terapevtske metode, ki vključujejo kirurški poseg, kemoterapijo in radioterapijo, imajo omejen doseg, zato moramo uporabiti dodatne pristope, če želimo podaljšati preživetje pacientov in izboljšati njihovo kvaliteto življenja. Novi kemoterapevtiki, usmerjeni proti čezmernemu delovanju proteolitskih encimov, novi dostavni sistemi in pa poznavanje molekularnih mehanizmov citotoksičnosti limfocitov T in NK celic in procesov, ki jih sprožijo tumorske celice, da bi zmanjšale njihovo citotoksičnost, nam nudijo dodatne možnosti za razvoj bolj učinkovitih protitumorskih terapij. Nevrodegenerativne bolezni predstavljajo naslednje veliko breme za zdravje v razvitih državah, ki se zaradi podaljševanja življenske dobe še povečuje, saj so nevrodegenerativne bolezni tako kot rak značilne za starejše prebivalstvo. Kljub napredku v nevroznanosti v zadnje pol stoletja tudi tu zdravil, ki bi pomembno izboljšala potek katerekoli nevrodegenerativne motnje, še niso odkrili. Odkrivanje novih nevrotrofičnih dejavnikov, ki omogočajo ohranitev in regeneracijo nevronskih celic, in pa poznavanje signalnih poti, preko katerih te molekule delujejo, omogoča nove pristope zdravljenja, tu so dosežki in načrti naše programske skupine zelo sodobni. Nedavne ugotovitve naše in drugih raziskovalnih skupin, ki so bile objavljene v uglednih revijah, kažejo, da je etiologija nevrodegenerativnih bolezni povezana tudi z napakami v procesiranju RNA. Te raziskave bomo še nadgradili s proučevanjem novo odkritih procesov kot so toksičnost RNA in RAN translacija, ki bodo imeli širši pomen za razumevanje nevrodegenerativnih procesov. Imunske bolezni so bile predmet naših raziskav že v preteklem obdobju financiranja. Določili smo vlogo nekaterih proteoliznih encimov pri regulaciji integrinskih receptorjev v imunskih celicah, kar je doseglo veliko odmevnost v znanstveni javnosti. Naše raziskave nameravamo razširiti na preučevanje alergenih bolezni, področja imunskih bolezni, ki je v zadnjem času v velikem porastu. Vzroki in mehanizmi, ki vodijo do tega, še niso poznani, naše raziskave naj bi pripomogle predvsem k boljšem odkrivanju alergenov pri posameznih pacientih. Dosedanji dosežki članov programske skupine na omenjenih področjih se odražajo v številnih publikacijah in citiranosti, in kažejo da je naš doprinos novih znanj k svetovni zakladnici znanja pomemben. Pomembno je tudi delo skupine pri razvoju analitskih in biotehnoloških eksperimentalnih metod, ki jih uvajamo v slovenski in širši prostor. Povezanost skupine z drugimi raziskovalci v Sloveniji in mednarodnem prostoru zagotavlja pretok znanja in dobre rezultate tudi v prihodnje.
Pomen za razvoj Slovenije
V sodobnih družbah sta skrb za zdravje in preventiva prioritetni dejavnosti, saj omogočata kvalitetno življenje in socioekonomski razvoj posameznika in ekonomski razvoj družbe, zato je vsakršen korak, ki pripomore k povečanju celokupnega statusa zdravja, izjemno pomemben. Čeprav so vlaganja v osnovne in klinične raziskave raka, nevrodegenerativnih in imunskih bolezni zelo velika, predstavljajo te bolezni še vedno veliko breme za zdravstvene sisteme. Le novi pristopi, povezani z vlaganji v osnovne in klinične raziskave na tem področju lahko omogočijo napredek pri zdravljenju, povečajo kvaliteto življenja pacientov in zmanjšajo finančno breme zdravljenja. Poleg raziskovalnih in kliničnih vidikov bo delovanje programske skupine pomembno za vse stopnje univerzitetnega izobraževanja, saj bo omogočilo študentom pridobiti nova znanja, v raziskovalno delo bodo vključena tudi diplomska, magistrska in doktorska dela različnih področij. Slednje je rezultat vpetosti članov programske skupine v pedagoške procese na javnih univerzah in na Podiplomski šoli Jožefa Stefana. Izvajanje programa bo tudi ojačalo sodelovanje z drugimi raziskovalnimi skupinami, povečalo izmenjavo znanja in možnosti za pridobivanje evropskih in drugih sredstev za financiranje naše znanosti. Naši rezultati omogočajo tudi razvoj novih tehnologij in produktov, ki bodo tržno zanimivi za farmacevtska in biotehnološka podjetja. Služijo lahko tudi kot osnova za ustanovitev novih start-up podjetij. V Sloveniji in Evropski uniji so biotehnologija, biomedicina in farmacija vodilne znanstvene in razvojne usmeritve. Tudi v Sloveniji farmacevtska industrija dosega izjemno močan gospodarski razvoj, pri tem pa vpeljava novih proizvodov, bodisi originalnih ali generičnih, predstavlja osnovno gibalo razvoja. Le vrhunsko znanje, ki izhaja iz vrhunskih raziskav na tem področju, ji lahko omogoči razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo in s tem konkurenčnost v slovenskem in evropskem prostoru. Poleg novih potencialnih učinkovin bodo rezultat programske skupine tudi najsodobnejše raziskovalne tehnike in metodologije, ki bodo prav tako zanimive za industrijske laboratorije. Dosedanje izkušnje programske skupine na področju patentne zaščite aplikativnih raziskovalnih rezultatov in pa uveljavljeno sodelovanje z industrijskimi partnerji
Avdiovizualni viri (1)
št. Naslov (s povezavo na video) Dogodek Vir
1. Farmacevtska biotehnologija: znanje za zdravje    Video predstavitev raziskovalnega programa 
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno