Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Biotehnologija in sistemska biologija rastlin

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.06.00  Biotehnika  Biotehnologija   
1.03.00  Naravoslovje  Biologija   
1.05.00  Naravoslovje  Biokemija in molekularna biologija   
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   

Koda Veda Področje
4.04  Kmetijske vede in veterina  Kmetijska biotehnologija 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (43)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  36320  dr. Špela Alič  Biologija  Mladi raziskovalec  2013 - 2014  82 
2.  19116  dr. Špela Baebler  Biotehnologija  Raziskovalec  2009 - 2014  317 
3.  29489  dr. Mirjana Bistan Žist  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2014  52 
4.  37410  dr. Alexandra Bogožalec Košir  Biologija  Mladi raziskovalec  2014  94 
5.  27502  dr. Meti Buh Gašparič  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  46 
6.  35385  dr. Marko Chersicola  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  19 
7.  34130  dr. Anna Coll Rius  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2012 - 2014  164 
8.  28333  dr. Urška Čepin  Biotehnologija  Raziskovalec  2009 - 2012  50 
9.  08280  dr. Marina Dermastia  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2014  875 
10.  29616  dr. David Dobnik  Biotehnologija  Raziskovalec  2009 - 2014  320 
11.  23611  dr. Tanja Dreo  Biotehnologija  Raziskovalec  2009 - 2014  510 
12.  29650  dr. Jana Erjavec  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2009 - 2014  38 
13.  25974  dr. Cene Gostinčar  Biotehnologija  Raziskovalec  2014  340 
14.  12688  dr. Kristina Gruden  Biotehnologija  Raziskovalec  2009 - 2014  992 
15.  27827  dr. Jon Gutierrez Aguirre  Biotehnologija  Raziskovalec  2009 - 2014  365 
16.  36481  dr. Sabina Horvat  Mikrobiologija in imunologija  Mladi raziskovalec  2013 - 2014  20 
17.  23606  dr. Matjaž Hren  Biologija  Raziskovalec  2009  115 
18.  25523  dr. Polona Kogovšek  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2014  216 
19.  37409  dr. Maja Križnik  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2014  43 
20.  35384  dr. Denis Kutnjak  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  295 
21.  33225  dr. Ana Lazar  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2010 - 2014  29 
22.  36323  dr. Tjaša Lukan  Biologija  Mladi raziskovalec  2013 - 2014  127 
23.  18344  Lidija Matičič    Tehnični sodelavec  2009  42 
24.  23610  dr. Nataša Mehle  Biotehnologija  Tehnični sodelavec  2012 - 2014  556 
25.  29178  dr. Dany Morisset  Biotehnologija  Raziskovalec  2009 - 2013  121 
26.  29598  dr. Petra Nikolić  Biokemija in molekularna biologija  Mladi raziskovalec  2009 - 2011  64 
27.  35404  dr. Jernej Pavšič  Farmacija  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  31 
28.  29617  dr. Marko Petek  Biotehnologija  Raziskovalec  2009 - 2014  174 
29.  24505  dr. Manca Pirc  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2009 - 2010  210 
30.  18467  dr. Maruša Pompe Novak  Biotehnologija  Raziskovalec  2009 - 2014  293 
31.  30090  dr. Nina Prezelj  Biologija  Mladi raziskovalec  2009 - 2014  61 
32.  34504  dr. Nejc Rački  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  56 
33.  34502  dr. Živa Ramšak  Biologija  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  121 
34.  05229  dr. Maja Ravnikar  Biotehnologija  Vodja  2009 - 2014  1.374 
35.  27542  dr. Tomaž Rijavec  Mikrobiologija in imunologija  Mladi raziskovalec  2009  249 
36.  27503  dr. Ana Rotter  Biotehnologija  Raziskovalec  2009 - 2014  335 
37.  33224  dr. Matevž Rupar  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2010 - 2014  55 
38.  12278  dr. Maja Rupnik  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2009 - 2013  689 
39.  32092  dr. Tjaša Stare  Biokemija in molekularna biologija  Mladi raziskovalec  2009 - 2014  69 
40.  33271  dr. Jure Škraban  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2010 - 2012  57 
41.  32096  dr. Ida Šmid  Farmacija  Mladi raziskovalec  2009 - 2014  19 
42.  09864  dr. Magda Tušek Žnidarič  Biologija  Raziskovalec  2010 - 2014  416 
43.  03765  dr. Jana Žel  Biotehnologija  Raziskovalec  2009 - 2014  619 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0105  Nacionalni inštitut za biologijo  Ljubljana  5055784  13.465 
2.  2334  Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta  Maribor  5089638048  15.950 
Pomen za razvoj znanosti
Glavna prednost, ki je premikala meje znanja programa, je bilo povezovanje različnih disciplin (mikrobne in rastlinske biologije, molekularne biologije, bioinformatike, biostatistike, računalništva) pri reševanju bioloških vprašanj. Poseben poudarek je bil na analizi multitrofičnih raziskav, vključno z metagenomskimi, da bi tako bolje razumeli zapleteno mrežo interakcij v ekosistemu. Originalnost raziskav je bila v zapletenih raziskovalnih pristopih in uvajanju različnih časovnih in prostorskih ravni. V njih smo kombinirali več neinvazivnih tehnik za sledenje izbranim komponentam rastlinske obrambe s standardnimi omskimi tehnikami, ki smo jih prilagodili za analize majhnih tkivnih sekcij. V naših raziskavah smo se osredotočili na gene, proteine in končne metabolne produkte, ki smo jih nato vključevali v dinamične modele. Nekatere gene, za katere smo odkrili, da so vključeni v patogenovo okuževanje in ozdravljenje rastlin, bi lahko bili uporabni označevalci za zgodnje odkrivanje bolezni, označevalci odpornost in ozdravljenje ter možne tarče biološkega nadzora bolezni. Z razvijanjem novih strategij za identifikacijo novih GSO smo povečali naše znanje in razvijali nova orodja s potencialno uporabnostjo tudi na drugih področjih. Metode, ki omogočajo absolutno kvantifikacijo odpirajo nove možnosti za bolj natančno in enostavnejšo pripravo referenčnih materialov. Metrološki aspekti raziskav omogočajo zanesljivo kvantifikacijo in kvalifikacijo nukleinskih kislin, še posebno na področju mednarodne harmonizacije določanje GSO in humanih mikrobov. Rezultati programa so bili že objavljeni v najodličnejših znanstvenih revijah. Pomembno bodo vplivali na pripravo novih strategij za varstvo rastlin in zagotavljanje varne hrane in vode, kot tudi na razvoj novih orodij v molekularni biologiji in molekularni diagnostiki.
Pomen za razvoj Slovenije
Glede na geografski položaj Slovenije in trenutne gospodarske trende smo v predlaganem programu proučevali škodljive rastlinske patogene, ki so že prisotni v Sloveniji ali njihov pojav pričakujemo v bližnji prihodnosti. Razumevanje biologije patogenovih mehanizmov razvoja bolezni je predpogoj za razvoj ustreznih strategij za nadzor patogenov in ocene tveganja za tehnologije, ki jih vnašamo v kmetijsko prakso. Naša skrb je bila tako tržna kot okoljska. Razvijali smo učinkovite in trajnostne biotehnološke in biološke metode nadzora in nove strategije za varni hrano in vodo, brez ekstenzivne uporabe insekticidov in sočasno z varovanjem biološke raznovrstnosti v Sloveniji. Smo pooblaščeni nacionalni referenčni laboratorij za določanje GSO v hrani, krmi in semenih in s strani Slovenske akreditacije, Reg No. LP-28 (standard ISO/IEC 17025:2005) akreditirani za detekcijo GSO in mikroorganizmov – rastlinskih patogenov. Na ravni CEN in ISO smo vključeni v razvoj standardov za detekcijo dovoljenih in nedovoljenih GSO ter mikroorganizmov. Naše znanje o genskih spremembah rastlin je že pomagalo pri implementaciji slovenske in evropske zakonodaje o varni hrani, varovanju rastlin in okolja ter GSO. Od leta 2009, ko je Meroslovni inštitut Slovenije naš oddelek imenoval za Nacionalni etalon za količino snovi v hrani rastlinskega izvora na področju varne hrane, smo pooblaščeni za merjenje in štetje molekul nukleinskih kislin. Nudimo tudi strokovno podporo in diagnostiko Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Zanjo diagnosticiramo več karantenskih mikroorganizmov in povzročitelje prihajajočih bolezni. Do sedaj smo diagnosticirali več kot 20 rastlinskih mikrobnih povzročiteljev bolezni, večina ima karantenski status v Sloveniji in Evropi, nekateri med njimi so bili med prvimi najdbami v Evropi. Tesno in potekajoče sodelovanje z raziskovalnimi skupina na državni in svetovni ravni, ki je implementirano v skupnih projektih in publikacijah nam omogoča dostop do mednarodnega znanja kot tudi za promocijo Slovenije v mednarodni znanstveni javnosti. Naša vključenost v platformi EU za sistemsko biologijo in bioinformatiko (ISBE in ELIXIR) je priložnost za slovenski dostop do raziskav in računalniške infrastrukture. Naše raziskave in znanje so zelo pomembni za industrijo. Tesno sodelujemo s številnimi podjetji v kmetijstvu, biotehnologiji in farmaciji. Znanje o sistemski biologiji in bioinformatiki nam že omogoča več letno pogodbeno sodelovanje s farmacevtsko firmo Lek d.d. Sandoz. Z visoko tehnološkim biotehnolološkim podjetjem BiaSeparations smo razvili nove biotehnološke aplikacije za koncentriranje in čiščenje virusov, ki so že odprle nova področja detekcije in odstranjevanja patogenov iz vod. Skupaj z našim odcepljenim podjetjem Biositemika organiziramo laboratorijske mednarodne delavnice o molekularni biologiji (qPCR), in razvijamo avtomatizirano programsko opremo za delo v molekularni biologiji. S podjetjem Omega smo postavili platformo za sekvenciranje nove generacije. Naše tehnološke platform za študij humanih in rastlinskih patogenov so uporabne tudi na področjih farmacije, zdravja ljudi in okolja. Šest raziskovalcev na program je aktivno vključenih v dodiplomske in podiplomske študije na Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Novi Gorici in na Mednarodni podiplomski šoli Jožef Stefan, kjer so mentorji številnim magistrskim in doktorskim študentom, kar zagotavlja uspešen prenos znanja na mlajše generacije.
Avdiovizualni viri (1)
št. Naslov (s povezavo na video) Dogodek Vir
1. Biotehnologija in sistemska biologija rastlin    Video predstavitev raziskovalnega programa 
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno