Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Uporabna biokataliza

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.02.06  Tehnika  Kemijsko inženirstvo  Biokemijsko inženirstvo 

Koda Veda Področje
2.04  Tehniške in tehnološke vede  Kemijsko inženirstvo 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (7)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  31616  dr. Maja Čolnik  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2009 - 2012  124 
2.  30945  dr. Sabina Kavčič  Farmacija  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  22 
3.  25011  Marko Krainer  Kemijsko inženirstvo  Tehnični sodelavec  2010 - 2012 
4.  00534  dr. Maja Leitgeb  Kemijsko inženirstvo  Vodja  2009 - 2012  825 
5.  25663  dr. Muzafera Paljevac  Kemija  Mladi raziskovalec  2009 - 2010  128 
6.  28413  dr. Franja Šulek  Kemijsko inženirstvo  Mladi raziskovalec  2009 - 2011  55 
7.  33515  dr. Katja Vasić  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2011 - 2012  105 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0794  Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  Maribor  5089638012  13.075 
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni rezultati, doseženi v na projektu, so zelo pomembni za razvoj znanosti in še posebej specialnega področja biokatalize. Uspešna uporaba t.i. zelenih topil, kot so ionske tekočine (ILs) in superkritičnih fluidov (SCFs), kot medijev za encimsko katalizirane reakcije, bo pripomogla k razumevanju in utemeljitvi vzročno posledičnih zvez ter delovanja reakcijskih parametrov, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju industrijskih procesov. Vemo namreč, da je v zadnjem času na področju znanosti zelo velik poudarek na iskanju alternativnih metod sintez različnih produktov, predvsem z vidika varnosti in okolju prijaznih tehnologij. Uporaba rezultatov, dobljenih na projektu, omogoča izvedbo reakcij, ki so katalizirane z naravnimi katalizatorji v nekonvencionalnih topilih, kot so ILs in SCFs, s katerimi nadomestimo uporabo vnetljivih in toksičnih konvencionalnih organskih topil in omejimo vpliv nevarnih kemikalij na okolje. Prav tako je danes v znanosti trend proučevanje sintez kiralnih spojin na podlagi prej omenjenih tehnologij. Naše raziskave so potrdile uporabnost nekaterih ILs v biokatalitičnem procesu priprave kiralnih substanc. Prav tako so na podlagi naših raziskav znani optimalni parametri za pripravo nekaterih kiralnih substanc, tako v ILs, kot v SC CO2. Zato nudijo v mednarodnih znanstvenih publikacijah objavljeni rezultati projekta velik doprinos k znanosti na omenjenem področju. To potrjujejo tudi citati naših znanstvenih objav že v prvem letu po objavi in tudi kasneje. Tako ima članek HABULIN Maja, KNEZ Željko: Optimization of (R,S)1-phenylethanol kinetic resolution over Candida antarctica lipase B in ionic liquids. J. mol. catal., B Enzym. 2009, 58 (1), 2428 po Scopus 29 citatov, od tega 29 čistih citatov. Rezultati raziskovalnega dela na področju uporabe nanostrukturiranih materialov za imobilizacijo učinkovin imajo velik vpliv na razvoj in izboljšanje stroke s področja načrtovanja nanostrukturiranih materialov z velikim pomenom tako v znanosti kot v industriji. Povpraševanje po načrtovanju nanostruktur za klinične aplikacije je veliko, zato je ideja o pripravi enojnih magnetnih nanodelcev za biomedicinske aplikacije kot potencialno diagnostično sredstvo zanimiva za razvoj znanosti. Razvoj in vpeljava tehnik imobilizacije, osnovanih na principu nanotehnologije, v praksi predstavlja pomemben korak naprej, tako konceptualno kot znanstveno, in zato obljublja nov, pomemben in bolj podroben vpogled v sestavo nankompozitnih materialov, predvsem tistih, ki so uporabni za stabilizacijo ali vezavo učinkovin. Razpoložljivost miniaturiziranih sistemov za imobilizacijo učinkovin bo potisnilo v ospredje predvsem raziskave z imobiliziranimi bioaktivnimi učinkovinami v kliničnih raziskavah in industrijskih biotransformacijah. Prav tako bo možno dobiti nove metodologije za proučevanje funkcije in strukture imobiliziranih učinkovin bolj podrobno. Dandanes so raziskave na področju nanotehnologij podprte s strani številnih razvitih držav, med drugim tudi v Sloveniji, kar kaže na željo po hitrem razvoju te vede, k čemur bodo doprinesli tudi rezultati raziskovalnega dela. Zato pomeni slediti, uvajati in s svojim znanjem prispevati k razvijanju novih tehnologij na področju nanotehnologij dvig gospodarske rasti in tehnični napredek. Pomen rezultatov projekta potrjuje tudi citiranost rezultatov raziskav. Tako ima npr. članek ŠULEK Franja, DROFENIK Mihael, HABULIN Maja, KNEZ Željko: Surface functionalization of silica-coated magnetic nanoparticles for covalent attachment of cholesterol oxidase. J. magn. magn. mater. 2010, 322(2), 179 po Scopus 25 citatov, od tega 25 čistih citatov.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultate projekta bo lahko uporabila slovenska farmacevtska in kemijska industrija v smislu človeku in okolju bolj prijaznega pridobivanja kiralnih oz. optično čistih komponent, ki predstavljajo potrebne sestavine za njihove tržne izdelke. Uvedli bi lahko pridobivanje kiralnih oz. optično čistih komponent na podlagi biokatalize v ti. ''zelenih topilih'' namesto z uporabo težkih metalnih katalizatorjev ter strupenih organskih topil. Encimske reakcije potekajo pri blažjih reakcijskih pogojih, njihovi produkti pa ne potrebujejo dodatnega prečiščevanja, kar posledično omogoča enostavno industrializacijo postopkov pridobivanja želenih produktov, kot tudi zmanjšanje proizvodnih stroškov. Slovenska farmacevtska podjetja bi z uporabo rezultatov projekta imela možnost optimiranja stroškovne verige svojih tržnih izdelkov, kar pa je v času gospodarske recesije bistvenega pomena za obstoj podjetja na trgu. Z nadomestitvijo vnetljivih in toksičnih konvencionalnih organskih topil z ILs in SCF bi omejili vnos nevarnih kemikalij v okolje (zrak, vodo, zemljo) in izboljšali delovno okolje delavcev. Načrtovanje novih alternativnih metod priprave optično čistih produktov v nekonvencionalnih reakcijskih medijih je ciljno usmerjeno tudi k stalnemu izobraževanju. Rezultati raziskovalnega projekta bodo lahko služili tudi izobraževanju študentov kemijske tehnologije, kot tipičnih predstavnikov bodočih razvojnih tehnologov. V Sloveniji sledijo raziskave na področju nanotehnologij evropskim raziskovalnim smernicam s poudarkom predvsem na pripravi nanodelcev z izboljšanimi in inteligentnimi lastnostmi za biomedicinske aplikacije. Uvajanje nanotehnologij v slovenski prostor je ciljno usmerjeno tudi v izgradnjo novih in kvalitetnih kadrov s področja raziskovanja novih, naprednejših materialov, ki bi bili s pravo kompetenco in dovolj znanja tudi evropsko konkurenčni. Dobro zastopana je tudi interdisciplinarnost nanotehnologij, ki spodbuja množično, vzajemno sodelovanje številnih slovenskih raziskovalnih inštitucij in izobraževalnih ustanov s ciljem, da se možnosti za opravljanje raziskav na področju nanotehnologij v Sloveniji celo izboljšajo in okrepijo. Statistika kaže, da je nanoznanost v Sloveniji dobro zastopana, kar se kaže v konstnatnem napredku in rednem sodelovanju Slovenije v različnih evropskih raziskovalnih projektih. Zagotovo bi vključitev Slovenije v razvojnoznanstveno sfero v zvezi z nanotehnologijami doprineslo pomembne napredke in izboljšave na področju nanoznanosti in tehnologije nasplošno. Nanotehnologije so označene kot napredne tehnologije, ki bodo odprle veliko zanimivih priložnosti za ekonomsko rast v Sloveniji z znatnim poudarkom na formaciji močnih raziskovalnih skupin in »spin-off« podjetij. Ker majhna podjetja navadno nimajo vseh raziskovalnih potencialov in strokovnjakov za pridobitev zadostnega znanja in za izoblikovanje močne znanstvene mreže, bo pozornost še posebej usmerjena v usposabljanje inovativnih in k ciljem usmerjenih znanstvenikov na univerzitenih inštitucijah, ki se bodo zavzeli za konstanten napredek v državnih podjetjih in za vzajemno sodelovanje z drugimi raziskovalnimi središči tako v Sloveniji kot tudi v Evropi. Na osnovi dejstva, da bo nanotehnologija v prihodnjih letih znatno spreobrnila naš način življenja, je slovenska znanstvena sfera odločena za vlaganje v razvoj v nanotehnologije kot tudi za vključitev le-te v naša vsakdanja življenja. Z razvijanjem novih tehnoloških postopkov za imobilizacijo učinkovine pomeni tudi lastno promocijo RS in možno implikacijo slovenskih podjetij ter kadrov v evropski in svetovni trg delovne sile.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno