Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Samo-sestavljivi nanomateriali na osnovi proteinskih ovitih vijačnic

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.02.06  Tehnika  Kemijsko inženirstvo  Biokemijsko inženirstvo 

Koda Veda Področje
1.07  Naravoslovne vede  Druge naravoslovne vede 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (7)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  29065  Matevž Avbelj  Biotehnologija  Tehnični sodelavec  2009 - 2012 
2.  33301  Tibor Doles  Biokemija in molekularna biologija  Tehnični sodelavec  2010 - 2012  41 
3.  07731  dr. Jožefa Friedrich  Biotehnologija  Vodja  2009 - 2012  184 
4.  17915  dr. Helena Gradišar  Biotehnologija  Raziskovalec  2009 - 2012  130 
5.  06628  dr. Roman Jerala  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2009 - 2012  1.192 
6.  23939  dr. Martina Mohorčič  Biotehnologija  Raziskovalec  2009 - 2012  30 
7.  17281  Irena Škraba    Tehnični sodelavec  2009 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0104  Kemijski inštitut  Ljubljana  5051592000  21.314 
Pomen za razvoj znanosti
Pomen raziskav, ki so bile izvedene v okviru projekta, za razvoj znanosti je razviden iz strateških dokumentov tako v Sloveniji kot v Evropski skupnosti. Projektne raziskave se uvrščajo na dve področji, ki sta v Resoluciji o nacionalnem raziskovalno in razvojnem programu Slovenije navedeni med posebno perspektivnimi: Napredni (novi) sintetični kovinski in nekovinski materiali in nanotehnologije ter Zdravje in znanost o življenju. Prav tako se uvrščajo na vsaj dve področji, ki so jih v evropskem 7. okvirnem programu (Cooperation) uvrstili med prioritetna za leto 2011, to sta biotehnologija (Aktivnost 2.3 Vede o življenju, biotehnologija in biokemija za trajnostne ne-prehrambene produkte in procese) in nanoznanosti (Aktivnost 4.1 Nanoznanosti in nanotehnologije). Pri tem je konkretno sintezna biologija uvrščena med nove trende v biotehnologiji. Pomembnost projekta je predvsem v ovrednotenju potenciala revolucionarnega pristopa za načrtovanje proteinskih bionanomaterialov in njihovega biotehnološkega pridobivanja. Rezultati projekta so podali nova znanstvena spoznanja, ki imajo uporabno vrednost in smo jih najprej zaščitili v štirih patentnih prijavah, nato pa o njih poročali v mednarodni znanstveni literaturi in na znanstvenih srečanjih. Nova odkritja in znanja o možnosti de novo priprave različnih novih proteinskih struktur in o možnostih njihove funkcionalizacije so zanimiva tudi za druga področja znanosti. Daljnoročno lahko pričakujemo razvoj popolnoma nove skupine bionanomaterialov. Pridobljeni izvirni funkcionalni materiali bodo lahko uporabni na številnih področjih kot so medicina, farmacija, kemijsko inženirstvo, elektronika itd.
Pomen za razvoj Slovenije
Največja vrednost rezulatov projekta je razvoj visoko specializiranih znanj, ki so na razpolago uporabnikom s področja farmacije, medicine in kemije za reševanje konkretnih problemov. Z uporabo izvirnega prostopa raziskujemo možnosti za načrtovano pridobitev nanodelcev z definirano strukturo in novimi lastostmi za tako imenovano na znanju temelječo bioekonomijo (Knowledge Based Bioeconomy – KBBE). V Sloveniji to področje priprave nanomaterialov ni bilo pokrito, dokler se ni začela pred štirimi leti s tem ukvarjati naša skupina, v svetu pa so raziskave na tem področju intenzivne, predvsem v ZDA, v najrazvitejših evropskih državah in na Japonskem. Gre za strateško zelo pomembno področje, saj je znano, da je na področju nanotehnologije veliko patentov. Daljnoročno bodo nova odkritja in znanja lahko vodila do novih materialov z visoko dodano vrednostjo, z različno, po želji krojeno funkcionalnostjo za različna področja uporabe. Primeri uporabnosti takšnih nanomaterialov z novimi lastnostmi so npr. na področju farmacije, kjer bi nanodelci na osnovi proteinov omogočili nov tip dostave zdravil s pomočjo biokompatibilnih molekul. Nanodelci bi lahko kontrolirano sproščali zdravilne učinkovine pod določenimi pogoji, lahko bi npr. zaščitili zdravilne učinkovine pred delovanjem prebavnih encimov, lahko bi omogočili usmerjanje zdravila v organizmu in povzročili koncentriranje in nadzorovano sproščanje zdravilnih učinkovin v obolelem, npr. rakavem tkivu.vV odnosu do okolja lahko pričakujemo, da bodo nanodelci na osnovi bioloških molekul imeli večjo biokompatibilnost, da bodo torej imeli manjše škodljive učinke kot npr. antimikrobni delci na osnovi nanodelcev srebra, ki v človeškem organizmu povzročajo vnetje, ali nanodelci titanovega dioksida, katere povezujejo z nevrodegenerativnimi boleznimi. Nadaljnje raziskave bi lahko vodile do izboljšanja konkurenčnosti slovenskih biotehnoloških podjetij oz. ustanavljanja novih spin-off podjetij, kar bi posledično lahko vodilo do novih delovnih mest za biotehnološko izobražen kader. Poleg gospodarskih učinkov bodo novi materiali, implementirani v ustreznih produktih, lahko služili izboljšanju kvalitete življenja državljanov. Posredno pa nova znanja, metode in materiali pripomorejo k promociji države preko objav naših rezultatov v mednarodni znanstveni literaturi in poročanj na mednarodnih znanstvenih srečanjih. Raziskovalni projekt je pokazal pomembno vlogo tudi z vidika vzgoje novih visoko kvalificiranih in specializiranih kadrov, saj so bili vanj vključeni diplomanti in mladi raziskovalci.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno