Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Izboljševanje varnosti obstoječih in novih jedrskih elektrarn z verjetnostnimi varnostnimi analizami

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.03.02  Tehnika  Energetika  Goriva in tehnologija za konverzijo energije 

Koda Veda Področje
2.03  Tehniške in tehnološke vede  Mehanika 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (16)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  32747  Ovidiu-Adrian Berar  Energetika  Raziskovalec  2010 - 2012  42 
2.  07025  dr. Leon Cizelj  Energetika  Raziskovalec  2009 - 2012  949 
3.  12755  dr. Marko Tomaž Čepin  Energetika  Vodja  2009 - 2012  551 
4.  33540  dr. Martin Draksler  Energetika  Mladi raziskovalec  2011 - 2012  100 
5.  22322  dr. Samir El Shawish  Energetika  Raziskovalec  2011 - 2012  144 
6.  04143  mag. Ljubo Fabjan  Energetika  Tehnični sodelavec  2009 - 2012  177 
7.  11425  dr. Romana Jordan Cizelj  Energetika  Raziskovalec  2009  508 
8.  29889  dr. Duško Kančev  Procesno strojništvo  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  59 
9.  05570  dr. Ivo Kljenak  Energetika  Raziskovalec  2011 - 2012  460 
10.  16435  dr. Boštjan Končar  Energetika  Raziskovalec  2009 - 2012  359 
11.  14572  dr. Matjaž Leskovar  Energetika  Raziskovalec  2011 - 2012  431 
12.  02852  dr. Borut Mavko  Energetika  Raziskovalec  2009 - 2012  930 
13.  08661  dr. Andrej Prošek  Energetika  Raziskovalec  2009 - 2012  590 
14.  32443  Armando F. Quiles Agustin    Tehnični sodelavec  2010 
15.  12057  dr. Iztok Tiselj  Energetika  Raziskovalec  2011 - 2012  456 
16.  26470  dr. Andrija Volkanovski  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2009 - 2012  168 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  88.565 
Pomen za razvoj znanosti
Rezultati projekta prispevajo k pridobivanju novega znanja tako v svetu kot pri nas v Sloveniji. Pomenijo objavljanje naših raziskav v mednarodnih revijah s SCI faktorjem, ki so redno citirane s strani tujih raziskovalcev in katerih znanje se nato uporablja tudi pri projektih za industrijske naročnike. To je v največji meri naša jedrska elektrarna v Krškem, ki varno obratuje in pri kateri z našim znanjem prispevamo k zagotavljanju varnosti. Rezultati projekta razvijajo področje jedrske energetike, ki je v svetu izredno aktualno področje, kar se prenaša tudi k nam v Slovenijo. Prispevajo k dvigu varnosti in varnostne kulture, k boljšim metodam, ki ocenjevanje tveganja prenašajo tudi proti odločanju z upoštevanjem tveganja. Odločanje z upoštevanjem tveganja je moderen koncept, kjer se poleg determinističnih analiz varnosti odločamo glede sprejetja projektov in odločitev tudi s pomočjo analiz tveganj in kvalitativnih ter kvantitativnih ocen varnosti. Rezultati projekta prispevajo k ocenjevanju ustreznosti slovenskega elektroenergetskega sistema in kažejo potrebo v smeri njegove širitve. Prispevajo k osnovam za določitev strateškega načrta za elektroenergetiko v Sloveniji v prihodnjih letih. Raziskave služijo tudi kot izhodišče za optimizacijo obratovanja slovenskega elektroenergetskega sistema in njegovo optimizacijo glede zanesljivosti dobave električne energije in stroškov. Rezultati projekta vzpodbujajo razmišljanje mladih o pomembnosti jedrske znanosti v elektroenergetske namene, kar neposredno pomeni prispevek k bolj čistemu okolju in k bistveno manjši onesnaženosti.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati projekta prispevajo k ohranjanju in povečevanju znanja na področju jedrske energetike, kar pomeni ohranjanje in povečevanje nivoja znanja za podporo varnemu obratovanju jedrske elektrarne v Krškem. Pomagajo, da se bomo znali bolje odločati o tipih modernih jedrskih elektrarn o njihovi varnosti in smotrnosti vključitve v naš elektroenergetski sistem. Rezultati prispevajo k varni in zanesljivi uporabi električne energije in k zagotavljanju zanesljivosti dobave električne energije porabnikom. Rezultati projekta prispevajo k zniževanju stroškov vzdrževanja in preizkušanja elektroenergetskih sistemov. Prispevajo k vzpostavljanja modernega koncepta odločanja z upoštevanjem tveganja in k pospešeni pripravi zakonodaje na tem področju. Rezultati prispevajo k čistejšemu okolju. Dvigujejo raven uspešnosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Prispevajo k razvoju in izboljšanju tehnoloških procesov in tehnologij. Rezultati projekta so hkrati uporabljeni v izboljšanih učnih procesih na Univerzi v Ljubljani na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Rezultati projekta so izhodišče za sodelovanje z industrijo, kjer so uporabljena pridobljena znanja, in s tujimi raziskovalnimi organizacijami. Rezultati projekta prispevajo k temu, da v energetiko in v jedrsko energetiko pritekajo dodatni kadri, ki jih že močno primanjkuje. Prispevajo tudi k izobraževanju teh kadrov in k izboljšanju diplomskega in podiplomskega študija elektrotehnike in jedrske tehnike. Pomenijo tudi dvig izobrazbene strukture zaposlenih. Rezultati prispevajo k razvoju energetske infrastrukture ter k čistejšemu okolju in boljši varnostni kulturi in večji varnosti. S tem dvigujejo kvaliteto življenja in prispevajo k prepoznavnosti Slovenije v Evropi in svetu. Spodbujeno je mednarodno sodelovanje, saj so aktivnosti projekta povezane tudi v aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru formalnega in neformalnega mednarodnega sodelovanja.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno