Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Spektroskopsko proučevanje razvoja dentina

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.02.00  Medicina  Stomatologija   

Koda Veda Področje
3.01  Medicinske in zdravstvene vede  Temeljna medicina 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (12)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  20208  dr. Zoran Arsov  Biotehnologija  Raziskovalec  2009 - 2012  135 
2.  21400  dr. Vladimira Erjavec  Veterina  Raziskovalec  2009  158 
3.  21546  dr. Tilen Koklič  Fizika  Raziskovalec  2009 - 2012  139 
4.  08224  dr. Igor Kopač  Stomatologija  Raziskovalec  2009 - 2012  162 
5.  30633  Sandra Kure    Tehnični sodelavec  2009 - 2010  16 
6.  33075  Alma Mehle    Tehnični sodelavec  2011 - 2012  14 
7.  32994  dr. Nina Mlakar Hrženjak  Veterina  Raziskovalec  2010 - 2012  34 
8.  07516  dr. Zlatko Pavlica  Veterina  Raziskovalec  2009  376 
9.  23177  dr. Alenka Pavlič  Stomatologija  Raziskovalec  2009 - 2012  189 
10.  07625  dr. Milan Petelin  Stomatologija  Vodja  2009 - 2012  243 
11.  25588  dr. Tanja Plavec  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2012  138 
12.  18273  dr. Janez Štrancar  Fizika  Raziskovalec  2009 - 2012  374 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  90.987 
2.  0312  Univerzitetni klinični center Ljubljana  Ljubljana  5057272000  77.680 
3.  0406  Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta  Ljubljana  1627139  10.798 
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni projekt je pomemben prispevek v svetovno zakladnico znanja o strukturiranosti dentina pri različnih živalskih vrstah in človeku ter razvoju in prilagoditvi dentina, kot poglavitnega mineraliziranega tkiva v zobeh, med evolucijo vrst. Potrditev hipoteze, da je odstotek urejenih apatitnih kristalov v živalskem dentinu večji kot pri človeku pomeni, da je prav usmeritev kristalov odgovorna za zlom zobne korenine. Ugotovitve o usmerjenosti kristalov dajo odgovor glede različne hitrosti širjenja zobne gnilobe v dentinu živali in ljudi. Izsledki tako pripomorejo k oblikovanju ustreznega preprečevanja in zdravljenja zobne gnilobe ter poškodb zob. Z našim raziskovalnim delom pa nismo prispevali zgolj k razvoju izrazito usmerjenega področja obvladovanja kariesa, pač pa tudi k razvoju interdisciplinarnih medicinskih znanosti, predvsem na področju strukturnih medicinskih in veterinarskih raziskav. Nedestruktivna karakterizacija na supramolekularni in tkivni ravni je namreč temelj za razumevanje procesov v živih organizmih. Hkrati pa s temi raziskavami prispevamo k razvoju metod samih kot tudi metod priprave in obdelave živih tkiv.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalni projekt je doprinesel nova spoznanja o povezanosti med strukturiranostjo dentina, širjenjem zobne gnilobe v njem in poškodb zob. Iz zaključkov se bodo oblikovali ustrezni ukrepi za preprečevanje zobne gnilobe oz. zlomov zobne korenine. Rezultati raziskave bodo pomembni tudi v izobraževanju zobozdravnikov in zdravnikov na dodiplomski in podiplomski ravni. Raziskave strukturiranosti dentina nas vodijo do razumevanja razvoja kariesa kot najpogostejšega bolezenskega stanja pri ljudeh. Z novimi spoznanji in primerjavami strukturiranosti dentina skozi biološko evolucijo smo želeli podkrepiti razvoj metod zdravljenja in predvsem preprečevanja te ekonomsko izredno pomembne bolezni. Na osnovi poznavanja razlik strukturiranosti dentina pri različnih živalskih vrstah smo v korelaciji z njihovimi vedenjskimi oz. prehrambenimi navadami, omogočili razumevanje kritičnih faz razvoja zob ter občutljivost in hkrati odpornost zobnih tkiv proti napadu kariesa. S povezovanjem medicinskih, veterinarskih in naravoslovnih znanosti smo v tem izrazito interdisciplinarnem delu tako odprli nove poti razumevanja teh kompleksnih sistemov, predvsem pa pogled na odkrivanje rizičnih skupin prebivalstva in različnih ekonomsko najpomembnejših živalskih vrst. Nove možnosti odkrivanja ranljivosti dela populacije bodo omogočile znantno zmanjševanje tveganja obolenj ter stroškov zdravljenja ob hkratnem razvoju omenjenih znanosti. Z razvojem resonančnih in mikroskopskih raziskav direktno prispevamo k razvoju medicinske diagnostike in vivo ter izobraževanju osebja, ki izvaja klinično diagnostiko in zdravljenje, s čimer neposredno dvigujemo kvaliteto zdravstevnih storitev. Z vključevanjem mladih raziskovalcev je skupina prispevala tudi k izboljšanju pretoka znanja ter splošne izobrazbene ravni v medicinski praksi predvsem s povdarkom na sklapljanju različnih interdisciplinarnih znanj. Izkoristili smo tudi možnosti popularizacije znanosti, ki jo nudi primerjava dentina genetsko različno pogojenih ekvivalentnih tkiv različnih živalskih vrst, od genetsko starih živali kot je npr. krokodil do človeka. S tem smo tudi v širšem prostoru pospeševali razvijanje abstraktnega mišljenja pri mladih. Prav tako smo skrbeli za ustvarjanje usklajene mikroskopske slike o zgradbi snovi in povezovanje mikroskopske slike z makroskopskimi lastnostmi snovi in živih sistemov. Z našo vpetostjo v pedagoški proces pa smo lahko spodbujali inovativnost tudi na srednješolskem in univerzitetnem nivoju preko razvijanja višjih kognitivnih sposobnosti in abstraktnega mišljenja, ki bo na dolgi rok vplivalo na razvoj novih kvalitetnih kadrov in s tem na dvig konkurenčnosti in kvalitete slovenskega zdravstvenega sistema.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno