Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Razširjenost bakterije Clostridium difficile pri domačih živalih, v mesu in mesnih izdelkih, ter njen zoonotski pomen

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.04.02  Biotehnika  Veterina  Animalna patologija in epizootiologija 

Koda Veda Področje
4.03  Kmetijske vede in veterina  Veterina 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  28448  dr. Jana Avberšek  Biotehnika  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  109 
2.  15199  dr. Majda Biasizzo  Biotehnika  Raziskovalec  2009 - 2012  123 
3.  14880  dr. Igor Gruntar  Biotehnika  Raziskovalec  2009 - 2012  107 
4.  24296  dr. Darja Kušar  Biotehnika  Raziskovalec  2009 - 2012  181 
5.  11879  dr. Jasna Mičunovič  Biotehnika  Tehnični sodelavec  2009 - 2012  84 
6.  11133  dr. Matjaž Ocepek  Biotehnika  Vodja  2009 - 2012  461 
7.  24612  dr. Mateja Pate  Biotehnika  Raziskovalec  2009 - 2011  275 
8.  24598  dr. Tina Pirš  Biotehnika  Tehnični sodelavec  2009 - 2012  82 
9.  28598  dr. Mateja Rakuša  Naravoslovje  Mladi raziskovalec  2009 - 2010  59 
10.  12278  dr. Maja Rupnik  Medicina  Raziskovalec  2009 - 2012  651 
11.  33511  dr. Valerija Tkalec  Medicina  Raziskovalec  2011 - 2012  51 
12.  18117  dr. Modest Vengušt  Biotehnika  Raziskovalec  2009 - 2012  128 
13.  33447  Urška Zajc  Biotehnika  Tehnični sodelavec  2011 - 2012  73 
14.  29659  Katja Zelenik  Medicina  Raziskovalec  2009 - 2011  35 
15.  08023  dr. Olga Zorman Rojs  Biotehnika  Raziskovalec  2009 - 2012  406 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0406  Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta  Ljubljana  1627139  9.883 
Pomen za razvoj znanosti
Rezultati raziskav so pomemben prispevek k poznavanju prevalence okužb pri perutnini in drobnici, saj so do sedaj podatki o tem zelo skopi. Prav tako smo razširili znanje o pogostosti različnih toksinotipov pri teh živalskih vrstah, kar prav tako do sedaj ni bilo opisano. Opravili smo tudi eno najobširnejših ribotipizacij živalskih in humanih sevov in tipizacijo živalskih sevov z metodo PFGE. Rezultati so nam pokazali, da so živali potencialni vir opkužbe za ljudi, obenem pa smo dobili vpogled v poti širjenja okužb znotraj in med različnimi živalskimi vrstami. Ugotovljena nukleotidna zaporedja sevov, ki smo jih izolirali iz različnih živalskih vrst, bodo omogočila razvoj učinkovitejših metod za ugotavljanje in tipizacijo bakterij vrste C. difficile. Ugotovili smo, da so meso in jajca v naših razmerah sicer možen vir okužb s C. difficile, a je tveganje nizko. Opravili smo eno prvih obširnejših testiranj izolatov iz živali na občutljivost proti protimikrobnim sredstvom in njihovo primerjavo s sevi, izoliranimi iz ljudi v istem časovnem intervalu na skupnem geografskem področju. Zaradi širokega nabora protimikrobnih sredstev, saj smo za en sev določili občutljivost za 30 protimikrobnih sredstev, smo dobili dober vpogled na vzorce odpornosti tako glede na izvora seva kot tudi glede na njegov ribotip oziroma toksinotip. Izboljšali smo postopek dokazovanja C. difficile v vzorcih z nizkim številom bakterij z vpeljavo obogatitve v bujonu pred pomnoževanjem z metodo PCR v realnem času (rtPCR) na aparaturi LightCycler. S tem smo dobili zanesljiv in hiter presejalni test, predvsem za vzorce z nizkim številom C. difficile.
Pomen za razvoj Slovenije
Z ugotovitvijo prevalence bakterije C. difficile pri različnih vrstah domačih živali in njene odvisnosti od starostne skupine živali smo dobili osnovne podatke o razširjenosti bakterije pri živalih v Sloveniji. Genotipizacija izoliranih sevov in primerjava klonalnosti bakterijskih populacij pri ljudeh in živalih pa nam je pokazala možnosti prenosa med živalskimi vrstami in med živalmi in ljudmi. Poleg tega smo ugotovili, da okolje predstavlja pomemben vir klostridijskih spor za živali in ljudi. Rezultati so podlaga za načrt preventivnih ukrepov za omejitev širjenja in izbruhov okužb pri živalih, kar bo vplivalo na ekonomičnost pridelave hrane in oceno dejanskega zoonotskega potenciala okužb z bakterijo C. difficile. Slovenija je tako med prvimi državami, ki imajo zelo dobro raziskan tako živalski kot humani rezervoar (objavljeno v Janezic in sod., 2011, BMC Microbiol). Spremljanje vzorcev odpornosti in morebitnega širjenja je pomembno, rezultati pa med državami zelo variirajo. Iz obširnih podatkov o občutljivosti živalskih sevov lahko zaključimo, da v Sloveniji zaenkrat še niso problem sevi z odpornostjo proti zdravilom izbora za zdravljenje ljudi, metronidazolu in vankomicinu, smo pa ugotovili več multirezistentnih sevov, ki so pripadala različnim ribotipom. Pri izolatih iz intenzivnih prašičjih rej, kjer se antibiotiki veliko uporabljajo tako v terapevtske kot preventivne namene, smo opazili prevladujoč vzorec rezistence na oksacilin in streptomicin, kar bi bila lahko podlaga za nadaljnje spremljanje teh sevov, povezavo z drugimi odpornimi bakterijami (npr. MRSA) in izdelavo smernic za racionalno uporabo antibiotikov v intenzivnih farmskih rejah. V projektu razvita metoda, ki je izboljšala diagnostiko vzorcev z nizkim številom bakterij, je hitrejša od obstoječih metod in z njo bomo lahko dobili nove pomembne informacije o prisotnosti C. difficile tudi v hrani in okolju, saj za te vzorce ni standardnega postopka in je tako primerjava rezultatov različnih študij omejena. V okviru projekta so se izobraževali številni mladi raziskovalci. Tako je bila med drugim izdelana ena doktorska disertacija, nadaljnji dve pa sta v zaključni fazi izdelave. Člani projektne skupine so v času projekta objavili iz tematike C. difficile 26 znanstvenih člankov, od tega 10 v revijah iz kategorije A1.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno