Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Transkriptom plodu oljke ? razvoj oznak izraženih zaporedij (EST) oljčnega plodu za študije tkivno specifičnih metabolnih poti

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.03.01  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava  Kmetijske rastline 

Koda Veda Področje
4.04  Kmetijske vede in veterina  Kmetijska biotehnologija 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  20038  dr. Dunja Bandelj  Biotehnologija  Raziskovalec  2009 - 2012  276 
2.  28496  dr. Tjaša Gril  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009  18 
3.  30863  dr. Matjaž Hladnik  Biotehnika  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  95 
4.  16379  dr. Jernej Jakše  Rastlinska produkcija in predelava  Vodja  2009 - 2012  701 
5.  05994  dr. Branka Javornik  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2012  1.293 
6.  09211  dr. Boris Kryštufek  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2012  1.069 
7.  30862  dr. Tjaša Marolt  Kemija  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  11 
8.  27613  dr. Maja Podgornik  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2012  209 
9.  15577  Nevenka Valič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2010 - 2012  89 
10.  17107  dr. Irma Vuk  Biotehnika  Raziskovalec  2009 - 2012  90 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  67.264 
2.  1510  Znanstveno-raziskovalno središče Koper  Koper  7187416000  14.187 
Pomen za razvoj znanosti
Oljka je ena najstarejših gojenih sadnih vrst na območju sredozemskega bazena, kjer jo gojijo v glavnem za pridobivanje oljčnega olja. Pomembna je tudi z zgodovinskega, kulturnega in gospodarskega vidika in ima ključno vlogo pri ohranjanju pokrajine na določenih območjih. Globalno gledano je pridelava oljk na omenjenem območju ena najpomembnejših kmetijskih panog in oljčno olje predstavlja pomemben dejavnik v zdravi mediteranski prehrani. Študija razvoja EST zaporedij oljčnega plodu s tehnologijami naslednjih generacij sekvenciranja (NGS), ki smo jo izvedli v okviru projekta je generirala prvo večjo količino nukleotidnih podatkov oljke, ki so dostopna preko NCBI SRA arhiva. Raziskava ima odmev pri raziskovalnih skupinah, ki delajo na raziskavah oljke, saj smo s francosko raziskovalno inštitucijo INRA Montpellier skupaj razvili mikrosatelitne markerje za genotipizacijo in kartiranje olja. Projektni rezultati so omogočili karakterizacijo večjega števila genov za normalizacijo RT-qPCR študij, obenem pa smo tudi dobili vpogled v ekspresijo nekaterih genov vključenih v sintezo maščobnih kislin pri razvijajočem plodu oljke. Rezultati so tako doprinesli k novim spoznanjem o biokemijskih karakteristikah primarnega (sinteza maščobnih kislin) metabolizma oljčnega plodu. Prav tako bodo rezultati imeli doprinos širše k boljšemu bazičnemu znanju ostalih bioloških procesov pri plodu oljke. Sekundarni metabolizem biofenolov je zelo pomemben in zanimiv zaradi njihovega doprinosa k stabilnosti in trajnosti oljčnega olja, učinkovine pa so tudi zanimive s farmacevtskega stališča. Anotacija transkriptov je pokazala, daje 924 le-teh vključenih v procese sekundarnega metabolizma. Dobljeni bazični rezultati pa bodo vplivali na razvoj stroke oziroma znanosti na tem področju.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati raziskave imajo vpliv na pridobivanje novega znanja v Sloveniji in posledično na vključevanje tega znanja v nove tehnologije v domačem prostoru ter tudi širše. Osvojili smo bioinformatske obdelave NGS podatkov, projekt je poleg drugih NGS projektov v skupini vplival na razvoj bioinformatike – odločili smo se za vzpostavitev zmogljivega računalniškega serverja s pripadajočo zmogljivo programsko opremo za obdelavo podatkov. Rastlinska olja predstavljajo 25% kalorij, ki jih dnevno porabijo prebivalci industrijskih držav. Poleg prehranske vrednosti so rastlinska olja tudi glavna kmetijska dobrina s svetovno produkcijo preko 40 milijonov kilogramov in letno vrednostjo tržišča okrog 35 milijard evrov. Velik tržni delež in dejstvo, da vsebnost maščobnih kislin vpliva na fizikalne in prehranske vrednosti olj, sta poglavitna razloga da obstaja veliko zanimaje za možnosti vplivanja na njihovo produkcijo v rastlini in sintezo farmakološko aktivnih molekul (biofenoli in vitamini). Genomski pristopi, ki vključujejo tudi analizo EST z uporabo bioinformatike, sedaj doprinašajo nova znanja o metabolizmu oljnic in regulaciji in izražanju genov, ki vplivajo na kvaliteto in količino olj. Projekt je pomemben tudi za izobraževanje kadrov. V sklopu projekta se je izobraževala mlada raziskovalka in osvojila veščine bioinformatske obdelave NGS podatkov. Oljka je po obsegu kmetijskih površin na 2. mestu za jablano v Sloveniji in oljčno olje z geografskim poreklom je bilo kot prvi kmetijski proizvod s kakovostno oznako v Sloveniji potrjen s strani Evropske Unije. Posredni pomen projekta za družbo se kaže tudi preko izobraževanja mladih. Izobraževanje je ključnega pomena za spodbujanje inovativnosti in prenos raziskovalnih znanj v podjetništvo. Projektni rezultati so odlična učna platforma za dodiplomske in podiplomske študente za uvajanje v delo z NGS podatki.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno