Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

STRUKTURNE SPREMEMBE, TRENDI SPECIALIZACIJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   

Koda Veda Področje
5.02  Družbene vede  Ekonomija in poslovne vede 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (11)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  14119  dr. Boštjan Antončič  Ekonomija  Raziskovalec  2009 - 2012  538 
2.  05677  dr. Štefan Bojnec  Ekonomija  Vodja  2009 - 2012  1.738 
3.  26111  dr. Žiga Čepar  Ekonomija  Raziskovalec  2009 - 2012  127 
4.  24564  Staša Ferjančič  Upravne in organizacijske vede  Tehnični sodelavec  2010 - 2011 
5.  23005  dr. Ajda Fošner  Matematika  Raziskovalec  2009 - 2011  374 
6.  30667  Mihaela Kosančič    Tehnični sodelavec  2012 
7.  27606  dr. Tanja Kosi Antolič  Ekonomija  Raziskovalec  2009 - 2012  77 
8.  26073  dr. Bojan Nastav  Ekonomija  Raziskovalec  2009 - 2011  88 
9.  23901  dr. Matjaž Novak  Ekonomija  Raziskovalec  2009 - 2011  170 
10.  30728  Marijana Pregarac    Tehnični sodelavec  2009 
11.  09745  dr. Milan Vodopivec  Ekonomija  Raziskovalec  2009 - 2011  264 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  7097  Univerza na Primorskem, Fakulteta za management  Koper  1810014002  10.973 
Pomen za razvoj znanosti
Pomen raziskovalnih rezultatov raziskovalnega projekta za razvoj znanosti je v izvirnosti teorij, konceptov, metod analize in empiričnih rezultatov, ki so pomembni za nadaljnji razvoj znanosti pri nas in v svetu na področjih teorije, konceptov in metod analize z velikim številom objav izvirnih znanstvenih člankov v svetovnih revijah. Objave so na specifičnih področjih strukturnih sprememb, mikro-ekonomske in sektorske učinkovitosti, trendov specializacije, podjetniško-poslovnih in mednarodno konkurenčnih strategij in usmerjenosti podjetij, posameznih sektorjev in gospodarstev na globalno uspešnost in na trajnostni razvoj v lokalnem okolju. Pri empiričnih analizah so uporabljeni primarno zbrani anketni podatki različnih struktur anketirancev, vzorec mikro-ekonomskih subjektov, nacionalni in mednarodni podatki časovnih serij, presečni podatki, panelni podatki in input-output tabele z nacionalnimi računi. Empirične analize se nanašajo na analiziranje učinkovitosti, konkurenčnosti, učinkov globalizacije, liberalizacije in vstopa Slovenije v EU na prestrukturiranje in ekonomsko uspešnost na ravni podjetja in posameznih panog v globalnem gospodarstvu ter na analizo gibanj mednarodne trgovine, prestrukturiranja, konkurenčnosti in tendenc v trgovinski specializaciji, cenovno in kakovostno konkurenčnost ter dejavniki mednarodne trgovinske specializacije in primerjalnih trgovinskih prednosti v procesu trajnostnega gospodarskega razvoja. Razvitih je bilo več izvirnih modelov in metod ekonomske in matematične linearne algebrske analize, statistične in ekonometrične analize, parametrične in neparametrične metode analize ter input-ouput modeliranje na področjih temeljnega raziskovalnega projekta. Pomen rezultatov in ugotovitev projekta za razvoj znanosti dokazuje in potrjuje veliko število različnih predstavitev in objav doma in v tujini, prenos znanstvenih dosežkov na podiplomski in doktorski študij s predavanji in z večjim številom mentorstev na magistrskem in doktorskem študiju ter zlasti veliko število objav izvirnih znanstvenih člankov v svetovnih revijah z faktorem vpliva in njihova citiranost (glej Cobiss/Sicris in izpis v prilogi tega zaključnega poročila).
Pomen za razvoj Slovenije
Relevantnost in pomen raziskovalnih rezultatov projektne skupine, relevantnost in pomen projekta za razvoj Slovenije predstavljajo analize strukturnih sprememb, ekonomske uspešnosti, prestrukturiranja gospodarstva, konkurenčnosti, trendov specializacije in dejavnikov specializacije in mednarodne trgovine, dejavnikov povpraševanja po visokošolskem izobraževanju in dejavnikov trajnostnega razvoja. Rezultati in implikacije rezultatov so pomembni za razumevanje in obvladovanje strukturnih sprememb in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in družbe, ki želi postati na znanju in inovacijah temelječa družba ter za trajnostni gospodarski razvoj Slovenije. V okviru tega so bili posebej analizirani diverzifikacija gospodinjstev na podeželju in trajnostni razvoj, financiranje obveznih nalog občine, dinamika podjetij in siva ekonomija, dejavniki povpraševanja po visokošolskem izobraževanju, segmentiranje trga električne energije, davčna konkurenčnost, vpliv informacijskih in komunikacijskih tehnologij na trgovino, kakovostna diferenciacija trgovine, struktura in konvergenca trgovinske specializacije, ozaveščanje in promocija trajnostnega razvoja energetike in obnovljivih virov energije v trajnostnem razvoju gospodarstva. Rezultati projekta so bili sproti predstavljeni in objavljeni ter so v pomoč snovalcem politik in strategij na nacionalni ravni, podjetjem, občinam, zavodom in drugim ustanovam ter pri načrtovanju financiranja. Sproten prenos rezultatov in ugotovitev projekta v znanstveno in strokovno prakso je potekal preko predstavitev na seminarjih, forumih, domačih in mednarodnih znanstvenih konferencah, objav znanstvenih člankov v zbornikih mednarodnih konferenc, objav znanstvenih monografij in zlasti velikega števila objav izvirnih znanstvenih člankov v mednarodnih znanstvenih revijah in številnih drugih objav. Rezultati so povezani z doseganjem ciljev strategije razvoja, saj so analizirane strukturne, tehnološke, poslovno-podjetniške in kakovostno-inovacijske modernizacije podjetij, posameznih panog in gospodarstva, ki vplivajo na učinkovitost in globalno konkurenčnost. Visoko tehnološke in izobrazbeno zahtevne dejavnosti imajo implikacije na lokalno okolje in povpraševanje po visoko izobraženi delovni sili ter na realokacijo delovne sile za povečanje učinkovitosti, kakovosti, inovacije in večjo konkurenčno sposobnost in tehnološko prestrukturiranje dejavnosti, varovanje okolja in trajnostni razvoj. Nakazane so tudi možne smeri in ukrepi za reševanje vprašanj, ki izhajajo iz prestrukturiranja in strukturnih sprememb, kot je na primer alokacija resursov in ekonomska učinkovitost, mednarodna trgovinska specializacija, visokošolsko izobraževanje, obnovljivi viri energije in trajnostni razvoj. Prenos znanj in ugotovitev rezultatov projekta v prakso je potekalo na različnih institucionalnih ravneh od občin do posameznih ministrstev ter več mednarodnih znanstveno-tehničnih in raziskovalnih sodelovanj z drugimi državami in mednarodnih izmenjav univerzitetnih učiteljev. Rezultati in ugotovitve projekta se sproti uporabljajo pri razvoju pedagoškega dela na dodiplomskem, podiplomskem in doktorskem raziskovanju in izobraževanju. V raziskovalno delo je bilo vključenih več mladih raziskovalcev in raziskovalno delo na projektu je bilo povezano z izdelavo večjega števila diplomskih nalog, magistrskih nalog in doktorskih disertacij (glej Cobiss). Posebna pozornost je bila namenjena študentom iz podjetij in drugih gospodarskih in negospodarskih organizacij. V letu 2009 je eden od njih prejel tudi državno priznanje za trajnostni razvoj. V času potekanje projekta je raziskovalna skupina prejela več priznanj in nagrad: dve doktorski disertaciji sta bili nagrajeni za najboljšo doktorsko disertacijo na UP FM in na UP. Obe sta potekali na področju raziskovalnega projekta. Vodja projekta je prejel nagrado Sklada za znanstveno odličnost UP za raziskovalne in razvojne dosežke za leto 2011.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno